Волошин Орися Павлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Волошин Орися Павлівна
Волош.jpg
Дата народження 31 серпня 1970 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені І. Франка
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Математика»
Галузь наукових інтересів Теоретико-методологічні основи політики відтворення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання
Кваліфікаційний рівень «Математик. Викладач».
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів
Дата присвоєння н.с. ДК № 024163 від 23.09.2014
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу (ІППТ)
Державні нагороди Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008).

Волошин Орися Павлівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів (ІППТ), Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

У 1992 році закінчила Львівський державний університет іменіІ.Франка за спеціальністю «Математика» з присвоєнням кваліфікації «Математик.Викладач».

У 2006 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси» з присвоєнням кваліфікації «Економіст».

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: Підготовка та державне координування відтворення кадрів в системі «освіта — виробничо-господарська діяльність» [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Волошин Орися Павлівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2014. — 258 с. : рис.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів.

Професійна діяльність: 2014 і дотепер - доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу. Виконувала обов’язки заступника декана факультету економіки та інформаційних технологій, секретаря науково-методичної ради ІППТ, директора Коледжу інноваційних технологій. 2007-2014 - старший викладач кафедри фінансів ІППТ. 2003-2007 - викладач, старший викладач кафедри фундаментальної підготовки ІППТ. 2001–2003 - керівник інноваційного центру освітніх технологій ДП ТзОВ ІППТ.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Фінанси»,
 • «Гроші та кредит»,
 • «Фінанси територіальних громад»,

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні основи політики відтворення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання. Фінанси територіальних громад.

Основні публікації

Опублікувала понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких:

Волошин О.П. Розроблення класифікатора елементарних циклів управління в умовах санації для різних структур підприємницького бізнесу / І.В. Алєксєєв, М.К. Бондарчук, О.П.Волошин // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг.ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016, п.1.4, с. 31-40.
Волошин О.П. Методичне забезпечення фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку об‘єднань підприємств в умовах санації / М.К. Бондарчук, О.П. Волошин // Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань: монографія / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – С.159-171.
Волошин О.П. Інформаційне забезпечення стратегічного планування в об’єднаннях підприємств / М.К. Бондарчук, І.С. Скоропад, О.П. Волошин // Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм: монографія / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – С.169-182.
Волошин О.П. Теоретико-методологічні основи політики відтворення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання / О.П. Волошин // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – 2013. - № 767. – С.110-117.
Волошин О.П. Інноваційний розвиток підприємств як чинник економічного зростання держави / М.К. Бондарчук, О.П. Волошин // Науковий Вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 142-147.
Волошин О.П. Пропонована система показників оцінки цінних паперів для антикризового управління об’єднань підприємств / М.К. Бондарчук, О.П. Волошин // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №129. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2018. –С. 125-134.
Волошин О.П. Фінансово-кредитне регулювання інноваційного розвитку фінансово-промислових груп в контексті їхньої антикризової діяльності / М. Бондарчук, О.Волошин, О. Вівчар // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць / За ред. Івана Кіщака. – № 1 (12), червень 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – C. 67-74.
O. Voloshyn. Formation of Compensation Mechanism of Regional Enterprises’ Human Resources Regeneration in the Labor Potential development System / I. Alexeev, O. Voloshyn // ECONTECHMOD. An international quarterly journal. Poland, Lublin – Rzeszow –2013.Vol.02. No. 3 – P. 3–9.
Волошин О.П. Стратегії управління санацією за умов інноваційних трансформацій у виробничо-господарських об’єднаннях / М.К. Бондарчук, О.П. Волошин // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. - Випуск 4 (32). – Том 1 . – 2013. – С.19-24.
О. Voloshyn. Formation of innovative educational – research – business Complexes “School – College- University - Enterprise ” / V. Voloshyn, O. Voloshyn, O. Tsubova / Series of monogrfaphs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Monograph 4. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly w Katowicach, 2015.
О. Voloshyn. Research on the problematics of anti-crisis innovations financing in business structures / M.K. Bondarchuk, O.O. Druhov, O.P. Voloshyn. // “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики”. Том 2, № 23 (2017), с. 101-109.
О. Voloshyn. CORE GENERATOR OF HYPOTHESES FOR REAL-TIME FLAME DETECTING / Dmytro Peleshko, Oleksii Maksymiv, Taras Rak, Orysia Voloshyn, Bohdan Morklianyk // IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing. August 21-25, 2018, Lviv, Ukraine, c. 455-458.
O. Voloshyn. Real-Time Flame Detection Using Hypotheses Generating Techniques / Dmytro Peleshko, Olena Vynokurova, Semen Oskerko, Oleksii Maksymiv, Orysia Voloshyn / International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications ICCSEEA 2019: Advances in Computer Science for Engineering and Education II pp 172-182.
O. Voloshyn. The Intellectual System Development of Distant Competencies Analyzing for IT Recruitment / Antonii Rzheuskyi, Orest Kutyuk, Orysia Voloshyn, Agnieszka Kowalska-Styczen, Viktor Voloshyn, Lyubomyr Chyrun, Sofiia Chyrun, Dmytro Peleshko, Taras Rak / International Conference on Computer Science and Information Technology. CCSIT 2019: Advances in Intelligent Systems and Computing IV pp. 696-720.
Волошин О.П. Державно-приватне партнерство як потенційне джерело залучення ресурсів для територіальної громади / О.П. Волошин// Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XІІІ науково-практичної конференції, 27 березня – 31 березня 2017 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017. - С.67-68.
Волошин О.П. Як обрати університет? Поради абітурієнту / В.В. Волошин, О.П. Волошин // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XІІІ науково-практичної конференції, 27 березня – 31 березня 2017 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017. - С.164-165.
Волошин О.П. Інноваційний розвиток структур промислово-фінансової інтеграції в умовах нестабільного економічного середовища / М.К. Бондарчук, О.П. Волошин // Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі: Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції, (Кременчук, 21-23 березня 2017 року). – Кременчук, КрНУ, 2017. - с.104-107.
Волошин О.П. Санаційний розвиток внутрішньої торгівлі в Україні через створення структур підприємницького бізнесу / М.К. Бондарчук, О.П. Волошин // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – c. 121-122.
 Волошин О.П. Успіхи та ризики децентралізації в Україні / О.П. Волошин // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XІV науково-практичної конференції, 17– 20 квітня 2018 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2018. - С.51-52.
 Волошин О.П. Реформа децентралізації – шлях до інноваційного соціально-економічного розвитку України / О.П. Волошин // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 18 – 19 квітня 2019 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2019. - С. 200 - 202. 

Інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра фінансів, обліку і аналізу (ІППТ)