Волошин Орися Павлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Волошин Орися Павлівна
Волош.jpg
ч
Дата народження 1971 р
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені І. Франка
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Математика»
Галузь наукових інтересів Теоретико-методологічні основи політики відтворення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання
Кваліфікаційний рівень «Математик. Викладач».
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Волошин Орися Павлівна — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів (ІППТ), Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 1971 р.

Освіта

У 1992 році закінчила Львівський державний університет іменіІ.Франка за спеціальністю «Математика» з присвоєнням кваліфікації «Математик.Викладач».

У 2006 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси» з присвоєнням кваліфікації «Економіст».

У 2008 році склала кандидатські іспити з філософії та іноземної (англійської) мови.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: Підготовка та державне координування відтворення кадрів в системі «освіта — виробничо-господарська діяльність» [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Волошин Орися Павлівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2014. — 258 с. : рис.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів.

Професійна діяльність:

З 2010 по даний час — доцент кафедри фінансів (ІППТ) Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Фінанси»,
 • «Гроші та кредит»,
 • «Місцеві фінанси»,
 • «Актуарна математика».

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні основи політики відтворення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання

Вибрані публікації

Опублікувала понад 40 наукових і навчально-методичних праць, серед яких:

 1. Кадрові індикатори і стратегії промислових підприємств у соціально-економічному розвитку регіону / Алєксєєв І.В., Волошин О.П. // Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики: Монографія. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007 . — C. 364-381.
 2. Роль системы «Образование — кадровая подготовка производства» в социально-экономическом развитии региона / Алексєєв І.В.,Волошин О.П. // Бизнес Информ — Харьков, 2007. — № 3-4 (333-334). — С.48-53.
 3. Макроекономічне планування державної підтримки ірозвитку ПФГ / Алексєєв І.В., Волошин О.П. // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів , 2003. — № 494. — С.287-291.
 4. Реформування освіти як важливий фактор економічного розвитку країни / Алєксєєв І.В., Волошин О.П. // Вісник Львівської державної фінансової академії «Економічні науки». — Львів, 2004. — № 5. —С.219-227.
 5. Волошин О.П. Міграція як інноваційний чинник економічного розвитку / Алєксєєв І.В., Волошин О.П. // Вісник НУ «ЛП» Логістика. — Львів,2005. —№ 526. — С. 215-219.
 6. Інтеграційний та регулятивний чинники оздоровлення індустріального виробництва в умовах глобалізації / Алєксєєв І.В.,Волошин О.П. // Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — випуск 6. — С.71-76.
 7. Фінансова складова формування середовища кадрової підготовки виробництва / Алєксєєв І.В., Волошин О.П. // Фінансова система України: збірник наукових праць. — Острог , 2006. — Вип.8. Част. 2. — С. 9-18.
 8. Волошин О.П. Роль держави у забезпеченні інноваційного розвитку економіки / Волошин О.П. // Менеджмент та підприємництвов Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів , 2006. — № 570. — С.124-129.
 9. Інтеграція та кооперація в інноваційному розвитку промислових підприємств / Алєксєєв І.В., Волошин О.П. // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. — Дніпропетровськ , 2006. — Випуск 215, том ІІІ. — С.627-643.
 10. Вплив системи «освіта — кадрова підготовка виробництва» на стратегії розвитку виробничо-господарських структур / Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Волошин О.П. // Вісник Донбаської держвної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. — Краматорськ , 2007. — № 3(8). — С.14-17.
 11. Формування міграційного механізму в державі з урахуванням освітнього чинника і необхідності забезпечення розвитку машинобудування / Волошин О.П. // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапистановлення і проблеми розвитку: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів, 2007. — № 605. — С.195-201.
 12. Інноваційний розвиток і відтворення робочої сили підприємства машинобудування / Алєксєєв І.В., Волошин О.П. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. —Луганськ, 2008. — № 10(128) Частина 2. — С.25-30.
 13. Теорія і практика функціонування та розвитку кадрового потенціалу підприємств / Волошин О.П. // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів , 2011. — № 704. — С.30-40.
 14. Аналізування складу і ролі первинних ланок підготовки та використання кадрів / Алєксєєв І.В., Волошин О.П. // Менеджментта підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів, 2012. — № 721. —С.275-279.
 15. Аналізування методів державного управління профільним навчанням. /О.П.Волошин/ Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів. — 2012. — № 739. — С.245-253.
 16. Теоретико-методологічні основи політики відтворення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання /О.П.Волошин/ Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент тапідприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів. —2013. — № 767. — С.110-118.
 17. Formation of Compensation Mechanism of Regional Enterprises’ Human Resources Regeneration in the Labor Potential developmentSystem / I. Alexeev, O. Voloshyn // ECONTECHMOD. An international quarterlyjournal.Poland,Lublin—Rzeszow—2013.Vol.02. No. 3 — P. 3–9
 18. Стратегії управління санацією за умов інноваційних трансформацій у виробничо-господарських об’єднаннях /М.К.Бондарчук, О.П. Волошин // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Випуск 4 (32). — Том 1 . — 2013. —С.19-24.
 19. Волошин В.В., Волошин О.П., Яцишин О.В. Актуарна математика. Методичні матеріали для студентів базового напрямку 0501 «Економікаі підприємництво» спеціальності 6.050100 «Фінанси» денної та заочної формнавчання // Львів : Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2008. — 70с.
 20. Волошин О.П., Колісник М.К. Місцеві фінанси.Методичні матеріали для студентів базового напрямку 0501 «Економіка іпідприємництво» спеціальності 7.050104 «Фінанси»// Львів : Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2010. — 52 с.Інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра фінансів (ІППТ)