Войтович Микола Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Войтович Микола Іванович
RTEmagicC Voitovich 01.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 12.02.1948 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Галузь наукових інтересів механіка деформівного твердого тіла: термомеханіка; термонапружений стан оболонок іпластин, спряжених через стержні; термонапружений стан криволінійних стержнів
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Войтович Микола Іванович - доцент кафедри опору матеріалів та будівельної механіки, кандидат фізико-математичних наук.

Наукова діяльність

Напрям наукових досліджень:

Механіка деформівного твердого тіла: термомеханіка; термонапружений стан оболонок і пластин, спряжених через стержні; термонапружений стан криволінійних стержнів.

Основні результати наукових досліджень

Стосовно до дослідження термонапруженого стану стержневих елементів розроблено метод зведення нестаціонарної тривимірної задачі теплопровідності до одновимірної. Цим методом виведено:

  • рівняння теплопровідності криволінійного стержня довільного поперечного перерізу, який по частині ділянок бічної поверхні контакту з оболонками, а на решті ділянок цієї поверхні має місце конвективний теплообмін із середовищами;
  • рівняння теплопровідності брусів великої кривини;
  • рівняння теплопровідності неоднорідного стержня довільного багатозв’язного поперечного перерізу;
  • умови теплообміну між спряженими через стержень оболонками для достатньо загальної геометрії вузла з’єднання: кількість оболонок -довільна, достатньо довільне розташування серединних поверхонь оболонок і осі стержня, не ортогональність площинок контакту і серединних поверхонь оболонок.


Сформульовано умови неідеального термомеханічного контакту спряжених оболонок.

Досліджено температурні поля й термопружну рівновагу: системи несиметрично спряжених через стержень кругових пластин; системи сферична оболонка-стержень-кругова пластинка; системи циліндрична оболонка-стержні-пластинка.

Досліджено також термонапружений стан гинів трубопроводів; показано, що, на відміну від силової задачі, величина і знак обумовленого нагріванням згинального моменту залежить від геометричних параметрів поперечного перерізу бруса.

Результати проведених досліджень впроваджені в НДІ заводу «Електроважмаш» (м. Харків) при дослідженні температурних полів, прогинів і рівня вібрацій роторів турбогенераторів серії ТГВ при термодефектах котушок обмотки, а також в НВО «Термоприлад» (м. Львів) при розрахунках на міцність захисної арматури термометрів опору і термопар.


Наукові та навчально-методичні праці

Контакти:

вул.Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 321

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-21