Височан Ольга Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Височан Ольга Олегівна
1983-07-28IMG 0154.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 28 липня 1983 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2005 р.
Галузь наукових інтересів організація та методика обліку та контролю в організаціях неприбуткового сектору економіки.
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Височан Ольга Олегівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 28 липня 1983 року

Вищу освіту здобула у 2005 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка». Впродовж 2006-2009рр. навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

15.12.2012р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Облік витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції і їх фінансового забезпечення».

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Педагогічний стаж – понад 10 років.

Викладає курси:

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін :

 • «Облік у небюджетних неприбуткових організаціях»,
 • «Фінансовий облік І» та «Облік у будівництві».

Фундаментом для якісного їх викладання є виданий навчальний посібник “Фінансовий облік” та розроблені 15 методичних рекомендацій.

За успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю її неодноразово нагороджували дипломами й грамотами Львівської політехніки, ННІ економіки і менеджменту.

Має практичний досвід роботи бухгалтера на підприємствах готельно-туристичного бізнесу та у громадських організаціях

Наукова діяльність

У власних наукових дослідженнях найбільшу увагу приділяє методиці та організації обліку та контролю в небюджетних неприбуткових організаціях.

Наукові інтереси:

 • облік в організаціях неприбуткового сектору економіки;
 • формування національної концепції розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізованої економіки.

Вибрані публікації

Височан О.О. – автор понад 20 статей у фахових виданнях, співавтор навчального посібника «Фінансовий облік», а також 15 методичних рекомендацій.

 1. Височан О.О. Особливості облікового відображення благодійної допомоги у неприбуткових небюджетних організаціях / О.О. Височан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 794. – С. 139-144.
 2. Височан О.О. Витрати на фандрайзинг як вагомий складник трансакційних витрат організацій неприбуткового сектору економіки / О.О. Височан // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія Економіка. – 2016. – Т. 21. Вип. 9 (51). – С. 133-137.
 3. Височан О.О. Особливості обліку запасів у небюджетних неприбуткових організаціях / О.О. Височан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 23. Ч.2. – С. 101-104.
 4. Височан О.О. Облік та розподіл витрат на утримання небюджетної неприбуткової організації / О.О. Височан, А.І. Ясінська // Бізнес Інформ. – 2017. – №2. – С. 296-301.
 5. Височан О.О. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях / О.С. Височан, О.О. Височан, А.І. Ясінська // Облік і фінанси. – 2017. – №1 (75). – С. 17-24.
 6. Височан О.О. ОРМ-модель облікової політики в діяльності небюджетних неприбуткових організацій / О.О. Височан // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. – 2017. – №2. – С. 230-235.
 7. Височан О.О. Значення бухгалтерської служби як безпосереднього учасника бюджетного процесу у небюджетних неприбуткових організаціях / О.О. Височан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – С. 25-31.
 8. Височан О.О. Небюджетні неприбуткові організації в Україні: поняття, класифікація, законодавче регулювання / О.О. Височан // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип. 3 (09). – С. 142-147.
 9. Височан О.О. Особливості організації і методології індикативного контролю у небюджетних неприбуткових організацій / О.О. Височан // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 3 (38). – С. 8-14.
 10. Vysochan O. Apperceptive defects in accounting information system / О. Vysochan O. Vysochan // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Vol. 5, № 2. – P. 33-38.
 11. Височан О. С. Особливості бухгалтерського обліку у політичних партіях: облік членських внесків / О.С. Височан, О.О. Височан // Облік і фінанси. – 2018. – № 1 (79). – С. 28-33.
 12. Височан О. О. Бухгалтерський облік основних засобів організацій небюджетного неприбуткового сектору економіки: бібліографічний аналіз / О.О. Височан // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 2(64). – С. 97–105.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: olha.o.vysochan@lpnu.ua