Височан Олег Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Височан Олег Степанович
1980-05-05IMG 0200.jpg
д.е.н., доцент
Дата народження 5 травня 1980 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів — методологія обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств сфери туризму;

— інформаційні системи обліку і контролю; — гармонізація бухгалтерського обліку в умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці; — сучасні світові облікові системи (IAS/IFRS, US GAAP тощо).

Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Озеран Володимир Олександрович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Височан Олег Степанович — доктор економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 5 травня 1980 року

Вищу освіту здобув у 2002 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою.

У 2005р. вступив до аспірантури за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У лютому 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація».

У жовтні 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктор економічних наук на тему «Розвиток теорії та методології обліку у суб’єктів туристичної діяльності».

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Озеран Володимир Олександрович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри обліку та аналізу

У найближчих наукових планах — видання двох навчальних посібників з тематики бухгалтерського обліку.

За значні заслуги в підготовці спеціалістів для національної економіки України і високі досягнення в науково-дослідній роботі Олега Степановича неодноразово нагороджували грамотами та оголошували подяки.

Найбільше захоплення Олега Степановича у вільний час — кіно та публіцистика.

Профіль викладача на GOOGLE Академія — http://scholar.google.com.ua/citations?user=r-b7Hf4AAAAJ

Сертифікований користувач програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.20» та «Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40».

Викладацька діяльність

Активно займається науковою роботою студентів 3-5 курсів. Під його керівництвом студентами було опубліковано 130 тез у збірниках міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Педагогічний стаж — 11 років

Викладає курси:

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін:

 • «Бухгалтерський облік ІІ (загальна теорія)»,
 • «Облік у бюджетних установах»,
 • «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті»,
 • «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності»,
 • «Звітність бюджетних установ».

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • облік у кластерних утвореннях (зокрема, туристичної індустрії);
 • розвиток інформаційної функції обліку;
 • моделювання облікових процесів гармонізованих із потребами ціннісно-орієнтованого управління.

У 2014 р. визнаний кращим молодим науковцем навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки.

Вибрані публікації

Автор понад 50 статей у фахових виданнях (зокрема циклу наукових статей з обліку та відображення у звітності грошових коштів та їх еквівалентів в щомісячнику «Бухгалтерський облік і аудит», написаних у співавторстві з д.е.н., проф. Корягіним М.В., публікацій, присвячених питанням методології обліку на підприємствах сфери туризму), учасник 70 конференцій (більшість з яких — міжнародні) у Києві, Львові, Тернополі, Запоріжжі, Хмельницьку, Сімферополі, Миколаєві, Вінниці, Чернівцях, Харкові, Донецьку, Черкасах, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Чернігові, Судаку, Полтаві, Ялті, Херсоні, Умані, Мукачево, Дніпропетровську та Житомирі,

Співавтор 3 монографій, 7 навчальних посібників та підручника, а також 25 методичних рекомендацій.

У 2004р. пройшов курс тренінгів «Облік та управління витратами», «Методи експортної діяльності», «Реалізація замовлень та контроль якості» та «Менеджмент бізнес-можливостей» в рамках Проекту реструктуризації підприємств за участю «BearingPoint».

Є автором/співавтором цілої низки навчальних посібників і підручників:

 1. Інформаційні системи та технології в обліку: Конспект лекцій: Навчальний посібник/ Шквір В.Д., Романишин Б.М., Загородній А.Г., Височан О.С. — Серія «Дистанційне навчання». — № 13. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 212 с.
 2. Інформаційні системи та технології в обліку: Навч. посібник/ Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 268 с.
 3. Бухгалтерський облік: Навч. посібник/ Г.О. Партин, А.Г. Загородній, М.В. Корягін, Р.Л. Хом’як, О.С. Височан, В.І. Воськало. — Серія «Дистанційне навчання». — № 26. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 248с.
 4. Інформаційні системи та технології в обліку: Навч. посібник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан — 2-ге вид., зі змінами і доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 376 с.
 5. Височан О.С. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навчально-методичний посібник. — Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка",2005. — 192 с.
 6. Партин Г.О., Загородній А.Г., Корягін М.В., Височан О.С., Пилипенко Л.М., Янковська Л.А. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. — Львів: "Магнолія плюс",2006. — 240 с.
 7. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи та технології в обліку: Практикум. — К.: Знання, 2006. — 429 с. — (Вища освіта ХХІ століття).
 8. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. — 439с.
 9. Облік, аналіз та аудит: Навчальний посібник. — К., Кондор, 2008. — 618с.
 10. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 400 с.
 11. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: практикум/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 412 с.
 12. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Видання 2-ге, доопр. і доп. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 400 с.
 13. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: практикум/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Видання 2-ге, перероб. і доп. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 440 с.

Вибрані наукові статті:

 1. Височан О. С. Методика відображення окремих господарських операцій у Звіті про рух грошових коштів / М. В. Корягін, О. С. Височан // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. – 2003. – № 9. – С.6-17.
 2. Височан О. С. Взаємозв’язок Звіту про рух грошових коштів з іншими формами звітності та типологія помилок при його складанні / М. В. Корягін, О. С. Височан // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. – 2004. – № 2. – С.31-37.
 3. Височан О. С. Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні / М. В. Корягін, О. С. Височан // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. – 2006. – № 2. – С.27-34.
 4. Височан О. С. Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів і їх еквівалентів / О. С. Височан // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. – 2008. – № 2. – С.50-56.
 5. Височан О. С. Використання GDS-систем у діяльності туристичних підприємств / О. С. Височан // Бізнес Інформ : наук. журн. – 2011. – № 6 (400). – С.78-82.
 6. Vysochan O. S. The application of unigraphic recording in the accounting of Ukrainian tourism enterprises / O. S. Vysochan, O. O. Vysochan // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska (Lublin – Polonia). Sectio H Oeconomia. – 2013. – Vol. XLVII, 4. – Pp. 135–142.
 7. Височан О. С. Концепція бухгалтерського обліку діяльності туристичних операторів на засадах логістично-інформаційного підходу / О. С. Височан // Облік і фінанси : наук.-вироб. журн. – 2014. – № 3 (65). – С.21-28.
 8. Височан О. С. Характеристики обліково-інформаційних потоків в теорії облікових фільтрів / О. С. Височан // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент : наук.-метод. журн. – 2015. – Вип. 4 (63). – С. 154–159.
 9. Височан О. С. Концепція кластерного обліку: характеристика та особливості / О. С. Височан // Облік і фінанси: наук.-вироб. журн. – 2016. – № 1 (71). – С.15-20
 10. Vysochan O. S. Intensification of internal control over quality costs as a means of improving product competitiveness / O. S. Vysochan, I. V. Lutsiuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2016. – Vol.3, № 1. – Pp. 7-13.
 11. Височан О. С. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях / О. С. Височан, О. О. Височан, А. І. Ясінська // Облік і фінанси: наук.-вироб. журн. – 2017. – № 1 (75). – С.17-24.
 12. Височан О. С. Реорієнтація фінансової звітності в системі “суб’єкт бухгалтерського обліку – користувач” / О. С. Височан // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 2 (58). – С. 125-129.
 13. Височан О. С. Облікова дисторсія: поняття, класифікація, причини виникнення та мінімізація негативних наслідків / О. С. Височан // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. – 2017. ¬– №5 (33). – С. 127-132.
 14. Височан О. С. Перспективи відродження біхевіористичних поглядів на розвиток обліку в Україні / О. С. Височан, І. В. Луцюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. – 2017. – Вип. 24 (2). – С. 118-122.
 15. Височан О. С. Вплив стереотипів на сприймання облікової інформації реципієнтом / О. С. Височан // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. – 2018. ¬– № 8 (36). – С. 90-94.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oleh.s.vysochan@lpnu.ua