Висоцька Роксолана Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Висоцька Роксолана Романівна
Vysotska inozmov.jpg
Дата народження 14.07.1989
Спеціальність загальне мовознавство
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»


Професійний розвиток:


Тема дисертаційного дослідження: «Заперечні конструкції як структурні елементи французького речення. Діахронний та синхронний аспекти».

Напрями наукових зацікавлень:


- зіставна лексикологія;
- теоретична граматика;

Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес» (2013);
2. VІII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (2014).
3. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи» Національного університету «Одеська юридична академія».(Одеса, 2014.)
4. Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук». (Одеса, 27-28 лютого 2015).
5. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення». (Одеса, 20-21 листопада 2015 р.). br> 6. Х Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, (Кіровоград,17 – 18 березня 2016).
7. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна українська нація: мова, історія, культура». (Львів, 16 березня 2016 р.).
8. Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" 2017 (Одеса, 27.01.2017 – 28.01.2017)
9. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти" (Київ, 23.03.2017).
10. Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", Одеса, 26.01.2018 – 27.01.2018.
11. Міжнародна науково-практична конференція "Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук", Одеса, 23.02.2018 – 24.02.2018.

Участь у всеукраїнських конференціях:

ІХ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та ком’ютерних технологій в Україні» (2013)

Публікації:

Навчальні посібники та підручники:

2018
1. Голощук С. Л., Висоцька Р.Р. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для реставраторів): навчальний посібник / С. Л. Голощук, Р. Р. Висоцька, О. В. Новосілець, І. Й. Петрів, Н. Й. Четова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 292 c.

Публікації у фахових виданнях:

2014
1. Висоцька Р.Р. «Прагматичне та структуральне значення заперечувальних конструкцій у сучасній французькій мові». Наукові записки. – Випуск 127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 570 с.– С. 473-476.
2. Висоцька Р.Р. «Новела «Вавилонська бібліотека» Хорхе Луїса Борхеса в контексті естетики літератури постмодернізму». Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Випуск 29, 2014. – 261 с. – С.191-196.
2015
3. Висоцька Р. Р. Лінгвопрагматичні особливості вираження категорії заперечення у розмовній французькій мові / Р. Р. Висоцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса: В-во Міжнародного гуманітарного у-ту, 2015. – Вип. 12. – С. 73-76.
2016
4. Висоцька Р. Р., Бабкіна М. І. Передумови до творчої біографії Рютбефа / Р. Р. Висоцька, М. І. Бабкіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винничен¬ка]. Серія : Філологічні науки (мовознавство). : зб. наук. пр. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – Випуск 145. – С. 526-531.
5. Висоцька Р. Р. La réalisation syntaxique de la négation dans la langue française / Р. Р. Висоцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : В-во Міжнародного гуманітарного у-ту, 2016. – Вип. 20. Т. 2. – С. 13-15.
2017
6. Vysotska R.R. L’aspect diachronique de la négation en français // Молодий вчений. – 2017. – № 1 (41). – P. 257–260. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
7. Висоцька Р. Р. Нормалізація французької національної писемної літературної мови в період XVII-XVIIІ століть // Молодий вчений. – 2017. – № 2 (42). – C. 364–367. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
2018
8. Висоцька Р. Р. "Людська комедія" Бальзака, книга про вдачі Франції ХІХ століття // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2018. – Вип. 3. – С. 95–98.
9. Висоцька Р. Р. "Пані Боварі" - літературний шедевр епохи французького реалізму // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2018. – Вип. 2. – С. 75–78.
10. Vysotska R. La comedie Humaine un gigantesque reseau relationnel // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (54). – С. 577–580. (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
11. Vysotska R. La nouveaute flaubertienne: «Madame Bovary» un roman realiste ideal // Молодий вчений. – 2018. – № 1 (53). – С. 707–710. (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).

Інші публікації:

2013
1.Висоцька Р.Р. Лінгвістичні засоби вираження заперечення у сучасній французькій мові./ Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів: ЗУКЦ, 2013 -557с.
2.Висоцька Р.Р. Лексико-семантичні та морфологічні засоби вираження категорії заперечення у сучасній французькій мові./ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», Тернопіль, 2013. – 220с.
3. Висоцька Р.Р.,Полович І.Й. Прагматичне та структуральне значення відкладних дієслів у пізньо-латинській літературі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», Тернопіль, 2013. – 220с.
2014
4. Висоцька Р.Р. «Текстуальний аналіз Вавилонської бібліотеки Хорхе Луїса Борхеса». Збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 132 с. – С. 72-75.
5. Висоцька Р.Р., Полович І.Й. «Структура та семантика концепту VIRTUS у «Моральних листах до Луцилія» Луція Аннея Сенеки». Збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних
технологій в Україні», Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 132 с. – С. 85-88.
6. Висоцька Р.Р. «Інтертекстуальність як основна форма літератури постмодернізму у новелі «Вавилонська бібліотека» Хорхе Луїса Борхеса». Міжнародна наукова інтернет-конференція «Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи» Національного університету «Одеська юридична академія». http://www.oljournal.in.ua/index.php/internet-konferentsiji.
2015
7. Висоцька Р. Р. Концепт БЛАГО у «Моральних листах до Луцилія» Луція Аннея Сенеки // Р. Р. Висоцька, І. Й. Полович // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 27-28 лютого 2015 р.) – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 47-50.
8. Висоцька Р. Р. Фразеологічна одиниця у французькій мові та особливості її перекладу / Р. Р. Висоцька, І. Й. Полович // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 27-28 лютого 2015 р.) – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 87-89.
9. Висоцька Р. Р. Les procédés de la traduction des noms propres / Р. Р. Висоцька, І. В. Зінчук // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Міжнародного гуманітарного університету (Одеса, 20-21 листопада 2015 р. ). – Одеса, 2015. – С. 177-178.
2016
10. Висоцька Р. Р. Les difficultés de la traduction des textes scientifiques et de la terminologie / Р. Р. Висоцька // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 15-річчя кафедри українознавства Львівського медичного університету імені Д. Галицького (Львів, 16 березня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 195-196.
2017
11. Vysotska R. La transformation de la norme stylistique de la traduction // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 27–28 січня 2017 р.). – 2017. – P. 114–116.
12. Висоцька Р. Р. Основні положення категорії поступливості у французькій мові // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 березня 2017 р.). – 2017. – C. 144–145.
2018
13. Vysotska R. La traduction des jeux des mots // Філологічні науки: сучасні тенденції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26–27 січня 2018 р.). – 2018. – P. 98–100.
14. Висоцька Р. Р. Про поетичний словник І. Франка // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 23–24 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 6–8.