Видання кафедри МПА

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Монографії

ІСМП.jpg ФОМ.jpg МРП.jpg ТМЗІС.jpg
Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання: монографія / Й. С. Ситник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 c. Формування та оцінювання мотивації управлінського персоналу підприємств і організацій: монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 188 c. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284c. Теоретико-методологічні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємств: монографія / Й. С. Ситник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 248 с.
ОПТВ.jpg Приклад
Оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств: теоретично-прикладні аспекти: монографія / Г. М. Захарчин, Т. В. Склярук.— Львів: Сполом, 2012.— 194 с. Теорія та методологія формування і розвитку організаційної культури машинобудівного підприємства: монографія/ Г.М. Захарчин -Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2011 р. - 352 с.


Навчальні посібники

УК.jpg ЕП.jpg МІ.jpg
Управління конфліктами: навчальний посібник / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – c. 160 Економіка праці: Навчальний посібник / Т.В. Склярук, Я.В. Панас. – Видавництво Львівської політехніки. – Львів, 2017. – 222 с. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /О.І. Карий, Я.В. Панас/ Асоціація міст України – К.: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 176 с.
ОП.jpg УП.jpg ЕММММ.jpg КК.jpg
Основи підприємництва: Навчальний посібник / Г.М. Захарчин, 2-ге вид., перероблене і доповнене – К.: Знання, 2013. – 407 с. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська,Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 259 с. Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті для випускових кваліфікаційних робіт: Навчальний посібник / І.І. Новаківський, Я.В. Панас, А.В. Дзюбіна. — Львів: Видавництво «Ліга-Прес», 2011. — 112 с. Корпоративна культура: навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів: "Новий світ-2000", 2011. – 342 с.