Вибрані публікаці Гоблик Н.М.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Наукові публікації

Статті
 1. Гоблик В.В., Гоблик Н.М. Про один розв’язок задачі збудження періодично неоднорідної імпедансної площини // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Сер. «Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв», № 343, 1998. — С. 53-57.
 2. Гоблик В.В., Гоблик Н.М. Гіллясті ланцюгові дроби в задачах дифракції хвиль // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Сер. «Радіоелектроніка та телекомунікації», № 352, 1998. — С. 150-153.
Конференції
 1. Гоблик В.В., Гоблик Н.М. Гіллясті ланцюгові дроби в задачах дифракції хвиль / В зб. доповідей МНТК «Сучасні проблеми засобів телекомунікації, комп’ютерної інженерії та підготовки спеціалістів», Львів,1998. — С.10-11.
 2. V. Hoblyk, N. Hoblyk. About solution of the Fredholmintegrated equation in a branched continual fraction type / В зб. матеріалів Міжнародної школи-семінару «Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування»,присвяченій 75-річчю з дня народження проф. В.Я. Скоробагатько, Ужгород, 2002.— С.16-18.
 3. Гоблик Н.М. Деякі властивості гіллястих ланцюгових дробів,що виникають в задачах дифракції / В зб. тез доповідей наук. конф. проф.-викладацького складу ІПМФН, 15–16.05.2003. — В-во НУ «Львівська політехніка». —Львів, 2003. — С. 11.
 4. V. Hoblyk, N. Hoblyk. The modelining of antenna arrays bybranched continual fractions / Proc. of 5 International Conference on AntennaTheory and Techniques, Kyiv, Ukraine, 2005. — С. 234-237.
 5. В. Гоблик, Н. Гоблик. Некоторые применения ветвящихся цепных дробей в теории модулированных электродинамических системах / В сб. докладов Международной научной конференции,Таганрог, Россия, 2005. — С. 189-191.
 6. V. Hoblyk, N. Hoblyk. Mathtmatical model of the diskmodulated impedance antenna / Proc. of 6 International Conference on AntennaTheory and Techniques, Sevastopol, Ukraine, 2007. — С. 368-370.
 7. Гоблик Н.М. Математична модель просторового фільтра на базі діелектрично-неоднорідних структур / В зб. доповідей ІІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи економіки та підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»,Львів, 2008. — С. 175.
 8. V. Hoblyk, N. Hoblyk. Mathematical model and the analysis ofa field of the disk impedance antenna with spiral heterogeniety / Proc. of 7International Conference on Antenna Theory and Techniques, Львів, 2009. —С.316-317.
 9. Гоблик Н.М. Проблеми навчання комп’ютерному моделюванню всередовищі MATLAB / В зб. доповідей V міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи економіки та підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів, 2010.
 10. ХІ International Conference «Modern problems of radioengineering, telecommunications and computer science» — Lviv — Slavske,Ukraine, february 21-24, 2012. Modelling of Collimator on the Basis of DiskMetal- Dielectric Structure with Spiral Nonuniformity in Matlab. Victor Hoblyk,Nadija Hoblyk, Igor Subota (МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ МАТЛАБ ФОКУСУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛО-ДІЕЛЕКТРИЧНОГО ДИСКУ ЗІ СПІРАЛЬНОЮ НЕОДНОРІДНІСТЮ)
 11. 15-a відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки. 3-5 квітня 2012р.Львів. Моделювання в Matlab імпедансних структур з N-кратною періодичністю. В.Гоблик, Н. Гоблик. (стор.44)
 12. Гоблик Н.М., Субота І.Б. Моделювання в Matlab елементів інфокомунікаційних систем на основі плазмонних кристалів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ІХ науково-практичної конференції. — 2013. — C.494 — 496.


Основні навчально-методичні розробки

 1. Каленюк П.І., Коваленко Т.Г., Анджейчак І.А.,Будз І.С.,Гоблик Н.М. Основи числових методів та їх реалізація на мові Паскаль. Методичні вказівки для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Львів; ДУ «Львівська політехніка», 1998. — 55 c.
 2. Каленюк П.І., Клочко Н.Ф., Гоблик Н.М.,Обшта А.Ф. EXСEL for Windows 9Х. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково — методичної ради НУ «Львівська політехніка» / Львів; Асоціація Діагностичні Системи,1998.-84 с.
 3. Каленюк П.І., Клочко Н.Ф., Гоблик Н.М., Обшта А.Ф. ACCESS for Windows 9X. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково — методичної ради НУ «Львівська політехніка» / Львів; Асоціація Діагностичні Системи, 1999.-95с.
 4. Каленюк П.І., Обшта А.Ф., Гоблик Н.М., Клочко Н.Ф.,Ментинський С.М. Практикум з програмування. Turbo PASCAL, Object PASCAL,Delphi. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково — методичної ради НУ «Львівська політехніка»/ Львів; НУ «Львівська політехніка», 2005. −175с.
 5. Каленюк П.І., Обшта А.Ф., Гоблик Н.М., Клочко Н.Ф.,Ментинський С.М. Практикум з програмування на VBA. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково — методичної ради НУ«Львівська політехніка»/ Львів; НУ «Львівська політехніка», 2005 −207с.
 6. Гоблик Н.М., Гоблик В.В. MATLAB в інженерних розрахунках.Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей з грифом Науково — методичної ради НУ «Львівська політехніка» / Львів; вид. НУ «Львівська політехніка», 2010. −132с.