Вибрані публікаці Гнатів Л.Б

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Основні наукові публікації

Статті
 1. Гнатив Л.Б., Кутнив М.В., Макаров В.Л. Обобщенные трехточечные разностные схемы высокого порядка точности для систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка //Дифференциальные уравнения.— 2009. — Т.45, № 7. — С.980—1000.
 2. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В., Чухрай А.І. Узагальнені триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку //Мат. методи та фіз.—мех. поля. —2008. — Т. 51, № 4. —С.59—69.
 3. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з похідною у правій частині //Доп. НАН України. — 2004. — № 2. — С.23—28.
 4. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з монотонним оператором //Мат. методи та фіз.—мех. поля. —2004. — 47, № 1. — С.32—42.
 5. Gnativ L.B., Kutniv M.V. Modified three-point differenceschemes of high accuracy order for second order monotone ordinary differentialequations with derivative in the right-hand side //Журнал обчисл. прикл. матем.— 2003. — Вип.1. — С.43—65.
 6. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Точні триточкові різницеві схеми на нерівномірній сітці для систем звичайних диференціальних рівнянь з монотонним оператором //Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. — 2004. — Вип.8. — C.14—22.
 7. Чабанюк Я., Кукурба В., Гнатів Л., Будз І., Петрович Р.Оптимізація моделі тестування програмного забезпечення з показником величини проекту //Вісник НУ «Львівська політехніка». — «Комп. Науки та інформ.технології». — 2011. — № 694. — С.226-232.
 8. П. Костробій, І. Кавалець, Л. Гнатів // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. — 2013. — Вип. 17. —С. 81–91.


Конференції
 1. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з монотонним оператором //Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Проблеми чисельного аналізу і прикладної математики» — Львів:Видавництво «Сполом». — 2004. — С.20—21.
 2. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з монотонним оператором //Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я. Скоробогатька. — Дрогобич. — 2004. — С.52.
 3. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Точні триточкові різницеві схеми на нерівномірній сітці для систем звичайних диференціальних рівнянь з монотонним оператором //Тези доповідей десятої Всеукраїнської наукової конференції«Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. — 2003. — С.44.
 4. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем звичайних диференціальних рівнянь змонотонним оператором // Тези доповідей наукової конференції проф.-викл. складу Ін-ту прикл. мат. та фунд. наук. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 2003. — С.33.
 5. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Точні триточкові різницеві схеми високого порядку точності для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з похідною у правій частині //Тези доповідей дев’ятої Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. — 2002. — С.31—32.
 6. Гнатів Л.Б. Точні триточкові різницеві схеми для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку та їх реалізація //Тези доповідей наукової конференції проф.-викл. складу Ін-ту прикл. мат. та фунд. наук. —Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 2002. — С.36.


Основні навчально-методичні розробки

 1. Конкурсні задачі з інформатики. Посібник для абітурієнтів.//За ред. проф.Рудавського Ю.К.-Львів, 2007. — 216с.
 2. П. Каленюк, І.Клюйник, І.Кравець, Л.Гнатів, Л.Демків,І.Подун. Основи програмування в середовищі С (лекції та завдання до лабораторних робіт). — Львів, 2007. — 175с.
 3. Елементи теорії похибок: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 для студентів базового напряму базового напрямку №6.030201- «Міжнародні відносини»/ Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С.,Ментинський С.М., Токар О.Є., 2010. — 18с.
 4. Чисельне розв’язування алгебраїчних та трансцендентних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 3-5 для студентів базового напряму № 6.030201- «Міжнародні відносини» /Укл.:Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є., 2010. — 34с.
 5. Наближене розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 6-7 для студентів базового напряму № 6.030201- «Міжнародні відносини» /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.,2010.— 25с.
 6. Наближене розв’язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 8 для студентів базового напряму № 6.030201- «Міжнародні відносини» /Білущак Г.І., Гнатів Л.Б.,Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.,2010.— 13с.
 7. Методи інтерполяції та екстраполяції функції: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 9-10 для студентів базового напряму№ 6.030201- «Міжнародні відносини» /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б.,Кутень А.С.,Ментинський С.М.,Токар О.Є., 2010.— 23с.
 8. Обробка експериментальних даних: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 11 для студентів базового напряму № 6.030201 —«Міжнародні відносини» /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є., 2010.— 14с.
 9. Наближені методи обчислення визначених інтегралів: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 12 для студентів базового напряму №6.030201-«Міжнародні відносини» /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є., 2010.— 22с.
 10. Наближені методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №13-14 для студентів базового напряму № 6.030201 — «Міжнародні відносини» /Укл.:Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.,2010.—18с.
 11. Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь в частинних похідних: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 15-16для студентів базового напряму № 6.030201 — «Міжнародні відносини» /Укл.:Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є., 2010.—11с.