Вибрані публікаці І.В. Ничай

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Гоблик В. В. Математична модель пластини з подвійною модуляцією діелектричної проникності / В. В. Гоблик, І. В. Ничай // Моделювання та інформаційні технології : Зб. наук. пр. — К., 2009. — Вип. 51. — С. 172–178.
 2. Гоблик В. В. Інфокомунікаційні властивості періодично-неоднорідної діелектричної пластини / В. В. Гоблик, І. В. Ничай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Електроніка». — 2008. — № 619. — С. 29–36.
 3. Гоблик В. В. Розподіл поля діелектричної пластини зі складним профілем зміни діелектричної проникності / В. В. Гоблик, В. А. Павлиш, І. В. Ничай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Електроніка». — 2009. — № 646. — С. 51–56.
 4. Гоблик В. В. Математична модель періодично-неоднорідної діелектричної структури / В. В. Гоблик, І. В. Ничай // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — Київ, 2010. — Вип. 54. — С. 217–224.
 5. Гоблик В. В. Моделювання фотонних кристалів гіллястими ланцюговими дробами / В. В. Гоблик, В. А. Павлиш, І. В. Ничай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Радіоелектроніка та телекомунікації». — 2007. — № 595. — С. 78–86.
 6. Ничай І. В. Аналітичний розв’язок задачі збудження періодично-неоднорідної діелектричної пластини стороннім джерелом / І. В. Ничай // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. — Київ, 2011. — Т. 9, № 4. — С. 345–349.
 7. Hoblyk V. V. Modelling of electrodynamic properties of structures with N-multiple periodicity / V. V. Hoblyk, V. A. Pavlysh, I. V. Nychai, O. M. Liske // Computational problems of electrical engineering. — Lviv, 2012. — V. 2, № 1. — P. 89-95.
 8. Гоблик В. В. Исследование модулированных наноразмерных структур для создания элементов инфокоммуникационных систем / В. В. Гоблик, В. А. Павлиш, И. В. Ничай // Наноструктуры в конденсированных средах : Сб. науч. ст. — Минск : «Издательский центр БГУ», 2011. — С. 172–178.
 9. Nychai I. V. Model and analysis of the field of dielectric grating with double periodicity of change of parameters of its construction / I. V. Nychai // Proceedings of the Xth International Conference «The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics — CADSM’2009». — Lviv-Polyana, 2009. — Р. 27.
 10. Hoblyk V. V. Calculation of the field of periodically nonuniform dielectric plate by the method of A.F. Chaplin / V. V. Hoblyk, V. A. Pavlysh, I. V. Nychai // VIII International Conference on Antenna Theory and Techniques. — Kyiv, 2011. — Р. 278-280.
 11. Hoblyk V. V. Research on scanning characteristics of periodically-nonuniform dielectric plate / V. V. Hoblyk, V. A. Pavlysh, I. V. Nychai // Proceedings of the XIth International Conference «Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science» (TCSET 2012). — Lviv-Slavske, 2012. — P. 187.
 12. Hoblyk V. V. Plasmon antenna with complex profile of dielectric permittivity change / V. V. Hoblyk, I. V. Nychai, O. M. Liske // 7th International Conference on Antenna Theory and Techniques. — Lviv, 2009. — Р. 138-140.
 13. Гоблик В. В. Моделювання одновимірних фотонних кристалів з подвійною періодичністю / В. В. Гоблик, І. В. Ничай // Матеріали Міжнародної конференції «Наноструктурні системи: технології-структура-властивості-застосування» (НСС-2008). — Ужгород, 2008. — С. 164.
 14. Hoblyk V. V. Modelling of the field distribution of the periodically nonuniform structures by the branched continued fraction / V. V. Hoblyk, V. A. Pavlysh, I. V. Nychai // Proceedings of the 6-th International Conference «Ultrawideband and Ultrashort Impuls Signals» (UWBUSIS’12). — Sevastopol, 2012. — P. 232-234.
 15. Ничай І. В. Вплив періоду модуляції діелектричної пластини на поле нитки струму / І. В. Ничай, О. М. Ліске // Комп’ютерні науки та інженерія: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2009. — Львів, 2009. — С. 251–252.
 16. Гоблик В. В. Особливості просторового розподілу поля періодично-неоднорід¬ної діелектричної пластини з подвійною періодичністю / В. В. Гоблик, І. В. Ничай // Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професор¬сько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки : Тези доповідей. — Львів, 2009. — C. 17.
 17. Гоблик В. В. Особливості поширення та випромінювання хвиль в плоскій діелектричній структурі з двохкратною періодичністю / В. В. Гоблик, В. А. Павлиш, І. В. Ничай // Чотирнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки : Тези доповідей. — Львів, 2011. — C. 16.
 18. Гоблик В. В. Вплив форми неоднорідностей модульованої діелектричної структури на склад просторових гармонік поля / В. В. Гоблик, І. В. Ничай, В. В. Каштелянський // П’ятнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем : програма та тези доповідей. — Львів, 2012. — C. 45.
 19. Ничай І. В. Про вплив на поле випромінювання країв періодично-неоднорідної структури / І. В. Ничай // Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки : Тези доповідей. — Львів, 2010. — C. 47.
 20. Гоблик В. В. Про спектр просторових гармонік поля одновимірного фотон¬ного кристалу / В. В. Гоблик, І. В. Ничай // Одинадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки : Тези допові¬дей. — Львів, 2008. — C. 14.
 21. Hoblyk V. V. Nanophotonics: creation of elements of infocommunication systems / V. V. Hoblyk, V. A. Pavlysh, I. V. Nychai // Materials of the Mediterranean-East-Europe Meeting «Multifunctional Nanomaterials (NanoEuroMed 2011)». — Uzhgorod, 2011. — P. 47.
 22. Гоблик В. В. Математична модель імпедансної поверхні модульованої періо¬дичними послідовностями імпульсних функцій / В. В. Гоблик, І. В. Ничай, Д. А. Ніколаєв, Н. О. Ольшевський // П’ятнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем : програма та тези доповідей. — Львів, 2012. — C. 46.
 23. Гоблик В. В. Особенности излучения модулированных импедансных струк¬тур / В. В. Гоблик, Н. В. Мужик, И. В. Ничай // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень 2005». Том 54. Фізика. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. — С. 48-52.