Вибрані публікації Т.А.Смердової

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Смердова Т.А. Моделирование биофизического процесса потоотделения человека //Электроника и связь: Тематический выпуск «Проблемы физической и биомедицинской электроники». — № 2, Ч.1. — Киев, 1997.- С.111-114.
 2. Смердова Т.А.Термостат з прокачкою теплоносія як імітатор біофізичного процесу потовиділення // Электроника и связь.- № 4.-Киев,1998.- С.103-108.
 3. Смердова Т.А. Оптимізація параметрів конденсаторного перетворювача // Комп’ютерні системи проектування: Теорія і практика. Вісник ДУ "Львівська політехніка".- № 313.- Львів, 1996.- С.125-127.
 4. Янгурський К., Смердова Т. Температурне поле прямокутного паралелепіпеда з нагрітою основою // Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. Вісник ДУ "Львівська політехніка".- № 302.- Львів, 1996.- С.83-86.
 5. Гліненко Л.К., Смердова Т.А. Використання вказівника біофізичних ефектів для розв’язання задачі експресного отримання потопроби // Український журнал медичної техніки і технології.- 1998. — № 1-2. — С.21-24.
 6. Павлыш В.А., Смердова Т.А. Моделирование емкостного датчика для экспресс-анализа потовыделения человека // Сборник докладов Междун. научно-техн. конф. "Проблемы физической и биомедицинской электроники«.- Киев, 1996.- С.318-321.
 7. Смердов А.А., Сторчун Є.В., Смердова Т.А. Перетворювачі для теплових вимірювань // Біомедичні вимірювальні перетворювачі: Навчальний посібник.- Львів: Кальварія, 1997.- С.95-97.
 8. Смердова Т.А. Особенности построения имитаторов биофизических процессов потоотделения // Оротерапия. Доклады Академии проблем гипоксии.- Т. ІІ.- Киев, 1998.- С.130-131.
 9. Смердова Т.А. Моделирование гидродинамики потоотделения человека // Thesis of International Conf. «Modelling and Investigation of Systems
 10. Stability» .- Kiev, 1997.- C.119.
 11. Смердова Т.А. Моделювання гідромеханічної системи подачі рідини // Дос-від розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки. Тези доповідей 4-ої наук.-техн. конф.- Ч.2.- Львів,1997.- С.164-165.
 12. Смердова Т.А. Моделювання і розрахунок ємнісного потонакопичувача // Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів, застосування засобів зв’язку та підготовки інженерних кадрів. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф.- Ч.2.- Львів, 1996.- С.243-244.
 13. Павлиш В.А., Дронюк М.І., Смердова Т.А. Моделювання та дослідження параметрів ємностей з двохфазним діелектриком // Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів, застосування засобів зв’язку та підготовки інженерних кадрів. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф.- Ч.2.- Львів, 1996.- С.241.
 14. Костюк І.В., Смердова Т.А., Стасевич С.П. Моделювання нестаціонарного теплового поля в тілах з круговою симетрією // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки. Тези доповідей 4-ої наук.-техн. конф.- Ч.2.- Львів, 1997.- С.89-90.
 15. Гліненко Л.К., Вибойщик О.М., Смердова Т.А. Моделювання фізичних ефектів у біосередовищах // Фізичні методи та засоби контролю матеріалів та виробів «Леотест-97». Матеріали наук.-техн. конф."- Київ-Львів,1997.- С.65-66.
 16. Смердов А.А., Сторчун Є.В., Смердова Т.А. Математичне моделювання біо-технічних систем // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки. Тези доповідей наук.-техн. конф.- Ч.І.- Львів, 1995.- С.15-16.
 17. Корнієнко Ю.О., Соколов С.Є., Нестор О.В., Сбейх Р., Смердова Т.А. Боровська Т.А., Тишкевич А.А., Гнатейко О.З. Перспективи застосування
 18. імпедансометрії в діагностиці муковісцидозу // Матеріали ІІ з’їзду генетиків України.- Львів, 1995.- С.82-83.
 19. Батлук Вікторія Арсенівна, Гогіташвілі Георгій Григорович, Уваров Ростислав Васильович, Смердова Тетяна Андріївна. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посібник / Національний ун-т Львівська політехніка; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. — Л. : Афіша, 2003. — 320с. : рис. — ISBN 966-8013-51-4.
 20. Електроімпедансний метод дослідження мікроциркуляції у тварин / А. А. Смердов, С. Є. Соколов, Т. А. Смердова // Вісн. Полтав. держ аграр. акад. — 2010. — № 1 (56). -С. 151-153. — Бібліогр.: 9 назв.