Веселовська Ольга Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Веселовська Ольга Володимирівна
Veselovska1.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 10 квітня 1957 р
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів вивчення властивостей гармонійних і субгармонійних функцій методом сферичної гармонії

цілі та мероморфні функції гармонійні та субгармонійні функції апроксимація гармонійних функцій

Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Веселовська Ольга Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 10 квітня 1957 р.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основні напрями наукових досліджень

 • вивчення властивостей гармонійних і субгармонійних функцій методом сферичної гармонії
 • цілі та мероморфні функції
 • гармонійні та субгармонійні функції
 • апроксимація гармонійних функцій

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Веселовська О.В. Про апроксимацію та ріст цілих гармонійних в Rn функцій. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ, 18-20 травня 2006 p.- Київ, «Задруга». 2006 р. С. 365.
 2. Веселовська О.В. Аналоги оцінок Вімана — Валірона для гармонійних в Rn функцій // XII Міжнародна наукова конференція ім. акад.М.Кравчука (Київ, 15-17 травня, 2008). — Матеріали конференції-С 543.
 3. Веселовська О.В. Про поширення хвиль вздовж циліндричної поверхні в’язких кусково-однорідних середовищ. // XII Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука (Київ, 15-17травня, 2008).- Матеріали конференції — С. 441
 4. Веселовська О.В. Аналоги оцінок Вімана-Валірона для цілих гармонійних функцій // Вісник НУ «ЛП». Фізико-математичні науки. — 2010. — №660. — 46-48
 5. Веселовська О. Про ріст цілих у площині функцій зі спеціальним розподілом нулів. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15травня 2010 рік. — С. 75
 6. Веселовська О.В. Про ріст цілих у площині функцій зі спеціальним розподілом нулів // Вісник Львівської політехніки.Фізико-математичні науки. — 2010. — № 687. — С. 7-10
 7. О.В. Веселовська, І.П. Кшановський Формула для логарифмічноїпохідної мероморфної в кільці функції // Вісник національного університету «Львівська політехніка», «Фізико-математичні науки». — 2012. — № 740. — с.13-18
 8. Веселовська О.В. Про порядок за Пойа субгармонійної у просторі Rn функції з радіальним розподілом мас // Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука (Київ, 19–20 травня 2016р.). Тези доповідей. – Київ, 2016 – С. 66-67.
 9. Веселовська О. В. Про одну властивість сім'ї субгармонійних у просторі Rn функцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Фізико-математичні науки". – 2017. – № 871. – C. 27–29.
 10. Veselovska O., Drohomyretska K., Kolyasa L. I. Criterion of the continuation of harmonic functions in the ball of – dimensional spase and representation of the generalized orders of the entire harmonic functions in in terms of approximation error // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 4/4 (88). – P. 43–49.
 11. Веселовська О. В., Достойна В. В. Інтегральне зображення похідних многочленів Лежандра комплексної змінної // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Фізико-математичні науки". – 2017. – № 871. – C. 30–32.
 12. Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Веселовська О.В., Гошко Л.В. Математичне моделювання термопружної поведінки електропровідного циліндра за нестаціонарної електромагнітної дії за врахування термопружного розсіювання енергії // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, (Кам’янець-Подільський, 18–20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 106–107.
 13. Veselovska O. Analog of the classical borel theorem for entire harmonic functions in Rn and generalized orders // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 1/2 (91). – С. 4–10.
 14. Веселовська О. В. Про апроксимацію та зростання цілих гармонічних в Rn функцій // Український математичний журнал. – 2018. – Том 70 № 4. – С. 464–470.
 15. Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Веселовська О.В., Орищин О.Г. Зв’язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2018. – Вип. 17. – С. 62–73.
 16. Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Hoshko L., Veselovska O., Nakonechny A. Computer investigation of the process of thermoelastic energy dissipation in the electroconductive hollow cylindrical sensor under the radio impulse action // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 40–43.

Навчальні посібники та методичні розробки

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40