Вербицька Галина Любомирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вербицька Галина Любомирівна
Вербицька.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 11 жовтня 1978 року
Громадянство Україна
Alma mater Український транспортний університет
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері».
Галузь наукових інтересів проблеми функціонування національної економіки
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Козак Людмила Степанівна, Національний транспортний університет, декан факультету управління на транспорту.
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Вербицька Галина Любомирівна- — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 11 жовтня 1978 року

Вищу освіту здобула в 2000 році, закінчивши з червоним дипломом Український транспортний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи оцінки економічного ризику в діяльності підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Вербицька Галина Любомирівна ; Національний транспортний ун-т. — К., 2005. — 220 арк. — арк. 194-211» за спеціальністю 08.06.01. – Економіка, організація і управління підприємствами

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Козак Людмила Степанівна, Національний транспортний університет, декан факультету управління на транспорту

Науково-педагогічна робота успішно поєднується з виховною та навчально-науковою роботою зі студентами.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент
 • Міжнародні організації та транснаціональні корпорації
 • Міжнародна торгівля
 • Економіко-математичні методи та моделі в страхуванні

Наукові дослідження

Сфера наукових інтересів: проблеми функціонування національної економіки

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано близько 35 робіт. Серед них:

 1. Управління ризиками в інноваційній діяльності [Текст] : навч. посіб. / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., переробл. і допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 236 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 221-236. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-164-8
 2. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . – 2012 . – N727: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . – С. 10-15. .
 3. Національна економіка [Текст] : [навч. посіб.] / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]], У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., переробл. і допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 303, [5] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 283-303. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-055-9
 4. Національна економіка. Прикладний аспект [Текст] : навч. посіб. / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]], У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 129 с. : табл. — Бібліогр.: с. 122-128. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-028-3
 5. Національна економіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 6.0501 «Економіка і підприємництво» / О. Є. Кузьмін [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. — 188 с. — Бібліогр.: с. 167-186. — ISBN 978-966-553-884-4
 6. Міжнародні організації та транснаціональні корпорації : конспект лекцій для студ. баз. напрямів підготов. "Економіка і підприємництво" / О. Є. Кузьмін, Г. Л. Вербицька, Н. І. Кара, О. Ю. Григор'єв; Нац. ун-т. «Львівська політехніка». - Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. - 100 с. - Бібліогр.: с. 99 (12 назв).
 7. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 6.0501 «Економіка і підприємництво» / О. Є. Кузьмін [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 212 c. — ISBN 978-966-553-801-1
 8. Управління інвестиційними ризиками підприємства (на прикладі машинобудування) [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка», Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія». — Івано-Франківськ : Галицька академія, 2008. — 160 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 132-157. — ISBN 966-7768-71-6
 9. Адамик В.В., Вербицька Г.Л. Оцінка конкурентоспроможності підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка. – 2008. – Випуск 1 січень-березень. – С. 69 – 78;
 10. Вербицька Г.Л. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності на ринку капіталів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів (Збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2008. - Вип. 3 (71) – С. 424 – 435.
 11. Вербицька Г.Л. Міжнародна торгівля і фінанси: навчальний посібник / Г.Л. Вербицька, С.В. Князь, М.Т. Бець. – Львів: "Львівська політехніка", 2016. – 516 с.
 12. ВербицькаГ.Л. Improvement of the method of optimization of innovative risks at mining enterprises under uncertainty // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – Т.3. – C. 114–121.
 13. ВербицькаГ.Л. Modeling of the Process of the Management Innovation Decision Making under Conditions of Risk and Uncertainty // Journal of Automation and Information Sciences. – 2017. – Т.49, № – C. 57–68.
 14. Вербицька Г. Л. Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности // Міжнародний науково-технічний журнал “Проблеми керування та інформатики”. – 2017. – № 2. – C. 134–144.
 15. Вербицька Г. Л. Тенденції експорту товарів Україною в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2017. – Т.1, № 13. – C. 73–77.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua