Васькович Ірина Мирославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Васькович Ірина Мирославівна
Vaskovuch.jpg
к.ек.н., доцент
Дата народження 1978 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «Фінанси».
Галузь наукових інтересів шляхи підвищення фінансової стійкості банків України в умовах ринку.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Біла Ольга Григорівна, Львівська комерційна академія
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи кафедра обліку і аудиту, Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Васькович Ірина Мирославівна — кандидат економічних наук,доцент кафедри обліку і аудиту, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 1978 р.

Освіта

1995-2000 — закінчила Львівську комерційну академію, за спеціальністю «Фінанси і кредит».

2000-2001 — Львівська комерційна академія, заочне відділеннямагістратури, спеціальність «Фінанси ».

2001-2004 — Львівська комерційна академія, денне відділення аспірантури, спеціальність «Фінанси, грошовий обіг та кредит».

2006 — захистила дисертацію на тему «Забезпечення фінансової стійкості банків України в умовах ринку [Текст] : дис... канд. екон. наук:08.04.01 / Васькович Ірина Мирославівна ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. — Л., 2006. — 168 , [28]арк.: табл. — арк. 151-167» , кандидат економічних наук із спеціальності 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит»

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Біла Ольга Григорівна, Львівська комерційна академія

Професійна діяльність:

2000-2004 — Стрийська райспоживспілка ГрКП «Бескид»,економіст.

2004-2006 — приватне підприємство «Молодіжне», головний бухгалтер.

З 2006 по даний час — доцент кафедри обліку іаудиту Інститутупідприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Податковий аудит»,
 • «Контроль і ревізія»,
 • «Організація обліку»,
 • «Бухгалтерська документація»,
 • «Фінансовий аналіз»,
 • «Фінанси підприємств»,
 • «Аудит»,
 • «Організація та методика економічного аналізу»,
 • «Облік і аналіз фінансових результатів діяльност іпідприємств»,
 • «Облік в банках».

Наукові інтереси

шляхи підвищення фінансової стійкості банків України в умовах ринку.

Вибрані публікації

Посібник:

 1. Васькович І.М., Баран М. М. Практикум з дисципліни «Організація обліку»: Навчальний посібник. Львів, Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2008. — 124 с.

Наукові статті, тези доповідей

 1. Васькович І. М. Політика фінансових послуг комерційного банку // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансова політика приватизованих підприємств і механізми її реалізації (Збірник наукових. праць). Вип. 4 (XLII) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній — Львів,2003. — С. 195-200.
 2. Васькович І. М. Суть фінансової політики комерційних банків та перспективи її розвитку в умовах ринку // Наукові записки/Міністерство освіти і науки України. Українська академія друкарства. — Львів,2003. — Вип. 6. — С.142-146.
 3. Васькович І.М. Фінансові операції і послуги, як основне джерело доходів банку // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — Львів, 2004. — Вип. № 15. — С. 92- 96.
 4. Васькович І.М. Застосування економічних показників банку для розрахунку інтегрального індексу його фінансового стану // Наукові записки/ Міністерство освіти і науки України. Українська академія друкарства. — Львів,2004. — Вип. 7. — С. 100-105.
 5. Васькович І. М. Теоретичні принципи розкриття суті фінансової стійкості комерційного банку// Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — Львів, 2002. Вип. № 13. — С. 263-266.
 6. Васькович І. М. Деякі аспекти фінансової стійкості комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових.праць/ Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України таз питань європейської інтеграції України. —К., 2004. — Вип. № 2 (33). — С.40-43.
 7. Васькович І. М. Банківська система України в 2003 році:Проблеми, тенденції, перспективи // Вісник Львівської комерційної академії.Серія економічна. — Львів, 2005. — Вип. № 17 — С. 90-94.
 8. Планування фінансової стійкості банків на основіеконометричного моделювання //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ПРБЛЕМИ РОЗВИТКУ. — Львів, 2006. — Вип. № 570 — С. 9-13
 9. Голобні аспекти формування облікової політикипідприємства// Вісник Національного університету «Львівська політехніка».МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ПРБЛЕМИ РОЗВИТКУ. —Львів, 2007. — Вип. № 577 — С. 40-46
 10. Васькович І.М. РЕФОРМУВАННЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: Матеріали ІІІ-ої Студентської науково-технічної конференції. —Львів, : видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2007, с. 82с.
 11. Васькович І.М., Баран М. М.Природоохоронні витрати на виробничому підприємстві //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУУкраїни. — 2010. — Вип. 20.6. — С.93-98.

Навчально-методичні роботи:

 1. Васькович І.М., Баран М. М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерська документація» для студентів базового напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» денної та заочної форми навчання за фаховим спрямуванням 7.050106 «Облік іаудит» Львів, Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2008. −124с.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 408

Tел. +38 (032)258-25-91

E-mail: oakafedra@rambler.ru