Василечко Леонід Орестович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Василечко Леонід Орестович
27.jpg
д.х.н., професор
Дата народження 1 жовтня 1960 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність хімія
Галузь наукових інтересів взаємозв’язкок між складом, структурою та властивостями оксидних та інтерметалічних сполук рідкісноземельних елементів
Кваліфікаційний рівень хімік
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Матковський Андрій Орестович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра напівпровідникової електроніки

Василечко Леонід Орестович — доктор хімічних наук, професор кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 1 жовтня 1960 року.

ОСВІТА

Вища освіта: у 1977−1982 рр. навчався на хімічному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка.

Аспірантура: в 1986-1989 роках навчався в заочній аспірантурі кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету ім. Івана Франка.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію.

1999-2002 роках був докторантом Національного університету «Львівська політехніка».

У 2005 році захистив докторську дисертацію.

Тема докторської дисертації: Кристалохімія та фазові перетворення складних оксидів рідкісноземельних елементів зі структурою перовскиту [Текст] : дис... д-ра хім.наук: 02.00.01 / Василечко Леонід Орестович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 343 арк.: рис. — арк. 244-289

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Матковський Андрій Орестович, Національний університет «Львівська політехніка».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 1982-99 роках працював у Львівському науково-дослідному інституті матеріалів НВП «Карат».

Починаючи із 2002 р. працює у Львівській політехніці на посадах провідного та головного наукового співробітника НДЦ «Кристал», професора кафедри НПЕ (за сумісництвом), професора кафедри КЕБ (за сумісництвом).

Проходив наукові стажування в Інституті Макса Планка Хімічної фізики твердого тіла (MPICPfS, м. Дрезден, Німеччина).

Брав участь у виконанні низки спільних міжнародної наукових проектів та грантів,зокрема. із Оксфордським, Гамбурзьким та Мюнхенським університетами, Технічним університетом м. Дрезден, Міжнародним центром дифракційних даних ICDD (США).

НАУКОВА РОБОТА

Наукова діяльність охоплює різноманітні аспекти хімії і фізики твердого тіла, кристалохімії та матеріалознавства і спрямована на вирішення фундаментальної науково-практичної проблеми взаємозв’язку між складом, структурою та властивостями оксидних та інтерметалічних сполук рідкісноземельних елементів — перспективних функціональних матеріалів електронної техніки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 • Член союзу кристалографів України та Українського фізичного товариства.
 • Дійсний член Міжнародного центру дифракційних даних (International Centre forDiffraction Data, ICDD) (США).
 • Стипендіат Товариства Макса Планка (Max-Planck-Gesellschaft) (Німеччина).
 • Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.
 • Член редколегії журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Електроніка».
 • Керує науковою роботою студентів та аспірантів

Наукова діяльність

Підготував двох кандидатів та одного доктора наук.

Основна тематика наукових досліджень на кафедрі

 1. Ідентифікація неорганічних та органіч­них кристалічних матеріалів. Контроль повноти синтезу кристалічних матеріалів.
 2. Рентгенофазовий аналіз багатоком­понентних твердофазних систем (оксидних, металічних, солевих та ін.). Визначення їх фазового складу та параметрів кристалічної структури
 3. Визначення параметрів термічного розширення функціональних матеріалів
 4. Рентгенографічні дослідження поліморфних фазових перетворень у твердомустані
 5. Рентгенодифракційний аналіз мікроструктури нанопорошків, нанокомпозитів тананокераміки.
 6. Рентгенографічні дослідження об’єктів мистецтва та старовини (аналіз фарбового шару та основи старовинних фресок, ікон, археологічних об’єктів та ін..).
 7. Рентгенографічні дослідження біоконкрементів (визначення фазового складу та структури жовчних та ниркових каменів.)

Наукові інтереси

 • Взаємозв’язкок між складом, структурою та властивостями оксидних та інтерметалічних сполук рідкісноземельних елементів

Видавнича діяльність

Автор понад 280 друкованих наукових праць, серед яких 1 монографія та 22 винаходи.

Вибрані публікації

Контакти

ІТРЕ, каф. НПЕ, НДЦ «Кристал», к.314-а 3 н.к.,

тел. +38(032)258-26-96

E-mail: crystal@polynet.lviv.ua