Ванько Володимир Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ванько Володимир Михайлович
Vanko.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 05.10.1957 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність Інформаційно-вимірювальна техніка
Галузь наукових інтересів Теорія вимірювань електричних величин та метрологічне забезпечення у електроенергетиці; цифрові засоби вимірювальної техніки; вимірювальні перетворювачі електричних та неелектричних величин; теорія оцінювання якості продукції.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник д. т. н., професор Столярчук Петро Гаврилович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р., 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Державні нагороди Бронзова медаль ВДНГ СРСР

Ванько Володимир Михайлович — доктор технічних наук, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 05.10.1957р., м. Львів.

 • Закінчив у 1979 р. Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка».
 • З 01.11.1979 р. — інженер Особливого конструкторського бюро Львівського політехнічного інституту.
 • З 01.10.1992 р. — старший науковий співробітник Особливого конструкторського бюро Львівського політехнічного інституту.
 • 01.09.2000 р. прийнятий на посаду доцента кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Державного університету «Львівська політехніка».
 • З 15.08.2008 р.— професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка».

Тема докторської дисертації:: «Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забезпечення оцінювання якості електричної енергії в мережах загального призначення» за спеціальністю 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Науковий консультант докторської дисертації: доктор технічних наук, професор Столярчук Петро Гаврилович, Національний університет «Львівська політехніка».

За сумісництвом — професор кафедри автоматизації тваринництва, якості та стандартизації Львівського національного аграрного університету.

Старший науковий співробітник за спеціальністю 05.11.05 — прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин.

Нагороди та відзнаки

Bronze VDNH.pngмедаль ВДНГ СРСР 1985 р.

Науково-педагогічна робота

Лекційні курси:

 • Метрологічне забезпечення якості енергоносіїв
 • Нормативно – технічне забезпечення обліку та контролю енергоносіїв
 • Сенсори для випробувальних систем
 • Інформаційні технології та програмне забезпечення випробувальних систем
 • Інтелектуальна власність


Напрямки наукової роботи:

 • Методи оцінювання якості продукції та послу
 • Методи та засоби вимірювання показників якості електроенергії на енергооб'єктах
 • Еталонні засоби відтворення електричних величин в енергетиці
 • Проектування нормативної документації для потреб електроенергетики
 • Контроль динамічних властивостей автоматизованих систем управління технологічними процесами
 • Контроль якості сільськогосподарської продукції
 • Вимірювальні перетворювачі та мікроелектронні сенсори фізичних величин
 • Теорія вимірювань електричних величин та метрологічне забезпечення у електроенергетиці
 • Цифрові засоби вимірювальної техніки, вимірювальні перетворювачі електричних та неелектричних величин, теорія оцінювання якості продукції.

Вибрані публікації

Кількість опублікованих праць:

 • Наукових праць — 180
 • Методичних розробок — 30
 • Авторських свідоцтв на винахід, патентів України — 47
 • Патент Російської Федерації — 1
 • Підручники з грифом МОН — 2
 • Підручник з грифом НУ «Львівська політехніка» — 1
 • Посібник — 1.

З них:

 1. «Вимірювальні перетворювачі (сенсори)». Підручник. / Є.С. Поліщук, В.М. Ванько, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, Ю.В. Яцук. За ред Є.С. Поліщука та В.М. Ванька. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» — 2015. — 584 с.
 2. Метрологія та вимірювальна техніка. Підручник. / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко. За ред Є.С. Поліщука. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» — 2012. — 544 с.
 3. Методи та засоби визначення показників якості продукції. Посібник. / Т.З. Бубела, Столярчук П.Г., Походило Є.В., Міхалєва М.С., В.М. Ванько. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» — 2012. — 292 с.
 4. Ванько В.М. Спосіб виявлення та вимірювання показників якості імпульсної напруги електромережі // Відбір і обробка інформації. — № 23 (99). 2005. — С. 69-74.
 5. Ванько В.М. Особливості вимірювання показників якості електроенергії за допомогою wavelet-перетворення // Вимірювальна техніка та метрологія. — № 66. 2006. — С. 32-37.
 6. Ванько В.М., Гаврилюк О.С. Вдосконалення контролю якості тютюну за допомогою томографічних вимірювань // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. №5 (98). — С. 18-22.
 7. Ванько В.М., Фещук Н.М. Нові нормативні вимоги стосовно якості електроенергії для живлення електронного та електротехнічного устаткування // Вимірювальна техніка та метрологія. — №74. 2013. — С. 103-107.
 8. Ванько В.М. Вдосконалення структури сенсорів фізичних величин для автомати-зованих систем управління технологічними процесами // Biсник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування». — № 695. — 2011. — С. 3-8.

Організаційна робота

 • Відповідальний за профорієнтаційну роботу на кафедрі
 • Відповідальний за видання навчально-методичної літератури кафедри
 • Член спеціалізованих рад: Д41.052.09 при Одеському національному політехнічному університеті (з 2011р.) та Д26.187.02 при Інституті електродинаміки НАН України (з 2013р.)
 • Регулярно запрошується до опонування захисту дисертаційних робіт
 • Протягом 2009-2011р.р. виконував обов’язки секретаря галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Метрологія, стандартизація та сертифікація (в тому числі Інформаційно-вимірювальні технології)»
 • Приймав участь у проведенні акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація у вищих навчальних закладах України
 • З 2014р. приймав участь у роботі Державної екзаменаційної комісії з проведення захисту магістерських робіт на кафедрі «Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції» Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
 • Ініціатор підписання договору про наукове співробітництво та підготовку науково-педагогічних кадрів між Національним університетом «Львівська політехніка» та Казахським агротехнічним університетом ім. С. Сейфулліна (Астана, Республіка Казахстан) у 2013 р.


Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 710,

тел.: +38(032)258-23-94; +38(032) 258-23-79

E-mail: mss@lp.edu.ua; vvm@lp.edu.ua

Джерела

Вікіпедія Ванько Володимир Михайлович