Ваків Микола Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ваків Микола Михайлович
2011.03.022888.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 6 березня 1952 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів вивчення деградаційних процесів у матеріалах твердотільної електроніки
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012р.
Поточне місце роботи НВП «Електрон – Карат», Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра напівпровідникової електроніки
Державні нагороди «Заслужений діяч науки і техніки України»

Ваків Микола Михайлович — доктор технічних наук, професор,генеральний директор Науково-виробничого підприємства «Електрон – Карат», професор кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка», (сумісник).

Біографічна довідка

Народився 6 березня 1952 року.

Освіта

Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка в 1974 р.

 • кандидат технічних наук («Стійкість халькогенідних склоподібних напівпровідників до дії іонізуючих випромінювань і інших зовнішніх факторів», 1991 р.),
 • доцент (1999 р.),
 • старший науковий співробітник(1997 р.),
 • академік Академії технологічних наук(2003),
 • доктор технічних наук (2010).

Професійна діяльність

 • У 1974-78 р.р. — інженер Львівського НДІ матеріалів;
 • 1978-80 р.р. — старший інженер,
 • 1980-83 р.р. — провідний інженер,
 • 1983-93 р.р. — начальник відділу НВП «Карат»,
 • 1993-97 р.р. — керівник філії кафедри радіоелектронного матеріалознавства в НДІ матеріалів,
 • з 1997 р. – 2012 р.р. — доцент кафедри радіоелектронного матеріалознавства Львівського держуніверситетуту
 • 1993 – даний час – Генеральний директор НВП «Електрон – Карат»

На даний час професор кафедри НПЕ (за сумісництвом).

Додаткові дані

Фахівець у галузі матеріалів електронної техніки, керівник науково-технічної школи по вивченню деградаційних процесів в матеріалах твердотільної електроніки.

Створив комп'ютерний банк даних зі стійкості різних категорій матеріалів електронної техніки до дії екстремальних зовнішніх чинників.

Керує науковою роботою аспірантів, підготовив 4-х кандидатів наук.

Нагороди та відзнаки

100px-Zaslnauki.jpg 200px-Kmu1.jpg

Нагороджений:

Наукова діяльність

Тема докторської дисертації: Технологія структурних модифікацій деградаційно-релаксаційних перетворень в функціональних матеріалах на основі стекол та кераміки для сенсорів електронної техніки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.06 «Технологія, обладнання та вир-во електронної техніки» / Ваків Микола Михайлович ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2010. — 418 с.

Наукові інтереси

 • вивчення деградаційних процесів у матеріалах твердотільної електроніки

Видавнича діяльність

Науковий доробок складає більше 160 друкованих праць в вітчизняних та зарубіжних виданнях

Вибрані публікації

 1. Напівпровідникова фотоелектроніка : навч. посіб. / Володимир Павлович Савчин, Ігор Іванович Іжнін, Микола Михайлович Ваків; В.о. Львів. нац.ун-т ім. І. Франка, Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 726,[1] с. — Бібліогр.: с.712-714 . — ISBN 978-966-613-793-0
 2. Терморезистивний матеріал. «Воздействие ионизирующих излучений на материалы электронной техники» (пат. України на винахід № 47534.МКВ H01C7/04, H01C7/13, C04B35/00 //C04B101:00; зі співавт.); Degradation ofelectron-induced dichroism in glasse As2S3-Sb2S3 (Ukr. J. of Phys. Opt. 2000.Vol. 1. N 2; with co-auth.);
 3. Моделирование деградации радиационно-оптических свойств халькогенидных стеклообразных полупроводников (Технологии и конструирование вэлектрон. аппаратуре. 2000. № 5-6; с соавт.); Degradation of dynamicradiation-induced effects in chalcogenide vitreous compounds (InzyneriaMaterialowa. 2001. N 4 (123); with co-auth.).

Контакти

ІТРЕ, каф. НПЕ, к.314-а 3 н.к.,

тел.: +38(032)258-26-96

м. Львів, вул. Стрийська, 202, НВП «Електрон – Карат»; Тел.: (032) 2631065