Ваків Микола Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ваків Микола Михайлович
2011.03.022888.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 6 березня 1952 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів вивчення деградаційних процесів у матеріалах твердотільної електроніки
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2013р.
Поточне місце роботи НВП «Карат», Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра напівпровідникової електроніки
Державні нагороди «Заслужений діяч науки та техніки України»

Ваків Микола Михайлович — доктор технічних наук, генеральний директор Науково-виробничого підприємства «Карат», професор кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка», (сумісник).

Біографічна довідка

Народився 6 березня 1952 року.

Освіта

Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка в 1974 р.

 • кандидат технічних наук («Стійкість халькогенідних склоподібних напівпровідників до дії іонізуючих випромінювань і інших зовнішніх факторів», 1991 р.),
 • доцент (1999 р.),
 • старший науковий співробітник(1997 р.),
 • академік Академії технологічних наук(2003),
 • доктор технічних наук (2010).

Професійна діяльність

 • У 1974-78 р.р. — інженер Львівського НДІ матеріалів;
 • 1978-80 р.р. — старший інженер,
 • 1980-83 р.р. — провідний інженер,
 • 1983-93 р.р. — начальник відділу НВП «Карат»,
 • 1993-97 р.р. — керівник філії кафедри радіоелектронного матеріалознавства в НДІ матеріалів,
 • з 1997 р. — доцент кафедри радіоелектронного матеріалознавства Львівського держуніверситетуту.

На даний час професор кафедри НПЕ (за сумісництвом).

Додаткові дані

Фахівець у галузі матеріалів електронної техніки, керівник науково-технічної школи по вивченню деградаційних процесів в матеріалах твердотільної електроніки.

Створив комп'ютерний банк даних зі стійкості різних категорій матеріалів електронної техніки до дії екстремальних зовнішніх чинників.

Керує науковою роботою аспірантів, підготовив 4-х кандидатів наук.

Нагороди та відзнаки

100px-Zaslnauki.jpg 200px-Kmu1.jpg

Нагороджений:

Наукова діяльність

Тема докторської дисертації: Технологія структурних модифікацій деградаційно-релаксаційних перетворень в функціональних матеріалах на основі стекол та кераміки для сенсорів електронної техніки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.06 «Технологія, обладнання та вир-во електронної техніки» / Ваків Микола Михайлович ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2010. — 418 с.

Наукові інтереси

 • вивчення деградаційних процесів у матеріалах твердотільної електроніки

Видавнича діяльність

Науковий доробок складає більше 160 друкованих праць в вітчизняних та зарубіжних виданнях

Вибрані публікації

 1. Напівпровідникова фотоелектроніка : навч. посіб. / Володимир Павлович Савчин, Ігор Іванович Іжнін, Микола Михайлович Ваків; В.о. Львів. нац.ун-т ім. І. Франка, Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 726,[1] с. — Бібліогр.: с.712-714 . — ISBN 978-966-613-793-0
 2. Терморезистивний матеріал. «Воздействие ионизирующих излучений на материалы электронной техники» (пат. України на винахід № 47534.МКВ H01C7/04, H01C7/13, C04B35/00 //C04B101:00; зі співавт.); Degradation ofelectron-induced dichroism in glasse As2S3-Sb2S3 (Ukr. J. of Phys. Opt. 2000.Vol. 1. N 2; with co-auth.);
 3. Моделирование деградации радиационно-оптических свойств халькогенидных стеклообразных полупроводников (Технологии и конструирование вэлектрон. аппаратуре. 2000. № 5-6; с соавт.); Degradation of dynamicradiation-induced effects in chalcogenide vitreous compounds (InzyneriaMaterialowa. 2001. N 4 (123); with co-auth.).

Контакти

ІТРЕ, каф. НПЕ, к.314-а 3 н.к.,

тел.: +38(032)258-26-96

м. Львів, вул. Стрийська, 202, НВП Карат; Тел.: (032) 2631065