Біляковський Ігор Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Біляковський Ігор Євгенович
Biljakovski.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 6 лютого 1958 року
Місце народження с. Бірки, Яворівський район Львівської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1980 р.
Спеціальність «Електричні машини і апарати»
Галузь наукових інтересів Динамічні режими вентильного реактивного двигуна
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електричних машин і апаратів

Біляковський Ігор Євгенович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних машин і апаратів, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Народився 6 лютого 1958 року в с. Бірки, Яворівського району Львівської області.

Закінчив:

Профеійна діяльність

Кандидатська дисертація на тему: «Математичне моделювання електромагнітних процесів асинхронних двигунів з урахуванням насичення й витіснення струму при живленні несиметричними полігармонічними напругами» в 1996 році у Державному університеті «Львівська політехніка».

Вчене звання доцента присвоєно у 1999 році.

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи

Навчальна діяльність

Основні курси:

 • «Електричні машини».
 • «Електричні машини систем автоматики».
 • «Електричні машини електропобутової техніки ».
 • «Узагальнена теорія електричних машин».
 • «Проектування спеціальних електричних машин».

Наукові інтереси

 • Динамічні режими вентильного реактивного двигуна

Вибрані публікації

Понад 60 наукових праць.

 1. І. Біляковський: Теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму: монографія/Вид-во Львівської політехніки, 2011 г./ISBN 978-617-607-199-0
 2. Динамічні режими вентильного реактивного двигуна / В. І. Ткачук, І. Є. Біляковський // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 299-300. — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Електропривод системи безфільтрової очистки повітря / І. Біляковський, Б. Крохмальний, Н. Нижник // Техн. вісті = Techn. news / Укр. інж. т-во у Львові. — 2009. -№ 1 (29) / 2 (30). — С. 35-38. — Бібліогр.: 2 назви.
 4. Режими роботи електроприводу транспортного засобу на базі вентильних двигунів без давачів у явному вигляді / В. І. Ткачук, І. Є. Біляковський, Б. Л. Копчак // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 237-242. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 3 назви.
 5. Керування електроприводом крісла-візка / В.І. Ткачук, Біляковський Ігор Євгенович, М.В. Бурштинський, О.В. Макарчук // Вестн. Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». Сер. Электротехника, электроника и электропривод. — 2003. — Вып. 10, т. 2: Проблемы автоматизир. электропривода. Теория и практика. — С. 440-441. — Бібліогр.: 2 назви.
 6. Керування швидкістю обертання вентильних двигунів електроприводів транспортних засобів / В.І. Ткачук, Біляковський Ігор Євгенович, М.В. Бурштинський, В.Г. Гайдук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 485: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 139-142. -Бібліогр.: 2 назви.

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 123 , 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-22-38

Е-mail: bilyakovsky@mail.ru