Білинська Наталя Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Білинська Наталя Євгенівна
Bilynska1.jpg
старший викладач
Дата народження 1973 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «Облік і аудит»
Галузь наукових інтересів Позабалансовий облік в системі управління підприємством; проблеми обліку, аналізу та контролю на підприємства в умовах сьогодення і напрямки їх вирішення.
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки і підприємництва
Поточне місце роботи кафедра обліку і аудиту, Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Плотніченко Ірина Богданівна — старший викладач кафедри обліку і аудиту,Інституту підприємництва та перспективних технологій,Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 1973 р.

Освіта

1995 — закінчила Львівську комерційну академію, спеціаліст з обліку і аудиту;

2001 — закінчила Львівську комерційну академію, магістр з економіки і підприємництва;

Професійна діяльність:

1995–1997 — бухгалтер ДПРТ «Ярина» — Дрогобич;

1998 — головний бухгалтер ТВУВКГ — Трускавець;

2000 — 2007 — викладач Дрогобицького коледжу статистики;

2002 р. — 2007 —викладач Приватного вищого навчального закладу «Інститут управління»;

З 2007 по даний час — старший викладач кафедри облікуі аудиту Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Бухгалтерський облік»,
 • «Фінансовий облік»,
 • «Управлінський облік»,
 • «Облік і звітність у корпораціях»,
 • «Облік ЗЕД»,
 • «Облік в зарубіжних країнах»,
 • «Аудит»,
 • «Аудит в зарубіжних країнах»,
 • «Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності»,
 • «Економічний аналіз»,
 • «Фінансовий аналіз»,
 • «Бюджетна система»,
 • «Соціальне страхування».

Наукові інтереси

Позабалансовий облік в системі управління підприємством;проблеми обліку, аналізу та контролю на підприємствах в умовах сьогодення і напрямки їх вирішення.

Вибрані публікації

 1. Білинська Н.Є. Стан та перспективи розвитку позабалансового обліку в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України-Львів: РВВ НЛТУ України. — 2010. Вип.20.1 —С.166 — 171.
 2. Білинська Н.Є. Інформаційні можливості уніграфічної і диграфічної системи позабалансового обліку // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» (Спеціальний випуск Інституту підприємництва та перспективних технологій). — Львів: Видавництво Львівської політехніки,2011. —№ 704— С. 77-82.
 3. Білинська Н.Є. Позабалансовий облік операцій з давальницькою сировиною у виробника // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.7. С. 151— 158.
 4. Білинська Н.Є. Облік та основні принципи його реформування в умовах глобалізації світової економіки / Н.Є. Білинська //Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 28 — 29жовтня 2011 р. — Кременчук: Видавець Щербатих, 2011. — С. 121— 123.
 5. Білинська Н.Є. Особливості застосування основних принципів бухгалтерського обліку в системі позабалансових рахунків // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент тапідприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» (Спеціальний випуск Інституту підприємництва та перспективних технологій). — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. —№ 739 — С. 66-71.
 6. Бачинський В.І., Білинська Н.Є. Позабалансовий облік в сучасній інформаційній системі підприємства // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». —Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — № 725 — С. 247 — 253.
 7. Білинська Н.Є. Принципи бухгалтерського обліку за міжнародними та національними стандартами // Збірник матеріалів VІІІ науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій вУкраїні». — Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» — 2012. — С. 186 — 188.
 8. Білинська Н.Є. Людський капітал: необхідність та проблеми обліку / Н.Є. Білинська // Збірка тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред. Кол.Веретенников В.І. та ін. — Мекіївка МЕГІ. — 2012. — C. 103 — 104.
 9. Білинська Н.Є. Зростаючі потреби щодо облікової інформації та можливі способи їх задоволення / Н.Є. Білинська // Матеріали ІІІМіжнародної наукової конференції «Формування сучасної науки», 15 — 17 вересня2012 р. // Науковий журнал «Аспект». — Донецьк: Вид-во «Цифрова типографія»,2012. —С. 22 — 24.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 408

Tел. +38 (032)258-25-91

E-mail: oakafedra@rambler.ru

тел: 067-93-00-918, E-mail: bilinskanatali@rambler.ru