Біла Галина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Біла Галина Ігорівна
Bila.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2009
Спеціальність Фінанси
Поточне місце роботи аспірант кафедри фінансів


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації над якою працює, спеціальність

«Економічне оцінювання технологічного оновлення машинобудівних підприємств», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Участь у держбюджетних темах

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146).

Інформація про складені кандидатські іспити

Складено кандидатські іспити з філософії та іноземної мови (англійської).

Основні публікації (за останні 5 років)

Публікації у виданнях

  1. Біла Г.І. Технологічне оновлення машинобудування на інноваційній основі / Г.І. Біла, І.Б. Хома // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики»], (Львів, 2010 р.). – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 39-41.
  2. Біла Г.І. Теоретичні аспекти формування структури технологічного оновлення машинобудівних підприємств / І.Б. Хома, Г.І. Біла // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – № 98. – С. 249-262.
  3. Біла Г.І. Сучасний стан технологічного оновлення машинобудівних підприємств / Г.І. Біла // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 8 (23) – Частина 2. – С. 39-42.