Бучма Ігор Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бучма Ігор Михайлович
Fc0e5c2ffd.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 21.11.1942 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1964 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів розвиток теорії сигналів та засобів вимірювання для дослідження стану об’єктів з феромагнітними властивостями електромагнітними методами, створення електричних та математичних моделей взаємодії магнітної складової поля з феромагнітним об’єктом, створення на їх основі математичних моделей сигналів, структур засобів вимірювання підвищеної чутливості, орієнтованих на фізичне та комп’ютерне моделювання,розробка математичних моделей похибок засобів вимірювання.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р
Відомий у зв’язку з Очолює наукову школу з електромагнітних методів дослідження стану об’єктів з феромагнітними властивостями, теорії сигналів та засобів вимірювання з періодичним перетворенням.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики , Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Бучма Ігор Михайлович — доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема докторської дисертації: Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання з періодичним порівнянням низькочастотних гармонічних сигналів [Текст] : дис... д-ра техн.наук: 05.11.05 / Бучма Ігор Михайлович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2001. — 370 арк. — арк. 345-366

Очолює наукову школу з електромагнітних методів дослідження стану об’єктів з феромагнітними властивостями, теорії сигналів та засобів вимірювання з періодичним перетворенням.

Педагогічна робота

Лекційні курси

  • «Мікропроцесорні пристрої»,
  • «Перетворювачі форми інформації для систем контролю»,
  • «Сигнальні процесори в системах управління».

Керує дипломним проектуванням та магістерськими роботами, а також підготовкою аспірантів за спеціальністю 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти.

Нагороди та відзнаки

150px-Badge Inventor of the USSR.png Нагрудний знак «Изобретатель СССР» (1978 р.)

Наукові інтереси

Науковий напрям: дослідження неоднорідних середовищ електромагнітними методами, розвиток теорії сигналів та засобів вимірювання для дослідження стану об’єктів з діамагнітними та феромагнітними властивостями, створення електричних та математичних моделей взаємодії електромагнітного поля з об’єктом, створення на їх основі структур засобів вимірювання підвищеної чутливості, розробка математичних моделей похибок засобів вимірювання.

Вибрані публікації

Має 182 публікації, з них 160 наукових, з яких дві монографії та і 55 патентів і авторських свідоцтв, та 22 публікацій навчально-методичного характеру, з яких один навчальний посібник.

Основні наукові праці:

Монографія:

1. Бучма І.М., Репетило Т.М., Ферчук К.В. Засоби вихро-струмової діагностики коро-зійного стану сталевих листо-вих конструкцій. Львів: видав-ництво “Львівська політех-ніка”, 2015, 318с.

Статті та патенти:

1. Бучма І.М. Інфранизькочастотнівихрострумові вимірювальні засоби кібер-фізичних систем. Матеріали Першого наукового семінару „Кібер-фізичні системи: досягнення та виклики”. 25-26 червня 2015 р., Львів, Україна.-С.96-100.

2. Бучма І.М. Концепція побудови інфранизькочас-тотнихвихрострумовихвимірювально-обчислюваль-них засобів кібер-фізичних систем. Вісник НУ”ЛП” Комп’ютерні системи та мережі, №830, 2015. –С.19-24.

3. Патент на корисну модель №104350 UA, Україна, МПК G01R 25/00. Спосіб вимірювання фазового зсуву/ Бучма І.М., Дронь М.І. (Україна). № Заявки: u 2015 06942, Заявл. 13.07.2015. Опубл. 25.01.2016. Бюл.№2, 2016, -4с.

4. Ihor Buchma. Errors of Phase Shift Measuring by Algorithmic Sum-Difference Methods from Amplitudes Inequality and Their Reduction Methods. Advances in Cyber-Physical Systems, v. 1, nr 1, 2016.-P.23-30.

5.Патент на корисну модель №111339 UA, Україна. МПК G01R 25/00, G01R 27/28 (2006.01). Спосіб вимірювання фазового зсуву/Бучма І.М. (Україна), № заявки: u 2016 04090, Заявл. 14.04.2016, Опубл.10.11.2016. Бюл. №21, 2016.-5с.

6.Патент на корисну модель №112009 UA, Україна. МПК G01R 19/10 (2006.01) Пристрій для вирівнювання амплітуд гармонічних сигналів/ Бучма І.М., Горошко Т.І. (Україна), № заявки u 2016 06771, Заявл. 21.06.2016. Бюл.№ 22, 2016.-3с.

7. Бучма І.М. Перспективи розширення застосувань вихрострумовихаероелектророзвідувальних систем з штучними гармонічними полями. Автоматика, вимірювання, керування. №880, 2017.-С.3-9.

8. Патент на корисну модель №118762 UA, Україна. МПК G01R 25/00, G01R 25/08, (2006.01). Пристрій для вимірювання фазовогого зсуву/ Бучма І.М (Україна). № заявки u 2016 02336, Заявл. 13.03.2017, Опубл. 28.08.2017. Бюл.№ 16, 2017.-6с.

9. Патент на корисну модель №118669 UA, Україна. МПК G01V 3/16 (2006.01) Пристрій для аероелектророзвідки/ Бучма І.М, Мельник А.О. (Україна). № заявки u 2017 12964, Заявл. 19.12.2016, Опубл. 28.08.2017. Бюл.№ 16, 2017.-7с.

10. Ihor Buchma. Measurement of Phase Shift between the harmonic signals using binary sampling.Computer Printing Technologies, v.1, Nr 37, 2017.-P.78-91.

11. Патент на корисну модель № 122044 UA, Україна МПК G01R 19/10 (2006.01). Пристрій для вирівнювання амплітуд гармонічних сигналів/Бучма І.М., Вуйда П.В. (Україна). № Заявки: u 201706540, Заявлено 26.06.2017,Опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24, 3с.

12. Ihor Buchma. Dynamic Model of Eddy-Current Aircraft Searching System with a Generating and Receiving Loops. The IV International Conference on Automatic Control and Information Technology, December 14-16, 2017, Cracow, Poland.

13. Патент на корисну модель № 126080 UA, Україна МПК G01R 25/00. Пристрій для повірки засобів вирівнювання амплітуд гармонічних сигналів/Бучма І.М., Лагун Я.А. (Україна). № u 2017 11471, Заявлено 23.11.2017, Заявки Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11, 4с.

14. Ihor Buchma. Dynamic Model of Eddy-Current Airborne Electromagnetic System with a Generating and Receiving Loops.Computer printing technologies. No 1 (39), 2018.-C.73-79.

15. Ihor Buchma. Errors in the Measurement of small Phase Shifts with binary sampling.Матеріали XXVМіжнародної конференції з автоматичного управління „Автоматика/Automatic 2018”, 18-19 вересня 2018 р., Львів. –С.197-198.

16.Патент на корисну модель №118762UA, Україна. МПК G01R 25/00, G01R 25/08, (2006.01). Пристрій для вимірювання фазовогого зсуву/ Бучма І.М, Федюшко П.І. (Україна). № заявки u2016 02336, Заявл. 13.03.2017, Опубл. 28.08.2017. Бюл.№16, 2017.-6с.

17. Патент на корисну модель №118762UA, Україна. МПК G01V3/16(2006.01). Пристрій для виявлення локальних провідних тіл в зоні полотна шляхопроводу / Бучма І.М,(Україна).№ заявки u2016 02336, Заявл. 13.03.2017, Опубл. 28.08.2017. Бюл.№16, 2017.-6с.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 601,

тел.: +38(032) 258-24-64 , +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua