Бубела Тетяна Зіновіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бубела Тетяна Зіновіївна
Bybela.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 21.07.1971 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Метрологічне забезпечення фізико-хімічних вимірювань;

Оцінювання показників якості та рівня якості продукції, товарів та послуг; Методи та засоби контролю якості; Удосконалення та гармонізація нормативної бази з міжнародними стандартами з метою забезпечення та підвищення рівня якості продукції.

Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Бубела Тетяна Зіновіївна — доктор технічних наук, доцент кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема кандидатської дисертації: «Достандартизаційні дослідження методу контролю якості термоелектродного дроту» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація та сертифікація.

Тема докторської дисертації: «Система забезпечення єдності оцінювання якості об’єктів різної природи» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Науково-педагогічна робота

Лекційні курси:

 • Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
 • Фізико-хімічні вимірювання
 • Прилади та методи вимірювань в окремих галузях промисловості
 • Системний аналіз об’єктів кваліметрії

Напрямки наукової роботи:

 • Метрологічне забезпечення фізико-хімічних вимірювань.
 • Оцінювання показників якості та рівня якості продукції, товарів та послуг.
 • Методи та засоби контролю якості.
 • Удосконалення та гармонізація нормативної бази з міжнародними стандартами з метою забезпечення та підвищення рівня якості продукції.

Вибрані публікації

Кількість опублікованих праць:

 • Наукових — понад 70
 • Методичних — понад 50
 • Навчальний посібник з дисципліни «Фізико-хімічні вимірювання» для студентів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
 • Посібник «Методи та засоби визначення показників якості продукції» для викладання дисципліни «Прилади та методи вимірювань в окремих галузях промисловості» для студентів напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація»
 • Авторських свідоцтв і патентів — 3

З них

 1. Фізико-хімічні вимірювання : Навч. посібник для підготовки студентів ВНЗ спец. «Якість, стандартизація та сертифікація» / Тетяна Зіновіївна Бубела; Вид-во Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 152 с. — ISBN 966-553-458-0
 2. Методи та засоби визначення показників якості продукції: навч. посіб. / Тетяна Зіновіївна Бубела, Петро Гаврилович Столярчук, Євген Володимирович Походило, Марина Станіславівна Міхалєва, Володимир Михайлович Ванько, Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 289 с. — Бібліогр.: — с. 283-285. — ISBN 978-617-607-263-8
 3. Bubela T. Admittance Monitoring of Nonelectric Nature Objects / T. Bubela, P Stollyarchuk, Y. Pohodylo, M. Herasym // Pomiary. Automatyka. Robotyka. — 2014. 7-8. — S. 98-105.
 4. Bubela T. Signal Simulation Electric Systems of Admittance Monitoring / T. Bubela, P. Stolyarchuk, P. Malachivskyy, O. Basalkevych // Sensors and Transdusers, vol. 155, Issue 8, 2013, pp. 294-299.
 5. Бубела Т.З. Побудова національної системи оцінювання якості / Т.З. Бубела // Стандартизація, сертифікація, якість. Науково-технічний журнал. — 2013. — №1 (80). — С. 49-53.
 6. Бубела Т.З. Системный подход к оцениванию качества / Т.З. Бубела // Международный журнал Технического университета Варна «Устойчивое развитие». — 2013. — № 12. — С. 56-62.
 7. Бубела Т.З. Концептуальні засади створення фахових систем вимірювання якості / Т.З. Бубела // Електротехнічні і комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. — 2012. — № 06(82). — С. 210-215.
 8. Бубела Т.З. Алгоритм оперативного контролю забруднення ґрунтів / Т.З. Бубела, Т.В. Рябкова // Комп’ютерні системи та мережі. Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2010. — № 688. — С. 30-34.
 9. Підтвердження відповідності як інструмент належної якості засобів обчислювальної техніки / П. Столярчук, Т. Бубела // Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання : матеріали IV Міжнар. наук.-техн.конф. ACSN-2009, Львів, Україна / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: НФВ Українські технології, 2009. — С 52-53.
 10. Підтвердження відповідності як інструмент належної якості засобів обчислювальної техніки / Т. З. Бубела, П. Г. Столярчук // Комп’ютерні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. А. О. Мельник. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 20-25. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 658). — Бібліогр.: 6 назв.
 11. Розроблення та дослідження первинних перетворювачів для оцінювання якісного рівня продукції / Т. Г. Бойко, Т. З. Бубела, М. С. Міхалєва// Методи та прилади контролю якості. 2009. — № 23. — С. 137-142. — Бібліогр.: 6 назв.

Організаційна робота

 • Член робочої групи з розроблення галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» Міністерства освіти і науки України.
 • Керівник відділу інформаційно-методичного забезпечення в органі з сертифікації послуг «ЛьвівПОЛІСЕРТ».
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій в НУ «ЛП».

.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 712

тел.: +38(032)258-23-94, +38(032)258-23-79

E-mail: mss@lp.edu.ua, paholuk@ukr.net]