Братичак Михайло Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Братичак Михайло Миколайович
Bratuchak.jpg
д.х.н., професор., зав. кафедри
Дата народження 2 лютого 1946 р.
Місце народження м. Підгайці Бережанського району Тернопільської області.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1969 р.
Спеціальність Технологія органічного та нафтохімічного синтезу (ТОНС)
Галузь наукових інтересів Одержання на основі побічних продуктів піролізу фракцій нафти нафтополімерних смол та знесірчення як рідких,так і твердих палив
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Відомий у зв’язку з Ним розроблені теоретичні основи хімічної модифікації епоксидних смол гідропероксидами та функційними пероксидамиу присутності різних за природою каталізаторів.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник освіти України»,
Державні нагороди «Заслужений діяч науки та техніки України»

Братичак Михайло Миколайович — доктор хімічних наук, професор, завідувач Кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, Національного університету«Львівська політехніка», [Інститут хімії та хімічних технологій|інституту хімії та хімічних технологій]].

Загальна інформація

Народився 2 лютого 1946 р. у м. Підгайцях Бережанського району Тернопільської області.

Головний редактор англомовного журналу «Сhemistry and Chemical Technology» (Україна), член редколегії журналів «Ecological Chemistry and Engineering» (Польща), «Chemia i inтynieria ecologiczna» (Польща) та «Угле Xимический журнал» (Україна), , «Chemical Sciences Journal» (США), «Polymer Processing» (Польща), «Scientific Israel-Technological Advantages» (Ізраїль), «Известия ВУЗов. Химия и химическая технология» (Російська федерація), «Нафтова і газова промисловість» (Україна) та «Катализ и нефтехимия» (Україна).

Освіта

Закінчив Львівський політехнічний інститут, факультет технології органічних речовин (1969).

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук (1980)

Докторська дисертація на тему «Синтез, властивості та застосування олігомерів і аліфатичних азодинітрильних сполук з пероксидними і епоксидними групами» за двома спеціальностями 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук і 02.00.03 — органічна хімія (1990).

У 1993 р. присвоєно вчене звання професора.

Професійна діяльність

Нагороди та відзнаки

Нагрудний2014.jpg Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2014р.)

Zaslnauki.jpg «Заслужений діяч науки та техніки України» (2009).

Указ Президента України № 865/2009 від 26.10.2009р.

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPGНагрудний знак «Відмінник освіти України» (1999р.)

медаль ім. професор Станіслава Пілята (2008 р.),

звання «Заслужений працівник ВАТ «Укрнафта»(2006 р.),

звання «Почесний нафтопереробник» ВАТ «Нафтохімік України» (2006 р.).

Наукова діяльність

Наукові інтереси

Відомий учений у галузі створення моно- й олігоініціаторів та на їх основі полімерних матеріалів.

Ним розроблені теоретичні основи хімічної модифікації епоксидних смол гідропероксидами та функційними пероксидами у присутності різних за природою каталізаторів.

Працює над проблемою одержання на основі побічних продуктів піролізу фракцій нафти нафтополімерних смол та знесірчення як рідких, так і твердих палив.

Під керівництвом професора М. М. Братичака захищені дві докторські та 20 кандидатських дисертацій.

Наукові публікації

Scopus

WEB OF SCIENCE

Google Scholar

Research Gate

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Хімія нафти і газу
 • Основи промислової нафтохімії
 • Технології нафтохімічних та силікатних виробництв
 • Альтернативні моторні палива та синтетичні оливи

Вибрані публікації

Є автором і співавтором більше 600 наукових праць, 5 підручників, 7 навчальних посібників, 9 монографій і 10 чотиримовних словники з хімії, переробки нафти, вугілля та полімерів. Отримано 50 патентів України та авторських свідоцтв на винаходи та корисні моделі.

Основні наукові праці опубліковано в:

Братичак М.М. Вибрані праці, том 1, 2. – Львів, 2016.

Монографії:

 1. Братичак М.М., Топільницький П.І. Підприємства та продукція нафтопереробної промисловості України. Каталог-довідник. Львів, Підприємство ДЕОЛ, 1999, 122 с.
 2. Ядвіга Вєнцковська, Михайло Братичак, Петро Топільницький. Каталітично-адсорбційне знесірчення газів. Видавництво Вроцлавської політехніки, Вроцлав-Львів, 2000, 183с.
 3. Братичак М.М., Братичак Мих. Мих. Пероксидні похідні епоксидних смол. Видавництво НУ «Львівська політехніка», Львів, 2003, 236 с.
 4. Братичак М.М., Коссович Л., Пенський Я. Нафтопереробна та нафтохімічна промисловість в кн.. «Нафта і газ Прикарпаття» Видавництво «Наукова думка», Краків-Київ, 2004, с. 361-397.
 5. Вітольд Вацлавек, Марія Вацлавек, Олена Астахова, Михайло Братичак. 120 європейських творців хімії. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», Львів, 2007, 204 с.
 6. Сергій Пиш’єв, Михайло Братичак Сучасні технології «чистого» вугілля. Видавництво НУ «Львівська політехніка», Львів, 2015, 180 с.
 7. Бойченко С.В., Братичак М.М., Бєлятинський А.О., Гринишин О.Б., Топільницький П.І., Пушак А.П., Пиш’єв С.В. Високоякісні бітуми для будівництва українських доріг., ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», Київ, 2016, 194 с.
 8. Братичак М.М. Аліфатичні азодинітрильні сполуки з функціональними групами. Синтез, властивості, застосування. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2016, 124с.
 9. Братичак М.М., Гринишин О.Б., Присяжний Ю.В., Пушак А.П. Нафтополімерні смоли із функціональними групами. Синтез, властивості, застосування. Видавництво НУ «Львівська політехніка», Львів, 2016, 168 с.
 10. Michael Bratychak, Olena Shyshchak, Olena Astakhova, Ostap Ivashkiv. Oligomers with Functional Groups Based on Epoxy Resins. Synthesis, Properties and Application. Lviv, Publishing House of Lviv Polythechnic National University, 2019, 220 p.

Підручники (з грифом Міністерства освіти і науки України):

 1. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія та технологія полімерів. Львів, Видавництво «Бескид-Біт», 2006, 495с.
 2. Братичак М.М., Пиш’єв С.В., Рудкевич М.І. Хімія та технологія переробки вугілля. Львів, Видавництво «Бескид-Біт», 2006, 271с.
 3. Братичак М.М. Основи промислової нафтохімії. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008, 604с.
 4. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія високомолекулярних сполук. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008, 460с.
 5. М.М. Братичак, Ю.П. Гетьманчук. Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук. Львів, , Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009, 416с.

Навчальні посібники:

 1. Michal Bratyczak, Zbigniew Brozozowski I inny. Cwiczenia laboratoryjne z Chemii і technologii polimeriw. Wydawn. «Politechnika Warszawska», Warszawa, 1997, 244s.
 2. Михайло Братичак, Збігнєв Бжозовський і інші. Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів. Видавництво «Варшавська політехніка», Варшава, 1999, 244с.
 3. Братичак М.М., Гринишин О.Б. Технологія нафти та газу. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002, 179с.
 4. Братичак М.М., Сікорський Р.Т. Основи синтезу і реакційної здатності високомолекулярних сполук. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003, 340с.
 5. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія і технологія олігомерів. Київ, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008, 311с.
 6. Братичак М.М., Баб’як Л.В. Моторні палива з альтернативної сировини. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2017, 143с.
 7. Братичак М.М., Гунька В.М. Хімія нафти і газу. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2017, 448с.

Словники:

 1. Лебедєв Є.В., Іщук Ю.Л., Братичак М.М. Словник з мастильних матеріалів і техніки мащення. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003, 568с.
 2. Братичак М.М., Ромашко І.С., Жмудзінська-Журек Б. Англо-польсько-російсько-український словник з хімії та технології переробки нафти. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004, 410с.
 3. Братичак М.М, Шищак О.В., Старовойт А.Г., Власов Г.О. Англо-польсько-російсько-український словник з хімії та технології переробки вугілля. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005, 380с.
 4. Братичак М.М., Гагін М.Б, Лазорко О.І. Англо-польсько-російсько-український словник з хімії. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005, 530с.
 5. Братичак М.М., Георг Броза, Віктор М. Кастано. Англо-німецько-іспансько-український словник з хімії та технології полімерів. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2006, 368с.
 6. Bratyczak M., Romaszko I., Zmudzinska-Zurek B. Angeilsko-polsko-rosyjsko-ukrainski slownik z chemii i technologii ropy naftowej. Krakow. Inst. Techn.Nafty im. Prof. Stanislawa Pilata, 2007, 408s.
 7. Братичак М.М., Георг Броза, Астахова О.Т. Англо-німецько-польсько-український словник з хімії та технології полімерів. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009, 480с.
 8. Elizabete Lukas, Gonzalo Martinez-Barrera, Michael Bratychak, Olena Astakhova. English. Portuguese. Spanish. Ukrainian Vocabulary of Oil Chemistry and Refining. Rio-de-Janeiro: E-papers,2012,272p.
 9. Bratyczak M., Astachowa O., Machynskyy O., Iszchuk Ju., Lebedew Je. Angielsko-niemiecko-polsko-rosyjski slownik z zakresu trybologii i srodrow smarowych, Krakow, Instytut Nafty i Gazy, 2012, 631s.
 10. Братичак М.М., Астахова Є.Т., Пинчук С.Й., Гунька В.М. Англо-немецко-польско-русский словарь по химии и технологи переработки угля. Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2016, 544с.

Наукові праці

Scopus WEB OF SCIENCE Google Scholar Research Gate

Посилання

Братичак Михайло Миколайович

Братичак Михайло Миколайович

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн.305

Номер(и) телефону: +38 (032)258-27-13; +38 (032) 258-21-66

E-mail: mbratych@polynet.lviv.ua mbratychak@gmail.com