Босак Андрій Остапович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Босак Андрій Остапович
Босак.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 24 травня 1969 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства»
Галузь наукових інтересів « інформаційне забезпечення управління, системи комунікацій, управління інтелектуальним капіталом, міжнародна економічна діяльність підприємств»
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Фещур Роман Васильович, Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України,професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Босак Андрій Остапович — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 24 травня 1969 року у м. Львові.

Освіта: вища технічна (у 1993 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика управління в технічних системах»)

та вища економічна (у 1997 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства»).

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)

Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент Фещур Роман Васильович, Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України,професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Заступник завідувача кафедри з дистанційного навчання.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Міжнароднаекономіка»,
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
 • «Інформаційні системив інноваційній діяльності»,
 • «Інформаційні системи і технології в управліннізовнішньоекономічною діяльністю»,
 • «Економіка міжнародної туристичної таінвестиційно-інноваційної діяльності»,
 • «Основи менеджменту».

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2003 р.)

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: інформаційне забезпечення управління, системи комунікацій, управління інтелектуальним капіталом, міжнародна економічна діяльність підприємств.

Приймав учать у розробленні держбюджетних наукових тем, а саме:

 • ДБ/87 Приватизація «Узагальнення досвіду проведенн яантимонопольної політики у розвинених країнах і використання його в процесі приватизації українських підприємств та в післяприватизаційний період»(1996-1997 рр.);
 • ДБ/Мотивація «Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту напідприємствах України» (1998-1999 рр.);
 • ДБ/Корпорація «Розробка системикорпоративного управління в умовах реформування економіки» (номер державноїреєстрації 0100U000517, 2000-2001 рр.);
 • ДБ/Інвест «Формування умов забезпеченняінвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземнихінвестицій» (номер державної реєстрації 0102U001182, 2002-2003 рр.);
 • ДБ/87ВГС «Формуваннята використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарськихструктур» (номер державної реєстрації 0104U002289, 2004-2005 рр.).

У практичному доробку успішні госпдоговірні та консультаційні проекти,зокрема для

 • НВПП «Спаринг-Віст Центр» (розробка тендерної документації для радіологічнихприладів торгової марки «ЕКОТЕСТ»);
 • ТРК "Західтелесервіс" (експертний висновок щодо економічної доцільності будівництва регіональної цифрової телерадіоінформаційної мережі у Львівській обл. на базі мікрохвильових технологій Mediamax (Multimedia Network)); ТОВ «Фінарт Старт Солюшн» (інформаційно-консультаційні послуги).

Вибрані публікації

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 39 публікацій у фахових виданнях, 16навчальних посібників (з них 6 з грифом МОН України), 10 конспектів лекцій

 1. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності / Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, А. О. Босак , Р. З. Дарміць. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 324 с.
 2. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 403, [5] с. — Бібліогр.: с. 370-374 (141 назва).
 3. Залучення консультантів при здійсненні митного контролю та митного оформлення автотранспортних засобів / А. О. Босак, В. М. Голомовзий, М. Г. Книш // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. — 2010. — № 18. — С. 6-12. — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування / А. О. Босак, Р. З. Дарміць, В. А. Босак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 26-35. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). — Бібліогр.: 17 назв.
 5. Модель комунікаційного циклу машинобудівного підприємства / А. О. Босак, О. А. Босак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -С. 23-35. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). — Бібліогр.: 28 назв.
 6. Мотивування організаційних змін на транспортних підприємствах / А. О. Босак, О. А. Босак // LXVi Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету, 12­14 травня 2010 р. : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — С. 410.
 7. Підходи до оцінювання апарату управління транспортних організацій / А. О. Босак, Р. З. Дарміць // LXVi Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету, 12-14 травня 2010 р. : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — С. 411.
 8. Структурні проблеми світової економіки: глобалізація та фінансова криза / А. О. Босак // Наук. вісн. / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців. — О., 2010. — № 16 (117). — С. 24-32. — Бібліогр.: 9 назв.
 9. Теоретичні аспекти формування систем управління знаннями машинобудівних підприємств / А. О. Босак // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — 2010. — Темат. вып. № 8 : Технический прогресс и эффективность производства. — С. 37-43. — Бібліогр.: 12 назв.
 10. Теоретичні аспекти формування систем управління знаннями машинобудівних підприємств / А. О. Босак // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 07-10 квіт. 2010 р., Харків / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Х., 2010. — С. 35-38.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua