Борщук Ірина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Борщук Ірина Володимирівна
1977-05-19IMG 0024.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 19 травня 1977 року
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність фінанси і кредит
Галузь наукових інтересів обліково-аналітичне забезпечення діяльності комерційних банків
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Крупка Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів і кредиту
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Борщук Ірина Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 19 травня 1977 року.

Вищу освіту здобула у 1999 році, закінчивши з відзнакою Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю фінанси і кредит.

З 1999р. по 2002р. навчалася в аспірантурі на кафедрі фінансів економічного факультету Львівського Національного університету імені Івана Франка.

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему Управління портфельними інвестиціями комерційних банків в Україні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Борщук Ірина Володимирівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 199 арк.: рис., табл. — арк. 176-189

Науковий керівник: - кандидат економічних наук, професор Крупка Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів і кредиту.

У Львівській політехніці з 2005 року на посаді асистента, а з 2006 року на посаді доцента кафедри обліку та аналізу.

Має практичний досвід роботи в банківських установах з 2004 року, зокрема на посаді начальника відділу мікрокредитування ЗРФ АКБ «Трансбанк» з 2007 по 2009 роки.

Відповідальна за збір та опрацювання статистичних даних щодо діяльності кафедри.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Член Державної екзаменаційної комісії за фахом «Облік і аудит».

Педагогічний стаж становить 15 років.

Викладає курси:

 • «Облік у банках»;
 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Економіка і бізнес».

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень: - обліково-аналітичне забезпечення діяльності комерційних банків.

Вибрані публікації

Опублікувала 29 наукових статей та 33 навчально-методичні праці, зокрема конспекти лекцій з дисциплін «Економіка та бізнес», «Облік у банках». Є співавтором трьох навчально-методичних посібників.

 1. Борщук І.В. Ризик і доходність при портфельному інвестуванні комерційних банків / І. В. Борщук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . — 07/2002 . — N7 . — С.115-126
 2. Борщук І.В. Теоретичні основи оцінки ефективності управління банківським портфелем цінних паперів / І.В.Борщук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. — Л., 2002. — Випуск 31. — с.132-138.
 3. Борщук І.В. Менеджмент банківського мікрокредитування: стан і перспективи / І.В.Борщук, В.Д.Шквір // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми розвитку. - Львів.-2007. - № 576. – с. 34 – 38.
 4. Борщук І.В. Ринкова вартість капіталу компанії та її акцій / І.В.Борщук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип.19.3. – с.252-259.
 5. Duda J.T. Coomodity trade risk reduction by using optimisation techniques to construct customised currency baskets / J. T. Duda, A. Augustynek, I. V. Borshchuk // Менеджмент та підпри-ємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 208-228. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). — Bibliogr.: 16 titles.
 6. Duda J.T. Bascet payment combined with marcovitz portfolio applied to commodity trade / J.T Duda., A. Augustunek, M.Fuksa, I.V. Borshchuk // Economics, enterprisis and management. – 2014. – volume 1, №1. – р.67-73.
 7. Облік і аудит: вступ до фаху: навчальний посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, І.В. Борщук та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 272 с. (особистий внесок: Розділ. 15. Організація бухгалтерського обліку та контролю в банківських установах – с.201-213).
 8. Борщук І.В. Методологія управління банківськими портфельними інвестиціями та її складові/ І.В. Борщук // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 17-25.
 9. Борщук І.В. Проблемні аспекти відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за банківськими кредитами / І.В. Борщук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017.– № 862. – c. 19-24.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: iryna.v.borshchuk@lpnu.ua