Борова Ольга Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Борова Ольга Ярославівна
RTEmagicC borova.jpg.jpg
к.х.н.,доцент
Дата народження 14 листопада 1954 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів синтез та фізико-хімічне вивчення ціанідних комплексних сполук..
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 1987 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1990 р.
Поточне місце роботи Кафедрa аналітичної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Борова Ольга Ярославівна — кандидат хімічних наук, доцент Кафедри аналітичної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Загальна інформація

Дата народження: 14 листопада 1954 року

Кандидатську дисертацію на тему «Ціанідні комплекси заліза, рутенію і молібдену з органічними азотовмісними сполуками» захистила у 1987 р.

Професійний досвід — понад 20 років науково-педагогічного стажу.

Наукові інтереси

Наукова тематика — синтез та фізико-хімічне вивчення ціанідних комплексних сполук.

Синтезовано та досліджено більше 80 нових комплексних сполук та встановлена можливість їх використання, як інгібіторів корозії.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Аналітична хімія

Вибрані публікації

У співавторстві опубліковано 85 наукових праць, отримано 2 авторських свідоцтва, зроблено біля 35 виступів на наукових конференціях.

Серед них:

 1. Типові задачі з курсу «Аналітична хімія». Методичні вказівки для студентів хімічних спеціальностей. Укл. О.Я. Борова, М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Й.Й. Ятчишин, Д.І. Семенишин, Ф.І. Цюпко — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2008. — 64 с.
 2. Емісійний спектральний аналіз. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія» (фізико-хімічні методи аналізу) для студентів хімічних спеціальностей / Укл. Ятчишин Й.Й., Цюпко Ф.І., Полюжин І.П., Ларук М.М., Шаповал П.Й., Борова О.Я. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 22 с. http://antibotan.com/file.html?work_id=97
 3. Застосування препарату «меркаптол» як засобу для профілактики та лікування отруєнь солями важких металів/Номер патенту: 12510. Опубліковано: 15.02.2006// Автори: Литвинчук Михайло Михайлович, Піняжко Олег Романович, Борова Ольга Ярославівна, Піняжко Роман Олегович, Литвинчук Михайло Дмитрович
 4. Дослідження гексаметилендіамін гексаціанорутенату (II) / О.Я. Борова, О.А. Черватюк,B. В. Кочубей // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 488: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 42-45. — Бібліогр.: 7 назв.
 5. Короткий курс аналітичної хімії. Ч. 1. Хімічні методи аналізу : Конспект лекцій для екстернів та студ. дистанц. форм навчання хім. спец. / Д.І. Семенишин, С.С. Абаджев, Й.Й. Ятчишин, О.Я. Борова, Я.М. Пиріг ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 112 с. — (Сер. Дистанц. навчання).
 6. Синтез, ИК спектроскопическое исследование ониевых гексацианорутенатов (II) и лантанид гидроген октациановольфраматов (IV) / О.Я. Борова, Й.Й. Ятчишин, Д.И. Семенишин, И.В. Тыпило, О.А. Черватюк // Благородные и редкие металлы : Тр. Четвертой междунар. конф. «БРМ — 2003», Донецк, 22-26 сент. 2003 г. — Донецк, 2003. — С. 394-396. - Библиогр.: 4 назв.
 7. Синтез та фізико-хімічне дослідження онієвих гексаціанорутенатних комплексів / О. Борова, О. Черватюк // Зб. наук. пр. Дев’ятої наук. конф. «Львів. хім. читання — 2003», Львів, 21-23 трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. H7.
 8. Термогравіметричне та ІЧ-спектроскопічне дослідження хінін гексаціаноферату (II) / З.Р. Возняк, О.Я. Борова, Д.І. Семенишин, П.Й. Шаповал // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 488: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 3-5. — Бібліогр.: 5 назв.
 9. Вивчення впливу положення аміногруп на фізико-хімічні властивості 1,3-і 1,4-фенілен-діамін гексаціанофератів (ІІ) / О.Я.Борова, З.Р.Возняк, О.А.Черватюк, Д.І.Семенишин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 414: Хімія, технологія речовин та їх застосув. -С.32-34. — Бібліогр.: 4 назви.
 10. Завдання для контрольної роботи з аналітичної хімії (розділ «Фізико-хімічні методи аналізу») для студентів ІІІ курсу хіміко-технологічних спеціальностей заочного факультету / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: Д.І.Семенишин, Й.Й.Ятчишин, О.Я.Борова, Г.О.Маршалок, Ф.І.Цюпко, І.П.Полюжин, М.М.Ларук. — Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — 18 с.
 11. Конспект лекцій з курсу «Аналітична хімія» для студентів хімічних спеціальностей. 4.1. Хімічні методи аналізу / Я.М.Пиріг, Д.І.Семенишин, С.С.Абаджев, Й.Й.Ятчишин, О.Я.Борова; Держ. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — 116 с. — Бібліогр.: с.112 (12 назв).
 12. Якісний хімічний аналіз. Ідентифікація неорганічних солей невідомого складу: Метод. вказівки з курсу «Аналіт. хімія» для студ. хім. спец. стаціонар. та заоч. форм навчання / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: Й.Й.Ятчишин, С.С.Абаджев, І.П.Полюжин, Д.І.Семенишин, О.Я.Борова, В.С.Бадік, Г.О.Маршалок. — Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — 38 с.

Контакти

ІХХТ, каф. АХ, 223, 230к. 9 н.к., тел. 258-26-54