Бойчук Андрій Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойчук Андрій Богданович
Бойчук.jpg
к.е.н., асистент
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність облік і кредит
Науковий ступінь к.е.н.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Бойчук Андрій Богданович — асистент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 12 грудня 1988р.

Член організаційного комітету науково-практичних конференцій.

Член Ради молодих учених ІНЕМ.

Вищу освіту здобув у 2012 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Захоплення: футбол, ретроавтомобілі.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • «Економічний аналіз»;
 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Фінансовий облік ІІ»;
 • «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті».

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень: удосконалення процесу управління інноваційною діяльністю підприємства.

Автор 27-ми наукових праць, зокрема: 9-ти статей опублікованих у наук фахових виданнях України та 18 тез доповідей

Вибрані публікації

 1. Бойчук, А.Б., 2015. Сутність інноваційних програм та їхня типологія. Науковий журнал Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя “Галицький економічний вісник”, 2 (49), с. 89-99.
 2. Бойчук, А.Б., 2015. Стан інноваційної діяльності та ключові проблеми реалізації інноваційного потенціалу у промисловості України. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 819, с. 215-226.
 3. Бойчук, А.Б., 2013. Сутність програмно-цільового підходу у формуванні інноваційних програм. Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури “Економічний простір”, 78, с. 224-232.
 4. Бойчук, А.Б., 2016. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням особливостей машинобудівної галузі. Науковий журнал “Маркетинг і менеджмент інновацій”, 2, с. 129-143.
 5. Бойчук, А.Б., 2017. Формування та реалізація інноваційних програм як сукупність базових передумов, мотивів та етапів. Журнал “Інвестиції: практика та досвід”, 10, с. 71-74.
 6. Бойчук, А.Б., 2017. Методичні аспекти визначення ступеню готовності підприємства до підготовки та реалізації інноваційної програми. Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”, 5-6 (69), с. 119-125.
 7. Бойчук, А.Б., 2017. Методичні аспекти розроблення типової інноваційної програми для забезпечення потреб інноваційного розвитку підприємств України. Журнал “Економіка та держава”, 9, с. 102-108.
 8. Бойчук, А.Б., 2015. Сущность и типология программ инновационного развития. В.: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Сonferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău, Moldova, 25-26 Septembrie 2015. Chişinău: Editura ASEM.
 9. Бойчук, А.Б., 2017. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. В.: Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: ІV Міжнародна науково-практична конференція Львів, 18-19 Травня 2017 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 10. Boychuk, А., 2017. Formation and implementation of an innovative program at cause-and-effect approach. In.: Litteris et Artibus: International youth science forum. Lviv, November 23–25, 2017. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House.

Контакти:

andriy.b.boychuk@lpnu.ua