Бойко Тарас Георгійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойко Тарас Георгійович
Bojko2016.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 12.01.1966 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Розроблення теоретичних і нормативно-технічних засад оцінювання якості та безпеки продукції, процесів, послуг, систем управління, господарських об’єктів, а також ризиків, що супроводжують господарську діяльність;

опрацювання результатів випробувань під час дослідження якісних властивостей продукції та послуг; контроль якості об’єктів різної фізичної природи за їх електричними параметрами; розроблення нормативних документів щодо забезпечення та оцінювання якості.

Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Бойко Тарас Георгійович — доктор технічних наук, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема кандидатської дисертації: «Низькотемпературна дифузія фосфору в кремній з твердих планарних джерел» за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

Тема докторської дисертації — «Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Науково-педагогічна робота

Лекційні курси

 • Стандартизація продукції та послуг.
 • Теоретична метрологія.
 • Забезпечення єдності випробувань.
 • Організація діяльності підрозділів метрології, стандартизації та сертифікації на підприємстві.
 • Аудит систем управління.

Напрямки наукової роботи:

 • розроблення теоретичних і нормативно-технічних засад оцінювання якості та безпеки продукції, процесів, послуг, систем управління, господарських об’єктів, а також ризиків, що супроводжують господарську діяльність;
 • опрацювання результатів випробувань під час дослідження якісних властивостей продукції та послуг;
 • контроль якості об’єктів різної фізичної природи за їх електричними параметрами
 • розроблення нормативних документів щодо забезпечення та оцінювання якості.

Вибрані публікації

Кількість опублікованих праць: наукових — 71; методичних — 46, у т. ч. 4 підручники для студентів вищих навчальних закладів та навчальний посібник; патентів — 1.

З них вибрані:

 1. Основи стандартизації [Текст] : навч. посібник для студ.вищих навч. закл. для спец. 7.000001, 8.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація» / Т. Г. Бойко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 232 с. — Бібліогр.: с. 230-231. — ISBN 966-553-411-4
 2. Спосіб виготовлення твердого планарного джерела для дифузії фосфору/ Номер патенту: 19507 | Автори: Гасько Любомир Захарович, Бойко Тарас Георгійович, Богдановський Юрій Миколайович | Мітки: фосфору, джерела, спосіб,дифузії, твердого, виготовлення, планарного | Опубліковано: 25.12.1997 | МПК: H01L21/22
 3. Метрологія та вимірювальна техніка : Підручник / Є.С.Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко ; За ред. Є.С.Поліщука ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Бескид Біт, 2003. — 544 с. — Бібліогр.: с. 538-540 (45 назв).
 4. Порівняння деяких нормативних документів / Т. Бойко //Стандартизація, сертифікація,якість. — 2003. — № 3. — С. 28-29. — Бібліогр.: 6 назв.
 5. On unit of magnetic resistance in the international systemof units / Je. Poliszczuk, T. Bojko // Pomiary, automatyka, kontrola. — 2003. —№ 7/8. — S. 57-58. — Bibliogr.: 6 titles.
 6. Забезпечення єдності і точності кваліметричного оцінювання продукції / Т. Г. Бойко // Автоматика, вимірювання та керування : [зб. наук.пр.] / відп. ред. В. Б. Дудикевич . — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 175-179. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ;№ 639). — Бібліогр.: 8 назв.
 7. Концепція встановлення вагових коефіцієнтів для кваліметричної моделі / Т. Бойко // Сучасні комп’ютерні системи та мережі:розробка та використання : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. ACSN-2009, Львів, Україна / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Укр. технології, 2009. — С. 138-139.
 8. Розроблення та дослідження первинних перетворювачів для оцінювання якісного рівня продукції / Т. Г. Бойко, Т. З. Бубела, М. С. Міхалєва// Методи та прилади контролю якості. — 2009. — № 23. — С. 137-142. — Бібліогр.: 6 назв.
 9. Спектральні методи у кваліметричних дослідженнях / Б.Гриневич, Т. Бойко, І. Приймачук // Вимірюв. техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Б. І. Стадник. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 70. — С. 206-209. — Бібліогр.: 7 назв.

Організаційна робота

 • відповідальний виконавець держбюджетної теми ДБ/ТОМ № 0107U001110 «Формування теоретичних і нормативних засад, розробка нетрадиційних методик та засобів оцінювання рівня якості продукції»
 • учасник формування навчальних планів та навантаження викладачів кафедри МСС
 • член двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій за спеціальністю 05.01.02 стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
 • член робочої групи з розроблення пропозицій до проекту Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність;
 • член робочої групи з розроблення галузевого стандарту вищої освіти України напряму 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація»;
 • член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 7.05100201, 8.05100201 «Якість, стандартизація та сертифікація».

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 710,

тел.: +38(032)258-23-94; +38(032) 258-23-79

E-mail: mss@lp.edu.ua; tgbo@lp.edu.ua]