Бойко Тарас Георгійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойко Тарас Георгійович
Bojko2016.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 12.01.1966 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Розроблення теоретичних і нормативно-технічних засад оцінювання якості та безпеки продукції, процесів, послуг, систем управління, господарських об’єктів, а також ризиків, що супроводжують господарську діяльність;

опрацювання результатів випробувань під час дослідження якісних властивостей продукції, послуг та систем; контроль якості та безпеки об’єктів та систем різної фізичної природи; розроблення нормативних документів щодо забезпечення та оцінювання якості та безпеки продукції, послуг та систем.

Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра приладів точної механіки, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Бойко Тарас Георгійович — доктор технічних наук, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема кандидатської дисертації: «Низькотемпературна дифузія фосфору в кремній з твердих планарних джерел» за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

Тема докторської дисертації — «Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Науково-педагогічна робота

Лекційні курси

 • Вступ в мехатроніку.
 • Основи мехатроніки.
 • Перетворювальні пристрої мехатроніки.
 • Основи точності мехатронних засобів.
 • Аудит систем управління.

Напрямки наукової роботи:

 • розроблення теоретичних і нормативно-технічних засад оцінювання якості та безпеки систем управління, а також ризиків, що супроводжують їх діяльність;
 • уніфікація вимог для оцінювання ризиків, що супроводжують діяльність систем управління;
 • опрацювання результатів випробувань під час дослідження якісних властивостей продукції, послуг, систем;
 • розроблення нормативних документів щодо забезпечення та оцінювання якості та безпеки продукції, послуг, систем.

Вибрані публікації

Кількість опублікованих праць: наукових — 90; методичних — 50, зокрема 4 підручники для студентів вищих навчальних закладів та навчальний посібник; патентів — 1.

З них вибрані:

 1. Boyko, T., Kochan, R., Korchynska, O.-S. The risks of supplier processes according to the requirements of the process audit standard / 18-th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 2 – 8 July 2018, Albena, Bulgaria. – Conference Proceedings.
 2. Метрологія та вимірювальна техніка: підруч. [для студ. вузів електротехнічних спец.] / [Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко]; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 544 с. – (гриф. МОНмолодьспорту України).
 3. Boyko, T., Bubela, T. Uncertainty of Measurement Results in the Process of Product Qualitative Level Identification / Intelligent Data Acquisition and Advanced ComputingSystems: Technology and Applications: Proceedings of the 6th IEEE International Workshop 15-17 September 2011: thesis. – Prague, Czech Republic, 2011.
 4. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: підруч. / [Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник, О.В. Івахів, Т.Г. Бойко, А. Ковальчик]; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 618 с. – (гриф. Міносвіти України).
 5. Основи стандартизації [Текст] : навч. посібник для студ.вищих навч. закл. для спец. 7.000001, 8.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація» / Т. Г. Бойко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 232 с. — Бібліогр.: с. 230-231. — ISBN 966-553-411-4
 6. On unit of magnetic resistance in the international systemof units / Je. Poliszczuk, T. Bojko // Pomiary, automatyka, kontrola. — 2003. —№ 7/8. — S. 57-58. — Bibliogr.: 6 titles.
 7. Спосіб виготовлення твердого планарного джерела для дифузії фосфору/ Номер патенту: 19507 | Автори: Гасько Любомир Захарович, Бойко Тарас Георгійович, Богдановський Юрій Миколайович | Мітки: фосфору, джерела, спосіб,дифузії, твердого, виготовлення, планарного | Опубліковано: 25.12.1997 | МПК: H01L21/22


Організаційна робота

 • відповідальний виконавець індивідуальної теми № 0116U006725 «Уніфікація вимог для оцінювання ризиків, що супроводжують господарську діяльність»
 • член двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій за спеціальністю 05.01.02 стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
 • член робочої групи з розроблення пропозицій до проекту Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність;
 • член Академії метрології України;
 • член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 7.05100201, 8.05100201 «Якість, стандартизація та сертифікація».

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, Львів; 19-й н.к., кімн. 123

тел.: +38(032)258-30-41

E-mail: tgbo@lp.edu.ua; tgbo@ukr.net