Бойко Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойко Галина Іванівна
H. Boiko pic.JPG
Дата народження 13.06.1978
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов Національний університет «Львівська політехніка»

Професійний розвиток:


Стажування:
Львівський національний університет ім. І.Я. Франка (лютий – березень 2014 р.)

Відповідальна за:
Удосконалення та впровадження єдиного Державного стандарту з української мови як іноземної та розвиток міжнародних відносин кафедри


Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна наукова конференція «Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики», НУ «ЛП» (Львів, 2002).
2. IV Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 2009).
3. IV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах», ЛДУ Безпеки життєдіяльності (Львів, 2010).
4. VI Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 2011).
5. V Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах», ЛДУ Безпеки життєдіяльності (Львів, 2012).
6. VII Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 2012).
7. ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов» Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова (Одеса, 2012).
8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова у світі» Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, НУ «ЛП» (Львів, 2012).
9. VIII Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 2013).
10. IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Простір і час сучасної науки» (Київ, 2013).
11. ІV Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов» Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова (Одеса, 2013).
12. IX Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 2014).
13. Третьи Международные Шевченковские чтения посвящённые 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко (г. Астана, Казахстан, 2014).
14. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова у світі» Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, НУ «ЛП» (Львів, 2014).
15. V Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов» Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова (Одеса, 2014).
16. ІV Міжнародна наукова конференція «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (Львів, 2014).
17. X Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 2015).
18. VІ Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов» Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова (Одеса, 2015).
19. VІІІ Міжнародна наукова конференція «Християнська сакральна традиція: Віра. Духовність. Мистецтво» (Львів, 2015).
20. XІ Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 2016).
21. ХXV Міжнародна наукова конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго (Київ, 2016).
22. VІІ Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов» Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова (Одеса, 2016).
23. VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур» (Мюнхен, 2016).
24. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова у світі» Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, НУ «ЛП» (Львів, 2016).
25. IV Міжнародна науково-практична конференція "Українська мова у світі" (Львів, 09.11.2016 – 10.11.2016).
26. VIІ Міжнародна науково-методична конференція "Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов" (Одеса, 06.10.2016 – 07.10.2016).
27. VII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур» (Munich, 27.10.2016 – 30.10.2016).
28. ІV Християнські постові читання «Любов та її прояви у контексті християнської думки» (Львів, 16.03.2017).
29. VIIІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik, München, 02.11.2017 – 04.11.2017.
30. Перша міжнародна науково-практична конференція "Національно-патріотичний досвід світового українства в соціально-комунікаційному дискурсі", Запоріжжя, 15.10.2017 – 17.10.2017.
31. Х Міжнародна конференція «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво», Львів, 23.11.2017.
32. VIІІ Міжнародна науково-методична конференція "Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов", Одеса, 05.10.2017 – 06.10.2017.
33. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи», Маріуполь, 18.04.2018 – 19.04.2018.

Навчальні посібники та підручники

2012
1. Наука і техніка в сучасному світі: збірник науково-популярних текстів та навчальних завдань для студентів-іноземців технічних вишів / [Г.І. Бойко, І.П. Василишин, Т.В. Гроховська, О.А. Качала, А.В. Моторний, І.П. Юзвяк]; за ред. І. Карого. – Львів: Львівська політехніка, – 2012. – 180 с.
2013
2. Місто Лева: навчальний посібник з української мови для чужоземних студентів (Рівень B2) / [Г.І. Бойко, О.А. Качала, А.В. Моторний, О.М. Палінська, І.П. Юзвяк]; за ред. І. Карого. – Львів: Львівська політехніка, – 2013. – 100 с.
2014
3. Мистецтво створення споруд. Навчальний посібник для студентів-іноземців 1-3 курсів технічних вишів. Спеціальність «Архітектура» і «Будівництво» (Рівень В1-В2) / [Г.І. Бойко, О.А. Качала, А.В. Моторний, О.М. Палінська, Л.В. Харчук]; за ред. І. Карого. – Львів: Львівська політехніка, – 2014. – 300 с.


Наукові статті у фахових виданнях

2002
1. Бойко Г.І. Прикметники на позначення кольору у повісті І.С. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» / Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: збірник № 465. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / М-во освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка, – 2002. – С. 73-79.
2009
2. Бойко Г.І. Топоніми в оповіданнях Івана Франка на заняттях з української мови як іноземної / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2009. – Вип. 4. – С. 149-157.
2011
3. Бойко Г.І. Прикметники на позначення кольору у французькій та українській мовах за повістю І.С. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» на заняттях з української мови / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2011. – Вип. 6. – С. 154-161.
2012
4. Бойко Г.І. Емоційно забарвлена лексика у малій прозі І.Я.Франка на заняттях з української мови як іноземної / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2012. – Вип. 7. – С. 125-131.
2013
5. Бойко Г.І. Ономастика Європи, Азії та Африки на заняттях з української як іноземної / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2013. – Вип. 8. – С. 105-113.
2014
6. Бойко Г.І. Тексти публіцистичного стилю на заняттях з української мови як іноземної для студентів-чужоземців нефілологічних спеціальностей / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2014. – Вип. 9. – С. 243-251.
2015
7. Бойко Г.І. Лексико-граматичні вправи і тести на заняттях з української мови як іноземної в контексті оцінювання мовної компетенції студентів-іноземців технічних спеціальностей / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2015. – Вип. 11. – С. 50-57.
2016
8. Бойко Г.І. Лексико-граматичні тести до навчального посібника «Крок-2» на заняттях з української мови як іноземної в контексті оцінювання мовної компетенції студентів-іноземців технічних спеціальностей / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. Праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2016. – Вип. 12. – С. 202-209.
9. Бойко Г.І. Посібник «Мистецтво створення споруд» у системі вивчення української мови як іноземної на заняттях зі студентами спеціальностей «Архітектура» і «Будівництво» / Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені С. Бураго. – Київ: Видавничий дім Д. Бураго, – 2016. – Вип. 18. – Том ІІІ (178). – C. 268-275.
10. Бойко Г.І. Удосконалення навиків читання студентів-іноземців на заняттях з української мови як іноземної / Науковий журнал «Парадигма пізнання: гуманітарні питання». – Київ: ТК «Меганом», – 2016. – ХІІІ Вип. №2 (13). – С. 125-136.
2017
11. Бойко Г. І. Лексико-граматичні тести до навчального посібника «Крок-2» на заняттях з української мови як іноземної в контексті оцінювання мовної компетенції студентів-іноземців технічних спеціальностей // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Т.12. – C. 202–209.
2018
12. Бойко Г. І. Види мовної компетенції щодо тестування рівня С1 з української мови як іноземної // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – 2018. – Вип. 2 (70). – С. 38–41.
13. Бойко Г. І. Рекомендації щодо тестування рівня (В2) української мови як іноземної // Науковий огляд. – 2018. – № 1 (44). – С. 107–123. (Google Scholar, РИНЦ).

Інші публікації

2010
1. Бойко Г.І. Особливості вивчення топонімів Львівщини на заняттях з української мови як іноземної (за творами І.Я. Франка) / Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. ЛДУ Безпеки життєдіяльності. – Л.: ЛДУ Безпеки життєдіяльності, – 2010. – С. 88-89.
2012
2. Бойко Г.І. Особливості інтерференції англомовних студентів при вивченні російської і другої української мови / Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Л.: ЛДУ Безпеки життєдіяльності, – 2012. – С. 25.
3. Бойко Г.І. Публіцистичні тексти на заняттях з української мови як іноземної, вправи та контролі / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: ІІІ Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2012. – С. 203-207.
4. Бойко Г.І. Україна і Бельгія. Перші кроки до вивчення української мови / Українська мова у світі: ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка, – 2012. – С.61-68.
2013
5. Бойко Г.І. Науково-популярні тексти на заняттях з української мови як іноземної для студентів-чужоземців нефілологічних спеціальностей / Простір і час сучасної науки: Матеріли дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), Поволзький інститут ім. П.А. Столипіна, кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету, Асоціація «Аналітикум», Українське товариство російської культури «Русь», Міжнародне товариство прав людини ТОВ «ТВ Меганом». – Київ: Меганом, – 2013. – С. 50-54.
6. Бойко Г.І. Секція мовної підготовки іноземних студентів. Викладання української мови: проблеми, пошуки, перспективи / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: ІV Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2013. – С. 180-186.
7. Бойко Г.І. Емоційно забарвлена лексика у малій прозі І.Я. Франка на заняттях з української мови як іноземної / Молода наука: Сучасні перспективні розробки. ІІ – га Науково-практична конференція студентів, аспірантів та спеціалістів. Запорізький національний університет (м. Запоріжжя), Кримський факультет (м. Сімферополь, Україна). – Сімферополь: КФ ЗНУ, – 2013. – С. 91-93.
2014
8. Бойко Г.І. Ми чуємо, тебе, Тарасе, крізь століття і голос нам твій душу окриля! / Третьи Международные Шевченковские чтения посвящённые 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко (г. Астана, Казахстан). – Астана: ЕНУ ім. Л.Н. Гумильова, – 2014. – С. 88-96.
9. Бойко Г.І. Особливості інтерпретації феномену творчості людини у літературній спадщині Г. С. Сковороди та І.Я. Франка / Збірник матеріалів ІІ християнських постових читань: «Богословсько-філософські пошуки людини в історичному контексті: український вектор». – Львів: ЛПБА УПЦ КП, – 2014. – С. 118-122.
10. Бойко Г.І. Особливості вивчення архітектурних термінів за інтерактивним методом «Навчаючи-вчуся» на заняттях з української мови як іноземної чужоземними студентами 1 курсу / Українська мова у світі: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка, – 2014. – С. 7-17.
11. Бойко Г.І. Особливості вивчення будівельних матеріалів за інтерактивним методом «Навчаючи-вчуся» на заняттях з української мови як іноземної чужоземними студентами 1 курсу / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: ІV Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2014. – С. 211-217.
12. Бойко Г.І. Сакральне мистецтво на сучасний лад / ІV Міжнародна наукова конференція «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» – Львів: ЛПБА УПЦ КП, – 2014. – С. 243-248.
2015
13. Бойко Г.І. Стартові контролі – один із видів перевірки якості знань першокурсників та важливий етап у формуванні навчальних груп студентів-іноземців при вивченні української мови як іноземної / Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: VІ Міжнародна науково-методична конференція. Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова. – Одеса: Видавництво «ВМВ», – 2015. – С. 147-152.
14. Бойко Г.І. Вивчення сакральних будівель за текстом «Храми Львова: молитва в камені» на заняттях з української мови як іноземної у студентів-чужоземців технічних вишів (спеціальність «Архітектура») / VІІІ Міжнародна наукова конференція «Християнська сакральна традиція: Віра. Духовність. Мистецтво» – Львів: ЛПБА УПЦ КП, – 2015. – С. 296-301.
2016
15. Бойко Г. І. Навчання української мови як другої дітей віком 6-8 років в іншомовному середовищі // Українська мова у світі : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9-10 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 56–63.
16. Бойко Г. І. Писання як один із видів мовленнєвої діяльності на заняттях з української мови як іноземної зі студентами-іноземцями // Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов : матеріали VIІ Міжнародної науково-методичної конференції (Одеса, 6-7 жовтня 2016 р.). – 2016. – C. 132–138.
17. Бойко Г. І. Навчання української мови як другої дітей дошкільного віку у франкомовному середовищі // Діалог мов – діалог культур : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з україністики (Мюнхен, 27-30 жовтня 2016 р.). – 2016. – C. 628–637.
2017
18. Бойко Г. І. «Любіть і ворогів ваших» – у вченнях митрополита Київського Петра Могили // Любов та її прояви у контексті християнської думки : збірник матеріалів ІV Християнських постових читань (Львів, 16 березня 2017 р.). – 2017. – C. 50–54.
19. Бойко Г. І. Оцінювання мовної компетенції студентів-чужоземців 3-4 курсів технічних вишів з української мови як іноземної // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht : VIIІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik, München 4.–6. November 2017. – 2017. – C. 657–669.
Бойко Г. І. Мистецтво, що перетворює смерть на життя // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво : збірник матеріалів Х Міжнародної конференції (Львів, 23 листопада 2017 р.). – 2017. – C. 170–172.
20. Бойко Г. І. Оцінювання рівня (В2) володіння українською мовою як іноземною студентами-чужоземцями ІІІ курсу нефілологічних спеціальностей // Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов : матеріали VIІІ Міжнародної науково-методичної конференції (Одеса, 5–6 жовтня 2017 р.). – 2017. – C. 195–202.
21. Бойко Г. І. Розвиток українства у Великому герцогстві Люксембург. Інтеграція у європейське суспільство та збереження власної ідентичності // Національно-патріотичний досвід світового українства в соціально-комунікаційному дискурсі : наукові матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–17 жовтня 2017 р. – 2017. – C. 44–46.
2018
22. Бойко Г. І. Види мовної компетенції щодо тестування рівня В2 з української мови як іноземної // Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2018. – Вип. 3. – С. 166–175.
23. Бойко Г. І. Вивчення української мови як іноземної у дошкільному віці // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Маріуполь, 18–19 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 272–274.

Контакти

email: GalBojko@gmail.com