Богів Ярина Святославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Богів Ярина Святославівна
Богів Ярина Святославівна.jpg
асистент кафедри
Дата народження 12 грудня 1986 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Спеціальність «Економічна кібернетика»
Галузь наукових інтересів правове регулювання міжнародних відносин
Кваліфікаційний рівень магістр з економічної кібернетики
Поточне місце роботи кафедра конституційного та міжнародного права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Богів Ярина Святославівна — асистент кафедри конституційного та міжнародного права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

2007 р. – закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва, диплом з відзнакою

2007 р. – закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра юриста

2008 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію магістр з економічної кібернетики, диплом з відзнакою

2009 р. – закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста

2009 р. – вступила до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка».

Закінчила написання кандидатської роботи на тему «Бізнес-планування інноваційних проектів промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04. – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Професійна діяльність

Трудову діяльність розпочала з посади асистента кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка» у 2013 р.

З жовтня 2014 року - асистент кафедри конституційного та міжнародного права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Викладає курси:

 • міжнародне економічне право
 • міжнародне приватне право
 • міжнародне право

Наукові інтереси:

 • правове регулювання міжнародних відносин
 • міжнародне економічне право

Вибрані публікації

Протягом 2009-2013 рр. опублікувала 21 наукову працю, з них 11 публікацій уфахових виданнях і 2 колективні монографії:

 1. Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу: [Монографія] / за наук. ред.А.І. Бутенко, М.П.Войнаренко, В.І.Ляшенко. – Донецьк: НАН України, Інститутекономіки промисловості, 2011. – 326 с. / Н. Мірощенко, О. Паук, Я.Богів,розділ 4.1. Бізнес-планування і комерціалізація інновацій малими підприємствами. - С. 147-151.
 2. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку [монографія] / за наук. ред.С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Парус»», 2012. – 536 с. / Я.С.Богів, Н.Ю. Мирощенко, О.Є. Паук, розділ 3.6. Метод оцінювання ефективності бізнес-планування інноваційних проектів підприємств. - С. 172 – 184.
 3. Богів Я.С. Формування бізнес-плану підприємства / Я.С. Богів // Економіка та держава. – 2010. – № 2.– С. 88-89.
 4. Богів Я.С. Оцінювання та аналізування ефективності бізнес-планування інноваційних проектів підприємств /Я.С. Богів // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 23. – С. 26-30.
 5. Богів Я.С. Опттимізація бізнес-плану інноваційних проекту підприємства за умов невизначеності / Я.С.Богів // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 24. – С. 72-75.
 6. Богів Я.С. Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.С. Богів // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2.– С. 199-207.
 7. Богів Я.С. Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складовіелементи та особливості їхньої взаємодії / Я.С. Богів, Н.Ю. Мирощенко, О.Є.Паук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 193-202.
 8. Богів Я.С. Трансферний потенціал підприємства:сутність і показники / С.В. Князь, Н.Г.Георгіаді, Я.С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економікита управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – №725. – С.111-121.
 9. Богів Я.С. Трансфернийпотенціал інноваційного розвитку підприємства / С.В.Князь, Н.Г.Георгіаді,Я.С.Богів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України– 2012. – №2 (14). – С.86-93.
 10. Bogiv Y.S. Transfer potential and programs of innovative development / S.V. Knyaz, N.G. Heorhiadi, Y.S. Bogiv// Economic Herald of the Donbas. – 2012. – № 4. – P. 191-196.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 311

E-mail: kmp.dept@lpnu.ua;