Блажівський Костянтин Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Блажівський Костянтин Іванович
Blazhivsky.png
к.т.н., доцент
Дата народження 30.08.1960 р.
Місце народження с. Міженець на Львівщині
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів 1. Кінетика розчинення природних мінералів у водносольових ікислотних розчинах, полі- та ізотермічна кристалізація солей;

2. Перероблення калійних руд і відходів їх виробництва накалійні та комплексні добрива і супутні продукти; 3. Одержання солей, оксидів та інших продуктів технологіїнеорганічних речовин; 4. Утилізація рідких, твердих і газоподібних відходів.

Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник заслужений діяч науки і техніки України,доктор технічних наук, професор Яворський Віктор Теофілович, Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 1990 р..
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімії і технології неорганічних речовин, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Блажівський Костянтин Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії і технології неорганічних речовин, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Народився 30 серпня 1960 р. у с. Міженець на Львівщині.


ОСВІТА

Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, 1982;

• аспірантура, Львівський політехнічний інститут, 1985;

• кандидатська дисертація «Розроблення технології переробки галіто-ланґбейнітового залишку після розчинення полімінеральної руди Прикарпаття на комплексні добрива», 1990.

Науковий консультант - заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук,професор Яворський Віктор Теофілович, Державний університет «Львівська політехніка».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

• 1982-1985 — аспірант Львівського політехнічного інституту;

• 1985-1988 — інженер кафедри ХТНР;

• 1989-1990 — молодший науковий співробітник НДЛ-41;

• 1990-1992 — асистент кафедри ХТНР;

• 1992-1993 — старший викладач кафедри ХТНР;

• з 1993 — доцент кафедри ХТНР.

Професійний досвід: 27 років. Фахівець з технології мінеральних добрив і солей, утилізації і знешкодження відходів.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Лекційні курси:

«Хімічна технологія основних солей і мінеральних добрив»

«Екологічні аспекти виробництв неорганічних речовин»

«Корозія металів»

«Захист металів від корозії»

«Основи технологічного проектування виробництв»

«Наукові основи і технологія комплексної переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття»

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси:

1. Кінетика розчинення природних мінералів у водносольових і кислотних розчинах, полі- та ізотермічна кристалізація солей;

2. Перероблення калійних руд і відходів їх виробництва на калійні та комплексні добрива і супутні продукти;

3. Одержання солей, оксидів та інших продуктів технології неорганічних речовин;

4. Утилізація рідких, твердих і газоподібних відходів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 104 друкованих праць, 8 винаходів, 27 методичних розробок.

Серед них:

  1. Яворський Віктор. Історія хімічної, хіміко-технологічної освіти і науки у Львівській політехніці (1844-1991): монографія. – 2-ге вид., доп. і доопрац. / В. Яворський, К. Блажівський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 184 с.
  1. Яворський В.Т., Блажівський К.І., Перекупко Т.В.,Максимович І.Є., Бодак П.В. Важкорозчинні калійні руди. Кислотне перероблення// Хімічна промисловість України. — 2005. — № 2. — С.10-14.
  1. Яворский В.Т., Перекупко Т.В., Блаживский К.И., Максимович И.Е., Перекупко А.В. Переработка растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья в кондиционные продукты // Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2012. № 5.- C. 71-75.
  1. Блажівський К.І. Вплив умов екстрагування хлоридів із суміші солей на показники процесу / К.І. Блажівський, Т.В. Перекупко, І.Є. Максимович, А.В. Човбан // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С.55-58. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; №787).
  1. Acid decomposition of difficultly soluble potassium oreswith the use of organic solvents / V.T. Yavorskii, K.I. Blazhivskii, T.V.Perekupko, I.Yu. Kostiv, I.E. Maksimovich // Russ. J. Appl. Chemistry. — 2009.— Vol. 82, № 7. — P. 767-771.
  1. Formation of chemical technology education and science in Lviv polytechnic national university / V. Yavorskyi, K. Blazhivskyi // Chemistry and Chemical Technology. 2011.- Vol. 5, № 2.
  1. Патент України №25143. Спосіб перероблення важкорозчинної калійно-магнієвої руди / Яворський В.Т., Блажівський К.І., Перекупко Т.В., Максимович І.Є., Костів І.Ю. - Опубл. Бюл.№11, 2007.
  1. Патент України №45454. Спосіб розчинення полімінеральної калійної руди / Яворський В.Т., Блажівський К.І., Костів І.Ю. - Опубл. Бюл.№21, 2009.
  1. Патент України №75034. Спосіб одержання магнію сульфату гептагідрату із сольового розчину / Яворський В.Т., Перекупко Т.В., Блажівський К.І., Максимович І.Є., Перекупко А.В. – Опубл. Бюл.№22, 2012.


КОНТАКТИ

79013, м. Львів , Національний університет «Львівська політехніка», пл.Святого Юра 9, 9 -й корпус, кімната 229.,тел +38 (032) 258-22-82

E-mail: blazhivskyi@gmail.com