Блажівський Костянтин Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Блажівський Костянтин Іванович
Блажівський2.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30.08.1960 р.
Місце народження с. Міженець на Львівщині
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Перероблення калійних руд і відходів їх виробництв на добрива і супутні продукти; одержання солей, оксидів та інших продуктів технології неорганічних речовин
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1990 р..
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімії і технології неорганічних речовин, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Блажівський Костянтин Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії і технології неорганічних речовин, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Освіта

Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, 1982;

• аспірантура, Львівський політехнічний інститут, 1985;

• кандидатська дисертація «Розроблення технології переробки галіто-ланґбейнітового залишку після розчинення полімінеральної руди Прикарпаття на комплексні добрива», 1990.

Науковий керівник - заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук,професор Яворський Віктор Теофілович, Національний університет «Львівська політехніка».

=Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Хімічна технологія основних солей і мінеральних добрив»;
 • «Екологічні аспекти виробництв неорганічних речовин»;
 • «Корозія металів»;
 • «Захист металів від корозії»;
 • «Основи технологічного проектування виробництв»;
 • «Наукові основи і технологія комплексної переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття».

Наукова робота

Наукові інтереси:

 1. Кінетика розчинення природних мінералів у водносольових і кислотних розчинах, полі- та ізотермічна кристалізація солей.
 2. Перероблення калійних руд і відходів їх виробництва на калійні та комплексні добрива і супутні продукти.
 3. Одержання солей, оксидів та інших продуктів технології неорганічних речовин.
 4. Утилізація рідких, твердих і газоподібних відходів.

Основні публікації

Автор 108 друкованих праць, 8 винаходів, 32 методичних розробок.

Серед них:

 1. Яворський Віктор. Історія хімічної, хіміко-технологічної освіти і науки у Львівській політехніці (1844-1991): монографія. – 2-ге вид., доп. і доопрац. / В. Яворський, К. Блажівський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 184 с
 2. Бєлоус І.О. Від Реальної школи до Львівської політехніки: нариси з історії Львівської політехніки (1816-1918): монографія / І. О. Бєлоус, М. В. Бевз, О. Г. Бойко, Заячковський В., Ковалюк Р., С. М. Лінда, Ю. Р. Петровська, Мелех Р., Михалюньо Б., Чопик Г., О. В. Шишка, В. Т. Яворський, К. І. Блажівський, В. В. Задорожний. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 440 c.
 3. Блажівський К.І. Конверсія хлоридних солей з натрію сульфатом під час випаровування хлоридно-сульфатних розчинів / К.І. Блажівський, І.Є. Максимович, Х.Я. Кочкодан // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С.77-82. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; №868.-Львів, 2017).
 4. К. Блажівський. Перший голова Управи Українського технічного товариства у Львові / К. Блажівський, В. Яворський // Технічні вісті. – 2016. – № 1(43), 2(44).
 5. Блажівський К.І., Перекупко Т.В.,Максимович І.Є., Бодак П.В. Важкорозчинні калійні руди. Кислотне перероблення// Хімічна промисловість України. — 2005. — № 2. — С.10-14.
 6. Яворский В.Т., Перекупко Т.В., Блаживский К.И., Максимович И.Е., Перекупко А.В. Переработка растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья в кондиционные продукты // Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2012. № 5.- C. 71-75.
 7. Acid decomposition of difficultly soluble potassium oreswith the use of organic solvents / V.T. Yavorskii, K.I. Blazhivskii, T.V.Perekupko, I.Yu. Kostiv, I.E. Maksimovich // Russ. J. Appl. Chemistry. — 2009.— Vol. 82, № 7. — P. 767-771.
 8. Formation of chemical technology education and science in Lviv polytechnic national university / V. Yavorskyi, K. Blazhivskyi // Chemistry and Chemical Technology. 2011.- Vol. 5, № 2.
 9. Патент України №45454. Спосіб розчинення полімінеральної калійної руди / Яворський В.Т., Блажівський К.І., Костів І.Ю. - Опубл. Бюл.№21, 2009.
 10. Патент України №75034. Спосіб одержання магнію сульфату гептагідрату із сольового розчину / Яворський В.Т., Перекупко Т.В., Блажівський К.І., Максимович І.Є., Перекупко А.В. – Опубл. Бюл.№22, 2012.

Контакти

79013, м. Львів , Національний університет «Львівська політехніка», пл.Святого Юра 9, 9 -й корпус, кімната 229.,тел +38 (032) 258-22-82 E-mail: Kostiantyn.I.Blazhivskyi@lpnu.ua blazhivskyi@gmail.com