Бирка Марія Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бирка Марія Ігорівна
ZMD Maria Byrka.jpg


Посада

Асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Львівський національний університет імені Івана Франка, диплом з відзнакою, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація магістра «економіст-міжнародник. Перекладач», 2010 р.


Професійна діяльність

2015 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2010 – 2014 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2009 – 2010 – СП «Галка» ЛТД, фінансовий аналітик аналітично-прогнозного відділу


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Міжнародні економічні відносини»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами)


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.


Підвищення кваліфікації

2013-2014 – наукове стажування у Вільнюському університеті в рамках програми ERASMUS-MUNDUS, м. Вільнюс, Литва

2014 – тренінг «АВС of Business Starting» в рамках проекту «The Centre for Intergration and Business Motivation of Third-Country Nationals under the Programme of the European Fund for Integration of Third-Country Nationals», м. Вільнюс, Литва

2010 – стажування у відділі економічного аналізу, прогнозування та інвестиційних проблем, міжнародної фінансової та кредитної політики Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України, м. Київ


Участь у літніх школах та форумах

2009 – міжнародні літні курси з вивчення німецької мови, культури та економіки «Deutschland und Europa im globalen Wettbewerb», Hochschule Bremen в рамках стипендійної програми DAAD (Німецька служба іноземних академічних обмінів), м. Бремен, Німеччина


Основні публікації за останні 5 років

Монографії

 • Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: [монографія] / За ред. Л.М. Савчук. У 2-х томах. – Павлоград: АРТ-Синтез-Т, 2014. – Т. 1 – 436 с. / Бирка М.І. Підрозділ 4.7. Залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства: формування системи та загальна характеристика/ М.І. Бирка. – С. 335-346.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Byrka M. The Role of Investment Promotion Agencies in Attracting Foreign Direct Investment / A. Miškinis, M. Byrka// Ekonomika. – 2014. – № 93 (4). – Р. 41-57.
 • Бирка М.І. Поведінковий підхід до проблеми залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства / М.І. Бирка // Наукові праці НУХТ. – 2013. – № 53. – С. 147-160.
 • Бирка М.І. Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства / О. Кузьмін, М. Бирка // Економіст. – 2012. – №3. – С. 15-19.
 • Бирка М.І. Застосування процедури «дью ділідженс» в процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства // Бізнес-Інформ. – 2013. – №1. – С. 81-85.


Публікації у фахових виданнях

 • Бирка М.І. Врахування сучасних світових і регіональних тенденцій прямого іноземного інвестування в процесі залучення іноземного капіталу на підприємства України / М.І. Бирка // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 10. – С. 56-61.
 • Бирка М.І. Теоретико-методологічні підходи до аналізування прямих іноземних інвестицій в контексті їх залучення / М.І. Бирка // Науковий журнал «Стратегія розвитку України (Економіка. Соціологія. Право). – 2012. – №1. – С. 34 – 41.
 • Бирка М.І. Класифікація прямих іноземних інвестицій / М.І. Бирка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2012. – № 725. – С. 24-31.
 • Бирка М.І. Сутнісна характеристика прямих іноземних інвестицій / М.І. Бирка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та міжнародне підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2012. – № 727. – С. 301-308.
 • Бирка М.І. Імідж країни як один із основних детермінант залучення прямих іноземних інвестицій / М.І. Бирка // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 162-169.