Бець Мар’яна Тиберіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бець Мар’яна Тиберіївна
Bets.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Український державний лісотехнічний університет
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність «Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу»
Галузь наукових інтересів Дослідження проблем аналітичної оцінки ефективності діяльності лісокористувачів в умовах ринку, механізмів управління регіональними ринками товарів, робіт та послуг, системи управління інноваційно— екологічним підприємництвом в умовах реформування господарських відносин.
Кваліфікаційний рівень «інженер-економіст»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор,академік Академії економічних наук України Козоріз Марія Андріївна, Інституту регіональних досліджень НАН України.
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Бець Мар’яна Тиберіївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка», інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола.

ОСВІТА=

Український державний лісотехнічний університет, спеціальність — «Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу», кваліфікація «інженер-економіст», рік закінчення — 1995 р.


Кандидатська дисертація: «Механізм регулювання результативності господарської діяльності (на прикладі лісогосподарських підприємств) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Бець Мар'яна Тиберіївна ; Нац. акад. наук України,Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2001. - 186 арк. - Бібліогр.: арк. 133-142.».

Науковий керівник — докторекономічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Козоріз Марія Андріївна, Інституту регіональних досліджень НАН України.

Інформація про вчене звання доцента: 2003 рік, Національний лісотехнічний університет України, кафедра обліку і аудиту.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1977-1982 роки — студент, Львівський лісотехнічний інститут,спеціальність «технологія деревообробки», кваліфікація «інженер-технолог по конструюванню та виробництву меблів».

1982–1991 роки — інженер — технолог, інженер — метролог,львівська меблева фабрика «Карпати», виробниче об’єднання «Львівдерев».

1995-2003 роки — асистент, старший викладач, Український державний лісотехнічний університет, кафедра обліку і аудиту.

2003-2007 роки — доцент, Національний лісотехнічний університет України, кафедра обліку і аудиту.

2007-2008 роки — завідувач кафедри, Інститут підприємництва і перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», кафедра обліку і аудиту.

2008-2009 роки — доцент, ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, кафедра фінансів.

2009-2011 роки — доцент, ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, кафедра маркетингу.

З 2011 року — доцент, навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму НУ «Львівська політехніка»,кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Почесна грамота Головного управління освіти і наукиЛьвівської обласної державної адміністрації з нагоди 10-річчя інститутупідприємництва та перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка» засумлінну і якісну роботу та активну громадську позицію, 2008 р.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Лекційні курси

«Національна економіка» для напряму підготовки 6.030507«Маркетинг»

«Промисловий маркетинг» для напряму підготовки 6.030507«Маркетинг»

«Економічний аналіз» для напряму підготовки 6.030507«Маркетинг»

«Маркетинг» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

«Комерційна діяльність посередницьких організацій» для спеціальності 7.30507 «Маркетинг»

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси — Дослідження проблем аналітичної оцінки ефективності діяльності лісокористувачів в умовах ринку, механізмів управління регіональними ринками товарів, робіт та послуг, системи управління інноваційно — екологічним підприємництвом в умовах реформування господарських відносин.


ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 40 наукових праць ( в тому числі 23 статті у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 35 навчально-методичних праць.

Серед них:

Римар Н.В. , Бець М.Т. і ін. Економічний аналіз виробничої діяльнос¬ті лісогоcподарських і деревообробних підприємств: навчальний посібник.- Львів: УкрДЛТУ, 1999.- 240 с.

Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю., РимарМ.В., Бець М.Т. та інші. (Під заг. ред. Буряка П.Ю., Римара М.В.) — К.: ВД«Професіонал», 2004 — 528с.

Огородник М.М., Бондаренко О.В. «Податки та податков аполітика: практикум», Львів: НЛТУ України. — 2007 р.

КОНТАКТИ

м. Львів , вул. Ген. Чупринки, 130, 2-й корпус, кім. 214тел. + 38 (032) 258-32-58

becmargarita52@gmail.com