Беспалюк Христина Мирославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Беспалюк Христина Мирославівна
Bespal`uk Kh.M.jpg
асистент
Дата народження 29 січня 1986 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2008 р.
Спеціальність Логістика
Галузь наукових інтересів дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент.
Кваліфікаційний рівень менеджер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Беспалюк Христина Мирославівна — асистент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості

Дата народження: 29 січня 1986 року

Освіта

Вересень 1998р. – червень 2003р., - Обласна спеціалізована школа-інтернат „Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу”.

Вересень 2003р. – липень 2008р., - НУ «Львівська політехніка», спеціальність “ Логістика” (денна форма), кваліфікація менеджер-економіст, диплом магістра з відзнакою.

У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступіня кандидадта економічних наук на тему «Формирование бизнес-портфеля приборостроительных предприятий на основе маркетинга и логистики» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності))

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій

Професійна діяльність

Липень 2007р. – вересень 2008р. – ПП “НВПП “Cпаринг- Віст Центр”, маркетолог;

Грудня 2008р. – січень 2014р. – аспірант кафедри менеджменту організацій (з відривом від виробництва);

Листопад 2014 р. – захистила дисертацію на тему «Формування бізнес-портфеля приладобудівних підприємств на засадах маркетингу та логістики»(спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Науковий керівник – д.е.н., проф. Чухрай Н.І.

Січень 2014 р. – дотепер – асистент кафедри менеджменту організацій. Викладає дисципліни: «Управління банківською діяльністю», «Статистика», «Маркетинг інновацій», «Економіка та управління підприємством», «Інноваційний потенціал підприємства».

Активно приймає участь у конференціях, організації наукових заходів.

Викладає курси

 • Статистика
 • Маркетинг інновацій
 • Управління банківською діяльністю

Наукові інтереси

Впродовж навчання в аспірантурі брала активну участь у фундаментальних дослідженнях за держбюджетною темою: «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» та госпдоговірною темою: «Оптимізація взаємодії учасників інноваційного процесу на засадах проектного підходу».

Основні напрями наукових досліджень: дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент.

Основні наукові праці

Опублікувала одноосібно та у співавторстві близько 28-ми наукових праць, в т.ч. 6 статей у фахових збірниках, 3 наукометричні статті у журналах, які входять до таких баз індексування та реферування: DirectoryofOpen Access Journal та Indexcopernicusjournalsmasterlist, 1 стаття в іноземному періодичному виданні, 3 колективні монографії.


Основні наукові праці

 1. Беспалюк Х.М. Оцінювання чинників зовнішнього та внутрішнього середовища під час формування бізнес-портфеля приладобудівних підприємств / Н.І. Чухрай, Й.М. Петрович, Х.М. Беспалюк та ін. // Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України: монографія; за наук. ред.. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 122-130.
 2. Беспалюк Х.М. Оптимізаційна модель розподілу обсягу інвестицій між бізнес-напрямками диверсифікованого підприємства / І.І. Новаківський, Х.М. Беспалюк, Н.С. Лущак // Науковий журнал «Бізнес Інформ», 2014. –№ 5 (436). – С. 133-139. (Бази даних: DirectoryofOpen Access Journals, IndexCopernicusJournalsMasterList).
 3. Беспалюк К.М. Вариациянаучныхподходов к управлениюбизнес-портфелем предприятия / К.М. Беспалюк, И.В. Парий // Экономика и предпринимательство, 2013. – № 10. – C. 411-416. (Бази даних: Agris та РИНЦ).
 4. Оцінювання чинників зовнішнього та внутрішнього середовища під час формування бізнес-портфеля приладобудівних підприємств / Н.І. Чухрай, Й.М. Петрович, Х.М. Беспалюк та ін. // Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України: монографія; за наук. ред.. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 122-130.
 5. Оптимізаційна модель розподілу обсягу інвестицій між бізнес-напрямками диверсифікованого підприємства / І.І. Новаківський, Х.М. Беспалюк, Н.С. Лущак // Науковий журнал «Бізнес Інформ», 2014. –№ 5 (436). – С. 133-139. (Бази даних: Directory of Open Access Journals, IndexCopernicus Journals Master List).
 6. Вариация научных подходов к управлению бизнес-портфелем предприятия / К.М. Беспалюк, И.В. Парий // Экономика и предпринимательство, 2013. – № 10. – C. 411-416. (Бази даних: Agris та РИНЦ).
 7. Концепція категорійного менеджменту в управлінні бізнес-портфелем підприємства / Х.М. Беспалюк // Маркетингові інновації в економіці і бізнесі: [монографія / за заг. ред. С.В. Ковальчук]. — Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст — 2», 2013. — С. 292-299.
 8. Беспалюк Х. М. Особливості формування та оцінювання "лійки конверсії" веб-сайта та блогу / Х. М. Беспалюк, О. І. Глянцева* // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2015. – № 835. – C. 131–137.
 9. Беспалюк Х.М. Сучасні інформаційні технології у системі управління підприємством /Х.М. Беспалюк, Н.В. Бабій* // Тези доповідей VІ Міжнародної науково–практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації ”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 19–21 травня 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) . – C. 187.
 10. Беспалюк Х. М., Базарко* С. В. Особливості мерчандайзингу в умовах впровадження концепції категорійного менеджменту в роздрібній торгівлі // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р., Україна, Львів. – 2017. – C. 122–124.

Громадська діяльність

Є членом Ради молодих вчених інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», захоплюється подорожами, книгами, пише та публікує вірші, грає на скрипці в камерному оркестрі Львівської політехніки «Поліфонія».

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: morconference@gmail.com;

Е-mail: bojko_cristina@mail.ru