Березовська Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Березовська Наталія Іванівна
Berezovska.jpg
к.х.н., доцент
Дата народження 09.11.1961 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Розробка науково-теоретичних основ інтенсифікації біотехнологічних процесів бродильних виробництв та способів раціонального використання побічних продуктів харчових технологій.
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра технології органічних продуктів, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Березовська Наталія Іванівна — кандидат хімічних наук, доцент Кафедри технології органічних продуктів, інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

Розробка науково-теоретичних основ інтенсифікації біотехнологічних процесів бродильних виробництв та способів раціонального використання побічних продуктів харчових технологій.

Педагогічна діяльність

Читає курси лекцій для студентів базового напряму — «Харчова технологія та інженерія» і спеціальності «Технологія бродильних виробництв і виноробства»: Біотехнологія бродильного виробництва Технологія безалкогольних напоїв; Промислова екологія харчових.

Вибрані публікації

Всього — 40, серед них:

 • Статті — 22,
 • Патенти — 5,
 • Тези доповідей — 13.

Основні наукові публікації

 1. Нестерович Р.О., Березовська Н.І., Паляниця Л.Я., Косів Р.Б. /Вплив дріжджових лізатів на зброджування пивного сусла. Вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів: НУ ЛП. 2003. — № 488. — С.143-146.
 2. Паляныця Л.Я., Березовская Н.И., Косив Р.Б., Ворожбыт О.С. Применения ферментных препаратов для переработки зерна ржи // Сб. науч. трудов. Микробные биокатализаторы для перерабатывающих отраслей АПК. — Москва, 2006. — С.149-152с.
 3. Березовська Н.І., Паляниця Л.Я. Косів Р.Б., Ворожбит О.С. Вплив азотного живлення на зброджування пивного сусла./ Вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів:НУ ЛП. 2006. — № .553. — С.92-94.
 4. Косів Р.Б., Паляниця Л.Я., Березовська Н.І. Ідентифікація дріжджоподібних грибів Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — Львів: Львів. націон. ун-т ім. Івана Франка. 2006. — Випуск 42. — С.79-83.
 5. Паляниця Л.Я., Гродзіцька О.С., Березовська Н.І., Косів Р.Б., Швабюк О.В. / Переробка пшениці до спирту з використанням композицій ферментних препаратів Вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів: НУ ЛП. 2007. — № 590. — С.169-172.
 6. Вплив чинників на анаеробну утилізацію відходів спиртового виробництва / Р. Б. Косів, З. Я. Хлібишин, Л. Я. Паляниця, Н. І. Березовська,О. С. Гродзіцька, О. В. Швабюк // Хімія, технологія речовин та їх застосування: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 75-78. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; №644). — Бібліогр.: 5 назв.
 7. Ультразвук як ефективний засіб у процесах приготування та зброджування сусла до спирту / З.Піх, Л. Паляниця, Н. Березовська, О. Гродзіцька // Харч. і перероб. пром-сть. 2009. — № 1. — С. 22-25.
 8. Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини/ Номер патенту: 97203 | Автори: Березовська Наталія Іванівна, Паляниця Любов Ярославівна, Косів Руслана Богданівна, Піх Зорян Григорович, Швабюк Орест Володимирович | Мітки: спосіб, одержання, крохмалевмісної, спиртових, сировини, бражок | Опубліковано: 10.01.2012 | МПК:C12C 7/04, C12C 7/28, C12G 3/02...

Навчально-методична література

Опубліковано 20 навчально-методичних розробок,

серед яких:

 1. Н.І.Березовська, Л.Я.Паляниця. Методичні вказівки та контрольна робота з дисципліни «Промислова екологія харчових виробництв» для студентів спеціальності 7.091704 «Технологія бродильних виробництв та виноробства» заочної форми навчання / — Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2002. — 30 с.
 2. Березовська Н.І., Паляниця Л.Я., Косів Р.Б. Методичні вказівки та контрольна робота з дисципліни «Технологія безалкогольних напоїв». Частина 1. Сировина у виробництві безалкогольних напоїв та квасу для студентів спеціальності 7.091704 «Технологія бродильних виробництв і виноробства» заочної форми навчання. / Навчальне видання НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2003. — 32 с.
 3. Березовська Н.І., Паляниця Л.Я., Кічура Д.Б. Методичні вказівки з дисципліни «Біотехнологія бродильних виробництв». Частина 1. Технологія виробництва солоду та пивного сусла для студентів спеціальності 7.091704 «Технологія бродильних виробництв та виноробства» денної та заочної форм навчання./ Навчальне видання НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2005. — 47 с.
 4. Кічура Д.Б., Березовська Н.І., Мельник С.Р. Методичні вказівки дисципліни «Біотехнологія бродильних виробництв. Частина 2. Технологія зброджування пивного сусла та розлив пива» для студентів спеціальності 7.091704 «Технологія бродильних виробництв та виноробства» денної та заочної форм навчання. / Навчальне видання НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2006. — 26 с.
 5. Паляниця Л.Я., Березовська Н.І., Косів Р.Б. Технологія виробництва дріжджів. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.091704 «Технологія бродильних виробництв і виноробства» заочної форми навчання / Навчальне видання НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2004. — 32 с.
 6. Косів Р.Б., Паляниця Л.Я., Березовська Н.І. Ізоляція та ідентифікація чистих культур дріжджів. Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія та мікробіологія вина. Частина 2» для студентів спеціальностей 7.091704, 8.091704 «Технологія бродильних виробництв і виноробства» / Навчальне видання НУ «Львівська політехніка». — Львiв, 2006. — 24 с.
 7. Паляниця Л.Я., Косів Р.Б., Березовська Н.І. Основи мікробіології. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи біохімії та мікробіології» для студентів денної та заочної форми навчання базового напряму 6.0709 «Екологія» / Навчальне видання НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2007. — 32 с.

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 329, тел.: +38(032)258-26-33

berezovska@lp.edu.ua