Баїк Оксана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баїк Оксана Іванівна
Баїк.jpg
к.ю.н., асистент
Дата народження 18.04.1977 р.
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів дослідження застосування національних та державних символів України, державних і відомчих нагород України.
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Навчально-науковий Інститут права та психології

Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри адміністративного та інформаційного права

Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Баїк Оксана Іванівна (*18 квітня 1977 року) — кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

ОСВІТА

У 1992 році закінчила середню школу № 44 м. Львова.

У 1996 році з відзнакою завершила навчання у Львівському технікумі промислової автоматики за спеціальністю «Експлуатація автоматизованих систем».

У 2007 році з відзнакою закінчила навчання у Львівському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію юриста.

З 2010 до 2013 року була здобувачем кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Адміністративно-правове регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави».

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Навчально-науковий Інститут права та психології Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри адміністративного та інформаційного права


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 1997-2000 році працювала державним службовцем у Центрі понарахуванню і виплаті пенсій та допомог при Львівському облсоцзабезі у відділі автоматизації та комп’ютеризації.

У 2004-2006 році – юрист приватного підприємства у сфері нерухомості.

З 2010 до 2011 року –викладач кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

З 2011 до 2012 року –завідувач лабораторії кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З 2012 до 2013 року –провідний спеціаліст цієї ж кафедри.

З вересня 2013 року – асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

 • юридичні консультації;
 • правова допомога при розробленні та оформленні договорів купівлі-продажу, а також оренди нерухомості;
 • юридичний супровід у цивільному судочинстві.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

 • Цивільне право
 • Земельне право

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

– правове регулювання застосування національних та державних символів України, державних і відомчих нагород України;

– стан термінологічного апарату податкового права в Україні;

– актуальні питання цивільного та земельного права України.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

За результатами наукових досліджень опубліковано більше 30 наукових та науково-методичних праць, з яких: монографія, 11 статей у наукових виданнях, визнаних фаховими з юридичних наук в Україні, 2 статті в іноземних фахових виданнях, 1 стаття в журналі, включеному до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, 20 – у збірниках тез доповідей на науково-практичних заходах.

 1. Баїк О. І Публічні атрибути і символи Української держави: монографія / О.І. Баїк. – Львів : ПАІС, 2015. – 252 с.
 2. Баик О. И. О применении государственных символов в Украине и других государствах: сравнительный анализ / О. И. Баик // Право и образование: научный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 170–178.
 3. Баїк О. І. Питання правового регулювання державних нагород в Україні та інших державах: порівняльний аналіз / О. І. Баїк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 801. – С. 224–228.
 4. Баїк О. І. Про формування наукової термінології податкового права України / О. І. Баїк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 807. – С. 9–15.
 5. Баїк О. І. Основні поняття податкового права у теоріях розвитку податків / О. І. Баїк // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – № 4 (І). – C. 115–124.
 6. Баїк О. І. Сучасні підходи у тлумаченні термінів «публічний атрибут», «публічний символ» та їх застосування // Митна справа. – Львів, 2015. – № 3 (99). – С. 118–124.
 7. Баик О. И. Международный договор как источник налогового права Украины / О. И. Баик // Lega şi viata. Publicaţie ştiinţifico-practică. – 2015. – № 4 (280). – С. 46–51.
 8. Баїк О. І. Деякі розвідки поняття «податок» у країнах Стародавнього Сходу / О. І. Баїк // Адміністративне право і процес. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – № 2 (12). – C. 333–340.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312

E-mail: CPP_INPP@lp.edu.ua

bayik.oksana@gmail.com