Баран Петро Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баран Петро Михайлович
Baran1.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 22 травня 1968 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність електротехніка
Галузь наукових інтересів Моделювання довготривалих умовноусталених режимів
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Скрипник Олексій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» ,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Баран Петро Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування .

Загальні відомості

Дата народження: 22 травня 1968 року

Закінчив Львівський політехнічний інститут, електро-технічний факультет (1990 р.)

Тема дисертації: Режимний навчально-тренувальний комплекс диспетчерського персоналу електроенергетичних систем [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.14.02 / Баран Петро Михайлович ; Національний університет «Львівська політехніка» . — Л., 2001. — 187 арк.: рис. — арк. 158-168

Науковий керівник — доктор технічних наук, доцент Скрипник Олексій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчальні курси

 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Автоматика та телемеханіка електроенергетичних систем

Наукова діяльність

 • За участю П. М. Барана розроблена цифрова система тестування, призначена для налагодження та перевірки пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА) як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, виконаних як на електромеханічній, так і на цифровій основі. Система має дворівневу ієрархічну структуру.
 • Верхній рівень створений на основі персонального комп’ютера. На нижньому рівні знаходиться спеціальний випробувальний пристрій, до якого безпосередньо під’єднується об’єкт перевірки.
 • Спеціальне програмне забезпечення GRAN Test System призначене для керування цифровою системою тестування та формування цифрограм для перевірки пристроїв РЗА.

Наукові інтереси

 • Моделювання довготривалих умовноусталених режимів

Вибрані публікації

 1. Аналіз коливних процесів в системі електропостачання потужної ДСП / В. Гудим, О. Скрипник, П. Баран // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 496: Комп’ютер. інженерія та інформ. технології. — С. 59-65. — Бібліогр.: 6 назв.
 2. Параметри струмів збудження однофазного трансформатора / Т.М. Шелепетень, П.М. Баран // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 479: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 202-207. — Бібліогр.: 6 назв.
 3. Програмне забезпечення аналізу інформації з цифрових пристроїв захисту та автоматики / П.М. Баран, В.П. Кідиба, Я.Д. Пришляк, В.М. Шмагала // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 479: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 10-17. — Бібліогр.: 2 назви.
 4. Баран П.М., Кідиба В.П. Принципи побудови автоматизованих систем навчання оперативного керування об’єктами електроенергетичних систем //Технічна електродинаміка. — 1997. — № 6. — С. 53-55.
 5. Принципи побудови режимного навчально-тренувального комплексу ДАКАР /Баран П.М., Коновал В.С., Скрипник О.І., Скрипник О.О. //Вісн. ДУ «Львівська політехніка», № 301. Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 1997. — С. 61-68.
 6. Баран П.М., Скрипник О.І. Моделювання довготривалих умовноусталених режимів //Вісн. ДУ «Львівська політехніка», № 340. Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 1997. — С. 3-11.
 7. Баран П.М., Дембіцька Я.Д., Скрипник О.І. Методика вибору параметрів каналів стабілізації автоматичних регуляторів збудження на основі імітаційної динамічної моделі електроенергетичної системи //Технічна електродинаміка. — 1998. — № 5. — С. 60-64.
 8. Баран П.М., Коновал В.С., Скрыпник А.И. Комплекс программ советчика диспетчера энергосистемы //Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. Интеграция АСУ ТП и тренажерных устройств. — Украинка. — 1991. — С. 81-84.
 9. «ДАКАР» — интегрированный программный комплекс анализа электроэнергетических систем /Баран П.М, Коновал В.С., Скрыпник А.А., Скрыпник А.И. //Тез. докл. XV конференции с основ электротехники и теории цепей SPETO. — Польща. — Гливице. — 1992.
 10. Автоматизована система навчання оперативному управлінню об’єктами енергосистем /Баран П.М., Дембіцька Я.Д., Журахівський А.В., Кідиба В.П., Коновал В.С., Леонов С.М., Скрипник О.І. //Тез. допов. 1-ої Міжнарод. наук.-техн. конф. «Математичне моделювання в електротехніці й електроенергетиці». — Львів. — 1995. — С. 80-81.

Контакти

ввл.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 308 а,б

Tел. +38 (032) 258-25-00; +38 (032) 258-22-60