Баранецький Ярослав Омелянович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баранецький Ярослав Омелянович
Baranetsky2.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 5 березня 1959 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів спектральний аналіз несамоспряжених, зокрема «суттєво несамоспряжених», нелокальних задач та застосування отриманих результатів при використанні та обґрунтуванні методу відокремлення змінних.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Каленюк Петро Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Баранецький Ярослав Омелянович — кандидат фізико-математичних наук,доцент кафедри обчислювальної математики та програмування, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 5 березня 1959 року.

У 1976-1981 роках - студент математичного факультету ЛДУ ім. І. Франка.

У 1981-1994 працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики НАН України.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. Тема дисертації: «Деякі задачі з несамоспряженими граничними умовами для диференціальних рівнянь із частинними похідними ».

Науковий керівник:доктор фізико-математичних наук,професор Каленюк Петро Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

У 1994-2012 рр. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування.

У 2012-2017 рр. – доцент кафедри вищої математики.

З 2017 р. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування.

Вчене звання старшого наукового співробітника отримав у 1991 р, звання доцента отримав у 1995 році.


Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • вища математика

Наукові інтереси

Наукові інтереси Баранецького Я.О. лежать у галузі теорії лінійних звичайних диференціальних рівнянь, функціонально-диференціальних рівнянь з оператором інволюції, диференціальних рівнянь з необмеженими операторними коефіцієнтами та рівнянь із частинними похідними. Вони стосуються спектрального аналізу несамоспряжених, зокрема «суттєво несамоспряжених», нелокальних задач та застосування отриманих результатів при використанні та обґрунтуванні методу відокремлення змінних.

Основні публікації

Монографії:

 • Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е., Нитребич З.Н. Обобщенный метод разделения переменных. – К.: Наук. Думка, 1993. -232 с.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій

Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 • Баранецький Я.О., Білущак Г.І., Будз І .С., Веселовська О.О., Пукач П.Я. Елементи лінійної алгебри. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу « Лінійна алгебра та аналітична геометрія». Розділ « Лінійна алгебра». Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1996. - 60 с.
 • Баранецький Я.О., Киричинська І.Б., Пукач П.Я., Фролова П.В. Математичний аналіз. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з крсу « Вступ до аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної ». Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1997. - 41 с.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Кміть І.Я., Киричинська І.Б., Пукач П.Я. Випадкові величини. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «  Теорія ймовірностей і математична статистика». Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1999. - 22 с.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Кміть І.Я., Киричинська І.Б., Пукач П.Я. Випадкові події. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «  Теорія ймовірностей і математична статистика». Для студентів інженерно- технічних спеціальностей. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1999. - 34 с.
 • Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р., Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними ” для студентів базових напрямків “Прикладна математика ”, “Видавничо-поліграфічна справа ”. В-во Тараса Сороки. - Львів.- 2008.-32 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Костенко І.С., Ряжська В.А., Ярка У. Б., Гошко З.О. Вища математика. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт з курсу « Вища математика » для студентів інженерно- технічних та хімічних спеціальностей. Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка».- Львів. - 2010. 20 с.
 • Каленюк П.І.,Баранецький Я.О., Костенко І.С., Ряжська В.А., Ярка У. Б., Гошко З.О. Вища математика. Застосування диференціального числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт для студентів інженерно технічних та хімічних спеціальностей. - 2010. 20 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Пахолок Б.Б., Коляса Л.І. Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Частина 1. Визначений інтеграл. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт для студентів інженерно -технічних та хімічних спеціальностей. Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка».- Львів. - 2012. 56 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Пахолок Б.Б., Коляса Л.І. Вища математика. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт для студентів інженерно- технічних та хімічних спеціальностей. Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка».- Львів. - 2012.- 40 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34