Бала Ольга Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бала Ольга Іванівна
Бала.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 28 червня 1983 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність «Фінанси»
Галузь наукових інтересів Корпоративна культура,міжнародний інноваційний менеджмент, управління персоналом підприємств,управління розвитком працівників
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки і підприємництва
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Бала Ольга Іванівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка», заступник завідувача кафедри із наукової роботи.

Загальна інформація

Дата народження: 28 червня 1983 року у м. Львові.

З відзнакою закінчила Львівську середню школу №89.

Здобула повну вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. (2005 р.)

Навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств» за спеціальністю (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)).(2009 р.)

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Активно займається науковою діяльністю

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Міжнародний інноваційнийменеджмент,
  • управління інноваційними проектами,
  • торгівля міжнароднимитуристичними послугами.

Науково-дослідна робота

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму роботи кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації №0107U000837).

Наукові інтереси: Корпоративна культура,міжнародний інноваційний менеджмент, управління персоналом підприємств,управління розвитком працівників

Основні публікації

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 20 наукових праць: 1 навчальний посібник, більше 10 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 23 навчально-методичних видань.

Серед них:

  1. Бала О.І., Мельник О.Г., Бала Р.Д. Методичні положення з рейтингування корпоративноїкультури машинобудівних підприємств // Вісник Тернопільського НаціональногоЕкономічного Університету.- 2008.- №2.- С.90-97. Кузьмін О.Є., Бала О.І. Методдетермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств / //Регіональна економіка.- 2008.- №1.- С.31-41.
  2. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О.І.Бала, Р. Д. Бала., О. В. Мукан // Вісник Національного університету«Львівська політехніка» "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапистановлення і проблеми розвитку" , 2010. – №682. – С.11-15.
  3. Технології стратегічного планування в системі менеджменту машинобудівнихпідприємств / Н.Я Петришин, О.І. Бала // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: Збірникнауково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.10. – С.202-209.
  4. Модель розвитку корпоративної культури на підприємстві / Н.Я. Петришин,О.І. Бала, Я.Ю. Криворучко. // Науковий вісник Національного лісотехнічногоуніверситету: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. –2010. – Вип. 20.14. – С. 153-157.
  5. Невикористані можливостіналагодження ефективних зовнішньоекономічних зв’язків України після розпадурадянського союзу: причини та наслідки / О.І. Бала, І.П. Кендзьор // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становленнята проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012.-№727.-С.426-430.
  6. Технологія оцінювання коучингової діяльності підприємств / О.Є. Кузьмін, Р.Д. Бала, О.І. Бала // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.-№714.-С.15-21.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032) 258-23-63

e-mail: olyabala@mail.ru