Балацька Любов Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Балацька Любов Петрівна
Balatska.jpg
Дата народження 10.03.1963
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»

Професійний розвиток:

- 1996-1998 р.р. - участь в роботі науково-методичних семінарів (керівники – викладачі університету м.Ковентрі (Великобританія));
- березень-квітень 1998 р. - стажування в Політехнічному університеті м. Ковентрі (Великобританія);
- 15.04 – 15.05. 2004 р. - стажування на кафедрі іноземних мов для природничих і фізичних наук Львівського Національного університету ім.І.Франка (2004 р., 2008 р.);
- 24.11. – 24.12.2008 р. - стажування на кафедрі іноземних мов для природничих і фізичних наук Львівського Національного університету ім.І.Франка;
- листопад 2008 р. - навчання на курсах підвищення кваліфікації за програмою "Розроблення та впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001”.
- 24.11. – 24.12.2008 р. - стажування на кафедрі іноземних мов для природничих і фізичних наук Львівського Національного університету ім.І.Франка; - листопад 2008 р. - навчання на курсах підвищення кваліфікації за програмою „Розроблення та впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001”.
-12.02.2014-12.04.2014. стажування: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів
-2 грудня 2013 р. – 25 квітня 2014 р. - підвищення кваліфікації: НУ «Львівська політехніка», навчально-науковий інститут післядипломної освіти,

Напрями наукових зацікавлень:

  • навчальна і виховна роль групової роботи студентів;
  • переклад – як один з методів вивчення іноземної мови;
  • сучасні методи перекладу фахової літератури у вищому навчальному закладі.


Участь у міжнародних конференціях

1. III міжнародна наукова конференція „Комп’ютерна лінгвістика та методика викладання чужоземних мов”. – ДУ „ЛП”. (Львів, квітень 1998).
2. III міжнародна наукова конференція „Комп’ютерна лінгвістика та методика викладання чужоземних мов”. Освітянський форум „Від здорової особистості до здорового суспільства” – ДУ „ЛП”. (Львів, червень 1998).
3. Міжнародна конференція „Прикладна лінгвістика у XXIст.: лінгводидактичні та культурологічні стратегії”. Університет „Львівський Ставропігіон”. (Львів, лютий 2003).
4. Міжнародна наукова лінгво-методична конференція „Треті Каразінські читання”. Харківський університет ім. В.Каразіна. (Харків, жовтень 2003).
5. Міжнародна наукова конференція „Іноземна комунікація: здобутки та перспективи”. (Тернопіль, 25-26 травня 2006).
. 6. VI міжнародна наукова конференція „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. Харківський університет ім. В.Каразіна. (Харків, лютий 2007).
7. VII міжнародна наукова конференція „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. Харківський університет ім. В.Каразіна. (Харків, лютий 2008).
8. II міжнародна наукова конференція. Національний економічний університет. (ернопіль, 24-25 квітня 2008).
9. II міжнародна наукова конференція „Актуальні проблеми філології та американські студії”. (Київ, НАУ, 22-24 квітня 2009).
10. IV Міжнародна науково-практична конференція „Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – (Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 28-30 жовтня 2010).
11. ХІ міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Доповідь на тему „Іноземна мова за професійним спрямуванням. Мотиваційні аспекти”. (Харків, Харківський національний університет ім.Каразіна. 3 лютого 2012).
12. V міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». (Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 19 – 21 квітня 2012 р.)
13. Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп'ютер. Комунікація. Кафедра прикладної лінгвістики. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка». (Львів, 28 – 30 травня 2013 року).
14. ХІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Факультет іноземних мов. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. (Харків – 1 лютого 2013 року).
15. ІХ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні. Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ "Львівська політехніка". (Львів, 15 – 20 квітня 2013 року).
16. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». Національний авіаційний університет. (Київ. 20 березня 2014 року).
17. Х Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ "Львівська політехніка". (Львів. 31 березня - 5 квітня 2014 року).
18. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». (Київ, Національний авіаційний університет, 19 березня 2015 р.)
19. ХІ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». (Львів, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 30 березня – 4 квітня 2015 р.)
20. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». Київ, Національний авіаційний університет, 17 березня 2016 р.
21. ХV наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. (Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 5 лютого 2016 р.)
22. ХVI Наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 03.02.2017).
23. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти" (Київ, 23.03.2017).
24. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір психології та педагогіки", Фіктивне місто в Україні, (26.05.2017 – 27.05.2017).
25. ХІІІ Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні" (Львів, 27.03.2017 – 31.03.2017).
26. ХVІІ наукова конференція з міжнародною участю "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація", Харків, 02.02.2018.
27. IV Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця", Полтава, 24.04.2018.
28. Міжнародна наукова Інтернет конференція "Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців", Київ, 26.04.2018 – 27.04.2018.
29. Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі", Київ, 06.04.2018 – 07.04.2018.

Публікації:

Навчальні посібники та підручники

1998
1. Спілкуємося англійською мовою (За редакцією П.Корнеса і Н.Гайдук). Андрійчук Н., Байбакова І., Балацька Л., та інші. – Львів: СП „Бак”, - 276 с.
2006
2. Спілкуємося англійською мовою (За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина). Байбакова І., Балацька Л., Водарська Н., та інші. – Львів: Видавництво „Растр-7”,- 236 с.
2007
3. Спілкуємося англійською мовою. Видання 2 (апробоване і відкоректоване). (За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина). Байбакова І., Балацька Л., Водарська Н., та інші. – Львів: Видавництво „Растр-7”, - 236 с.
4. Англійська мова для менеджерів.Частина 2. (За редакцією Н.Мукан). Н.Мукан, О.Мукан, Л.Балацька та інші. – Львів: Видавництво НУ „ЛП”, - 303 с.
2008
5. Спілкуємося англійською мовою. Середній рівень. Видання 3 (відредаговане і доповнене). (За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина). Байбакова І., Балацька Л., Водарська Н.,та інші. – Львів: Видавництво „Растр-7”,- 252 с.
6. “Addendum” - додаток до підручника „Спілкуємося англійською мовою”. Ключі до вправ для викладачів та студентів. (За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина). Байбакова І., Балацька Л., Водарська Н., та інші. – Львів: Видавництво „Растр-7”,- 36 с.
2009
7. Спілкуємося англійською мовою. Вищий рівень. (За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина). БайбаковаІ.,Балацька Л., Водарська Н., та інші. – Львів: Видавництво „Растр-7”, - 425 с.
8. Англійська мова для менеджерів.Частина 1, 2. (За редакцією Н.Мукан). Н.Мукан, О.Мукан, Л.Балацька та інші. –Львів: Видавництво НУ „ЛП”, - 603 с.
2011
9. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) (За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина).Видання четверте (доповнене і розширене). Байбакова І., Балацька Л., Барабаш О. та ін. Підручник. – Львів: Видавництво „Растр-7”, 2011. – 276 с.
2012
10. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень)(За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина) Байбакова І.,Балацька Л.,Барабаш О. та ін. Видання п’яте (доповнене). Підручник. – Львів: Видавництво „Растр-7”,2012. – 293 с.
11. Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень)(За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина) Байбакова І., Балацька Л.,Барабаш О. та ін. Видання друге, доповнене. Підручник. – Львів: Видавництво „Растр-7”,2012. – 226 с.
12. Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень)(За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина) Байбакова І., Балацька Л.,Барабаш О. та ін. Видання друге, доповнене. Підручник. – Львів: Видавництво „Растр-7”,2012. – 171 с.

Навчально-методичні розробки

1995
1.Лабораторія кафедри автомобілів: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу механіко-машинобудівного факультету. Л.Балацька, Г.Олексів, М.Павленко. - Львів: Видавництво ДУ „ЛП”, - 8 с.
1997
2. Спілкуймося англійською мовою для студентів ІІ курсу факультету машинобудування та автомобільного транспорту. Л.Балацька, Г.Олексів, М.Павленко та інші. – Львів: Видавництво ДУ „ЛП”. - 31 с.
1998
3. Життя у сім’ї: Навчально -методичний посібник «Спілкуємося англійською». І.Байбакова, Н.Гайдук, Л.Балацька та інші.- Львів: Видавництво ДУ „ЛП”, 1998. – 38 с..
4. Повсякденне життя: Навчально-методичний посібник «Спілкуємося англійською». Розділ 2. І.Байбакова, Н.Гайдук, Л.Балацька та інші.- Львів: Видавництво ДУ „ЛП”, 1998. – 44 с..
5. Студентське життя сьогодні: Навчально-методичний посібник «Спілкуємося англійською». Розділ 3. Н.Гайдук, Л.Балацька, Г.Олексів та інші.- Львів: Видавництво ДУ „ЛП”, 1998. – 74 с.
6. Україна: Навчально-методичний посібник «Спілкуємося англійською». Розділ 4. Н.Гайдук, Л.Балацька, С.Кравець та інші. - Львів: Видавництво ДУ „ЛП”, 1998. –62 с.
7. Англомовні країни: Навчально-методичний посібник «Спілкуємося англійською». Розділ 5. Н.Гайдук, Л.Балацька, С.Кравець та інші.- Львів: Видавництво ДУ „ЛП”, 1998. – 62 с.
8. Подорожування: Навчально-методичний посібник «Спілкуємося англійською». Розділ 6. Н.Гайдук, Л.Балацька, С.Кравець та інші. - Львів: Видавництво ДУ „ЛП”, 1998. – 52 с
2000
9. Українські імена в світовій науці: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей. Л.Балацька, О.Гасько, Л. Ільницька та інші. – Львів: Видавництво ДУ „ЛП”, 2000.– 13 с.
10. Науково-дослідна робота студентів: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів усіх факультетів Л.Балацька, С.Кравець, М.Федоришин. – Львів: Видавництво ДУ „ЛП”, 2000. - 32 с..
2002
11. Лабораторії: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей. Л.Балацька, О.Гасько, Н.Морська та інші. – Львів: Видавництво НУ „ЛП”, 2002. – 21 с.
2003
12. Лабораторії: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей. Видання 2 (перероблене і доповнене). Л.Балацька, О.Гасько, Н.Морська та інші. – Львів: Видавництво НУ „ЛП”, 2003. – 23 с.
2004
13. Професія інженера: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей. Л.Балацька, Г.Олексів, Н.Морська та інші, - Львів: Видавництво НУ „ЛП”, 2004. – 50 с.
14. Науково-дослідна робота студентів: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей. Видання 2, доповнене. Л.Балацька, С.Кравець, М.Федоришин. – Львів: Видавництво НУ „ЛП”, 2004. – 50 с.
2005
15. Українські імена в світовій науці: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей. Видання 2, доповнене. Л.Балацька, Н.Водарська, О.Гаськота інші. – Львів: Видавництво НУ „ЛП”, 2005. – 28 с.
2006
16. Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів ІТРЕ. Л.Балацька, І.Вислободська, О.Гасько та інші. – Львів: Видавництво НУ„ЛП”, 2006. – 40 с.
2007
17. Українські вчені у галузі економіки та менеджменту: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів ІІ курсу напряму „Менеджмент”. Л.Балацька, Н.Мукан, О.Мукан та інші. – Львів:Видавництво НУ „ЛП”, 2007. – 52 с.
18. Особливості ділового спілкування: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів ІІ курсу напряму „Менеджмент”. Л.Балацька, Н.Мукан, О.Мукан та інші. – Львів: Видавництво НУ„ЛП”, 2007. – 36 с.
2009
19. Readings in Geodesy: Практикум з розвитку інтегрованих навичок мовлення англійською мовою в галузі геодезії для студентів, магістрів та аспірантів. Л.Балацька, Г.Олексів, О.Гасько та інші. –Львів: Видавництво „Растр-7”,2009. – 132 с.
2012
20. Балацька Л., Олексів Г. Організація, проведення й оцінювання самостійної роботи студентів. Методичні вказівки для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 36 с.
2013
21. Балацька Л., Драпалюк Г.С., Олексів Г., Пиндик Н.І. Самостійна робота студентів: організація, проведення й оцінювання. Методичні вказівки з навчальних дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Фахова іноземна мова», «Ділова іноземна мова» для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 48 с.

Наукові статті у фахових виданнях

1998
1. Балацька Л. Особливості використання друкованих засобів масової інформації на практичному занятті з іноземної мови у технічному вузі / Л.Балацька, О.Гілета, Л.Ільницька. Львів: Вісник ДУЛП № 355. – 4 с. 33.
2. Балацька Л. Деякі аспекти розвитку навичок аудіювання на заняттях з англійської мови / Л.Балацька, О.Гілета. Львів: Вісник ДУЛП № 355. – 3 с.
1999
3. Балацька Л. Організація групової роботи у великих студентських аудиторіях / Л.Балацька, О.Гілета. Львів: Вісник ДУЛП № 356. – 3,5 с.
2003
4. Балацька Л. Розвиток навичок читання як важливий елемент інтегрованого підходу до викладання фахової іноземної мови у немовному ВНЗ / Л.Балацька, О.Гілета, Н.Морська. Київ: Європейський університет. Всеукраїнська науково-практична конф. „Лінгвометодичні концепції викладання іноземних. мов у немовних ВНЗ України”. – 5 с.
2014
5. Балацька Л., Фучила О. Функціональна грамотність дорослих як багатовимірний феномен сучасності/Любов Балацька, Олена Фучила // Педагогічні науки: Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2014. - № 3. – С. 134-138.
6. Балацька Л., Фучила О. Особливості неформальної освіти дорослих у сучасній Фландрії (Бельгія) / Любов Балацька, Олена Фучила // педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – Львів. 2014. - № 1. – С. 192–198.
2015
7. Балацька Л. П. Методологічні параметри самостійної роботи студентів / Л. П. Балацька, Г. Д. Олексів // Молодий вчений : Науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – № 2 (17) лютий 2015. – С. 11-14. (CiteFactor, Index Copernicus)
8. Балацька Л. П., Фучила О. М. Ідеологічна грамотність як невід’ємна складова життєдіяльності соціуму / Фучила О. М., Балацька Л. П. // Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – № 1(150). – С. 50–52.
2016
9. Балацька Л., Фучила О. Сторонні організації як учасники процесу освіти дорослих у Фландрії (Бельгія) / Любов Балацька, Олена Фучила // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2016. – № 1. – С. 92-96.
2017
10. Балацька Л. П., Фучила О. М. Деякі аспекти організації освіти дорослих у пенітенціарних закладах Європи // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – № 8. – C. 111–114. (Google Scholar, Index Copernicus International).
11. Балацька Л. П., Олексів Г. Д., Шийка О. І. Стратегії та сучасні тенденції забезпечення якості університетської освіти: досвід Австрії // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". – 2017. – Т.76, № 1. – C. 13–17. (Index Copernicus International).
2018
12. Балацька Л. П., Фучила О. М. Неформальна освіта дорослих у м. Брюссель (Бельгія) на прикладі неприбуткової організації "Сітізенн" // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". – 2018. – № 2. – С. 139–143. (Google Scholar, Index Copernicus International).

Інші публікації

1998
1. Л. Балацька, О. Гілета, Н. Морська. Роль аудіювання в загальній системі розвитку мовленнєвої діяльності. Матеріали III міжнародної наукової конференції „Комп’ютерна лінгвістика та методика викладання чужоземних мов”. – ДУ „ЛП”. – Львів: квітень 1998. – 1 с.
2. Л. Балацька, О. Гілета, Н. Морська. Modern concepts of studying and teaching foreign languages. Матеріали III міжнародної наукової конференції „Комп’ютерна лінгвістика та методика викладання чужоземних мов”. – ДУ „ЛП”. – Львів: квітень 1998. – 1 с.
3. Л. Балацька, О. Гілета, Н. Морська. Молодь і зловживання хімічними речовинами. Матеріали III міжнародної наукової конференції „Комп’ютерна лінгвістика та методика викладання чужоземних мов”. Освітянський форум „Від здорової особистості до здорового суспільства” – ДУ „ЛП”. – Львів: червень 1998.– 1 с.
2003
4. Л. Балацька, О. Гілета, Н. Морська. Інтегрований підхід до викладання іноземної мови як мови фаху. Матеріали міжнародної конференції „Прикладна лінгвістика у XXIст.: лінгводидактичні та культурологічні стратегії”. Університет „Львівський Ставропігіон”. - Львів: лютий 2003. – 1 с.
5. Л. Балацька, О. Гілета, Н. Морська. Особливості викладання фахової іноземної мови. Матеріали міжнародної наукової лінгво-методичної конференції „Треті Каразінські читання”. Харківський університет ім. В. Каразіна. – Харків: жовтень 2003. – 2 с.
2006
6. Л. Балацька. Тестування як один і засобів контролю. Матеріали міжнародної наукової конференції „Іноземна комунікація: здобутки та перспективи”. – Тернопіль: 25-26 травня 2006. – 1,5 с
2007
7. Л. Балацька, Г. Олексів. Тестування як один із ефективних засобів контролю у навчанні іноземної мови. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків, лютий 2007. - 2 с.
2008
8. Л. Балацька, Г. Олексів. Comparativeanalysis of English and Ukrainian military terms. Матеріали VII міжнародної наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків, лютий 2008. - 1 с.
9. Л. Балацька, Г. Олексів. Military terms inLexical Units and Proverbs. Матеріали II міжнародної наукової конференції. Національний економічний університет. – Тернопіль, 24-25 квітня 2008. - 2 с.
2009
10. Л. Балацька, Г. Олексів. Comparativeanalysis of Proverbs with Military terms. Матеріали II міжнародної наукової конференції „Актуальні проблеми філології та американські студії”. – Київ, НАУ, 22-24 квітня 2009. - 2 с.
2010
11. Л. Балацька, Г. Олексів Communicative Approach to testing. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 28-30 жовтня 2010. – 2 с.
2011
12. Л.Балацька, Н.Морська, Г.Олексів „Мотиваційні аспекти курсу іноземної мови за професійним спрямуванням” // Матеріали VІІ науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників „Проблеми та перспективи розвитку економічних та підприємницьких комп’ютерних технологій в Україні”. - Львів - 22 березня 2011. – 2 с.
2012
13. Л. Балацька, Н. Морська, Г. Олексів „Іноземна мова за професійним спрямуванням. Мотиваційні аспекти” // Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків, Харківський національний університет ім. Каразіна. 3 лютого 2012р. – 2 с.
14. Л. Балацька, Н. Морська, Г. Олексів. До питання розширення чи звуження інформаційної структури тексту при перекладі // Матеріали УІІІ науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». Львів, НУ «ЛП», Інститут підприємництва та перспективних технологій. 26-31 березня 2012 р. – 2 с.
15. Л. Балацька, Г. Олексів «До питання організації самостійної роботи студентів з курсу іноземна мова за професійним спрямуванням» // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 19 – 21 квітня 2012 р. – с. 11.
2013
16. Л. Балацька, Ю. Шийка, Г. Олексів. Глобалізація мультикультурної освіти // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Людина. Компютер. Комунікація. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка». Видавництво Львівської політехніки – 2013, С. 224 – 226.
17. Л. Балацька, Н. Морська, Г. Олексів. Іноземна мова за фаховим спрямуванням як один із засобів формування фахівця з технічних та природничих дисциплін з цілісним світоглядом // Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – С. 18 –19. Харків – 2013.
18. Л. Балацька, Н. Морська, Г. Олексів. Самостійне опрацювання фахової іноземної літератури як складова науково-дослідної роботи магістрів //Збірник тез доповідей ІХ науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні. Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ "Львівська політехніка". – С. 461 -464. Львів –2013.
19. Л. Балацька, Ю. Шийка, Г. Олексів. Глобалізація мультикультурної освіти // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Людина. Компютер. Комунікація. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка». Видавництво Львівської політехніки – 2013, с. 224 – 226.
20. Л. Балацька, Н. Морська, Г. Олексів. Іноземна мова за фаховим спрямуванням як один із засобів формування фахівця з технічних та природничих дисциплін з цілісним світоглядом // Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – С. 18 –19. Харків – 2013.
21. Л. Балацька, Н. Морська, Г. Олексів. Самостійне опрацювання фахової іноземної літератури як складова науково-дослідної роботи магістрів//Збірник тез доповідей ІХ науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні. Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ "Львівська політехніка". – С. 461 -464. Львів –2013.
2014
22. Л. Балацька, Н. Морська, Г. Олексів. Віртуальне навчальне середовище як один з додаткових засобів при вивченні іноземної мови /Л.П. Балацька, Н.О. Морська, Г.Д. Олексів // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». Національний авіаційний університет. – Київ. 2014. - с.17-18.
23. Л. Балацька, Н. Морська, Г. Олексів. Міжкультурна освіта як модель глобального мультикультуралізму / Л.П. Балацька, Н.О. Морська, Г.Д. Олексів // Збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». – Львів. 2014. – С. 356-359.
2015
24. Балацька Л. П. До питання індивідуалізації освіти при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 19 березня 2015 р.) – Київ : Національний авіаційний університет, 2015. – С. 97-98.
25. Балацька Л. П. Аналіз шляхів словотворення в галузі інформаційних технологій в англійській мові / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : Збірник тез доповідей ХІ науково-практичної конференції. (Львів, 30 березня - 4 квітня 2015 р.) – Львів : Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка», 2015. – С. 244-246.
2016
26. Балацька Л. П. Індивідуальне навчальне середовище як засіб позааудиторного вивчення іноземної мови / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й рік англійської мови : Тези доповідей ХV наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 5 лютого 2016 р.) – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 8-9.
27. Балацька Л. П. Методи самостійної роботи студентів / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : Збірник тез доповідей ХІІ науково-практичної конференції. (Львів, 4–8 квітня 2016 р.) – Львів : Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка", 2016. – С. 227-229.
28. Балацька Л. П. Тлумачні словники як засіб підготовки інженерів / Л. П. Балацька, Н. О. Морська, Г. Д. Олексів // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 17 березня 2016 р.) – Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – С. 18-19.
2017
29. Балацька Л. П., Морська Н. О., Олексів Г. Д. Основні принципи навчальної діяльності при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVI Наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 3 лютого 2017 р.). – 2017. – C. 7–8.
30. Балацька Л. П., Морська Н. О., Олексів Г. Д. Роль аудіювання у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 березня 2017 р.). – 2017. – C. 140.
31. Балацька Л. П., Морська Н. О., Олексів Г. Д. Формування професійної мобільності майбутніх професіоналів засобами іноземної мови // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C. 142–143.
32. Балацька Л. П., Олексів Г. Д., Шийка О. І. Система присвоєння рівнів та ступенів вищої освіти: досвід Австрії // Сучасний вимір психології та педагогіки : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 26-27 травня 2017 р. – 2017. – C. 154–157.
2018
33. Балацька Л. П., Олексів Г. Д., Шийка О. І. Огляд традиційних та інноваційних методів викладання іноземної мови // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 6–7 квітня 2018 р. – 2018. – C. 71–74.
34. Балацька Л. П., Олексів Г. Д., Шийка Ю. І. Вплив шкільної білінгвальної освіти на двомовний простір Канади // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 24 квітня 2018 р. – 2018. – C. 150–153.
35. Балацька Л. П., Драпалюк Г. С., Пиндик Н. І. Особливості викладання другої іноземної мови для студентів гуманітарних та технічних спеціальностей // Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців : збірник тез міжнародної наукової Інтернет конференції, Київ, 26–27 квітня 2018 р. – 2018. – C. 160–162.
36. Морська Н. О., Балацька Л. П., Олексів Г. Д. Індивідуалізація навчання як необхідний підхід до вивчення англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах технічного профілю // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 2 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 10–12.