Байбакова Інеса Макарівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Байбакова Інеса Макарівна
Baibakova inozmov.jpg
Дата народження 10.08.1943 р
Спеціальність германські мови
Науковий ступінь к. філол. н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов


Тема дисертаційного дослідження: Іронія як засіб мовленнєвої установки у художньому тексті (на матеріалі творів С. Льюїса). Захищене 16.09.1988 р.

Професійний розвиток:

- 03.1997 – 04.1997 – університет Ковентрі, Англія – стажування;
- 11.1997 – 12.1997 – університет Ковентрі, Англія –стажування;
- 08.2000 – 09.2000 – університет Манітоба, Вінніпег, Канада – стажування;
- 09.2002 – Національна бібліотека Rue di Jardin, Париж, Франція – стажування;
- 03. 2005 – Сілезька політехніка, Катовіце, Польща –стажування;
- 15.02.2011 – 15.03.2011 – стажування без відриву від виробництва на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів Національного університету імені Івана Франка;
- 09.1969 – 08.1989 – Львівський політехнічний інститут – викладач кафедри іноземних мов;
- 09.1989 –08.1992 – Львівський політехнічний інститут – старший викладач кафедри іноземних мов;
- 09.1992 – по даний час – Національний університет "Львівська політехніка" – доцент кафедри іноземних мов

Напрями наукових зацікавлень:

- лексикологія, лексикографія;
- лексична семантика;
- лінгвостилістика;
- літературознавство.

Відповідальна за:

- координатор з науково-дослідної роботи кафедри;
- керівник зареєстрованої кафедральної науково-дослідної роботи
“Сучасні стратегії викладання іноземних мов у контексті комунікативно-спрямованої методології”;
- Член Вченої ради ІГСН.

Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна конференція “Проблемы лингвистики и лингвометодики” (Ташкент, 1991).
2. Міжнародна конференція “Література та публіцистика США” (Москва, 1991).
3. Міжнародна конференція “Науково-методичні засади викладання іноземних мов у технічному ВНЗ” (Дніпропетровськ, ДДУ, 1992 р.).
4. Міжнародна конференція “Методика викладання іноземних мов” (Львів, ЛДУ, 1992).
5. Міжнародна конференція “Література США і сучасність” (МДУ, 1993).
6. ІІ Міжнародна конференція “Проблеми української науково-технічної термінології” (Львів, ДУЛП, 1993).
7. Міжнародна конференція “Чичеринські читання” (Львів, ЛДУ,1994).
8. Міжнародна конференція “Лексикографічні та лінгвометодичні основи викладання іноземних мов” (Львів, ДУЛП, 1994).
9. ІІІ Міжнародна конференція “Проблеми української науково-технічної термінології” (Львів, ДУЛП, 1994).
10. Міжнародна конференція LATEFL “Past-Imperfect. Present-Indefinite, Future English for Specific Purposes. (Львів, ЛДУ, 1995).
11. Міжнародна конференція “Куриловича читання” (Львів, ЛДУ,1995).
12. Міжнародна конференція викладання іноземних мов (Дніпропетровськ, 1995).
13. Міжнародна конференція “Методика викладання іноземних мов у немовному ВНЗ” (Львів, ЛКА, 1995).
14. Міжнародна конференція “Методика викладання іноземних мов у немовному ВНЗ” (Львів, ЛКА, 1996).
15. Міжнародна конференція “Науково-методичні засади викладання іноземних мов у технічному ВНЗ” (Дніпропетровськ, ДДУ, 1998).
16. Міжнародна конференція “Методика викладання іноземних мов у немовному ВНЗ” (Львів, ЛКА, 1998).
17. Міжнародна конференція Тези доповіді: Українсько-канадський проект “Студентська соціальна служба в контексті етично-гуманітарного навчання і виховання
сучасної молоді” (Київ, Києво-Могилянська Академія, 1998).
18. Міжнародна конференція “Засади гуманітарного навчання у ВНЗ” (Львів, 1999).
19. Міжнародна конференція British Council (Львів, 1999).
20. Міжнародна конференція “Sociological aspect and social services”. (Університет Манітоба Вінніпег, Канада, 1999).
21. Міжнародний форум “LATEFL West- Forum” (Львів, 2001).
22. Міжнародна конференція “Реформування соціальних служб в Україні” (Львів, 2003).
23. IV Міжнародна конференція “Humanities education in the professional higher schools” (Kиїв, 2005).
24. II Міжнародна конференція “Problems and perspectives of professional language development” (Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2007).
25. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. (Київ, Київський Національний університет, 22-24 квітня 2009).
26. ІІI Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”. (Київ, 2010).
27. Х наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». (Харків, 2011).
28. ІV Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”. (Київ, 2011).
29. ХІ наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.” (Харків,2012).
30. V Міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”.
(Львів, 19-21 квітня 2012).
31. V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”. (Київ, 25 – 27 квітня 2012).
32. VI Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання”. (Кіровоград. 29-30 березня 2012).
33. VI Міжнародна наукова конференція “Пріоритети германського і романського мовознавства”. (Луцьк, 14-16 вересня 2012).
34. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання». (Кіровоград, 26-27 березня 2015).
35. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика». (Київ, 17-18 квітня 2015).
36. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». (Київ, 19 березня 2015).
37. Міжнародний форум- конференція «Teaching E-nglish: Multimedia in Foreign Language Instruction». (Польща, Замость, 10 квітня 2015).
38. ХІV наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. (Харків, 27 березня 2015).
39. Х Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання». (Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 17 – 18 березня 2016 року).
40. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика». (Київ, Національний авіаційний університет, 15-16 квітня 2016 р.)
41. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». (Київ, Національний авіаційний університет, 17 березня 2016 р.)
42. ХV наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. (Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 5 лютого 2016 р.)
43. Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика", (Львів, 25.11.2016).
44. ХVI Наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 03.02.2017).
45. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти" (Київ, 23.03.2017).
46. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір" (Львів, 16.11.2017 – 17.11.2017).
47. ХVІІ наукова конференція з міжнародною участю "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація", Харків, 02.02.2018.
48. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.).

Публікації:

Навчальні посібники та підручники

1982
1. Методичний посібник подачі лексико-граматичного матеріалу для студентів заочників І курсу по / Укл.: І.М. Байбакова, Д.М. Крилов. – Львів, 1982. – 180 с.
1994
2. Ділова англійська мова (The Language of Business). Ч. І. “Економіка і бізнес”: Посібник для 2-их курсів усіх факультетів /Укл.: І.М. Байбакова, З.В.Данилова,Б.М.Князевський. – Львів: ДУЛП, 1994. – 90 с.
3. Ділова англійська мова для 2-их курсів усіх факультетів - Ч.2 “Основи маркетингу”: Посібник / Укл.: І.М. Байбакова, З.В.Данилова, Б.М.Князевський. – Львів: ДУЛП, 1994. – 94 с.
1998
4. Getting on in English: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та гімназій під грифом Міністерства освіти / За ред. П. Корнеса, Н. Гайдук. – Львів, 1998. – 274 с.
5. Family Life: Навчальний посібник / За ред. П. Корнеса, Н. Гайдук. – Львів, ДУ “ЛП”, 1998. – 38 с.
6. Everyday Life: Навчальний посібник / За ред. П. Корнеса, Н. Гайдук. – Львів, ДУ “ЛП”, 1998. – 44 с.
7. Student Life Today: Навчальний посібник / За ред. П. Корнеса, Н. Гайдук. – Львів, ДУ “ЛП”, 1998. – 51 с.
8. Ukraine: Навчальний посібник / За ред. П. Корнеса, Н. Гайдук. – Львів, ДУ “ЛП”, 1998. –48 с.
9. English Speaking Countries: Навчальний посібник / За ред. П. Корнеса, Н. Гайдук. – Львів, ДУ “ЛП”, 1998. – 56 с.
10. Traveling: Навчальний посібник / За ред. П. Корнеса, Н. Гайдук. – Львів, ДУ “ЛП”,1998. – 37 с. 1999
11. Ділова англійська мова “Fundamentals of Economics and Business Organisation”: Посібник / Укл.: І. Байбакова, З. Данилова, І. Князевська. – Львів: ЛКА,1999. – 88 с.
12. Ділова англійська мова “Fundamentals of Management and Leadership”: Посібник / Укл.: І. Байбакова, З. Данилова – Львів: ЛКА, 1999. – 152 с.
2003
13. Міжнародний менеджмент. Міжнародний маркетинг. Гроші і банківська система. Ч.1.: Навчальний посібник з ділової англійської мови / Укл.: Байбакова І.М., Жилінська І.П., Кравець С.Ф., Савенко О.М., Хім’як Г.М., Сачко М.С. – Львів: вид-во ІППТ, НУ “ЛП”, 2003. – 58 с.
14. Світове середовище і бізнес. Етика бізнесу. Ділова кореспонденція. Ч.2.: Навчальний посібник з ділової англійської мови / Укл.: Байбакова І.М., ЖилінськаІ.П., Кравець С.Ф., Савенко О.М., Хім’як Г.М., Сачко М.С. – Львів: вид-во ІППТ, НУ “ЛП”, 2003. – 93 с.
15. На науковій конференції: Розділ посібника: ч. 2. Getting on in English. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2003. – 1,3 др. арк. У співавторстві.
2004
16. Моя професія – інженер: Розділ посібника “Getting on in English”. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”. 2004. – 1,9 др.арк. У співавторстві.
2006
17. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Навчальний посібник /За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. – Львів: Видавництво “Растр - 7”, 2006. – 235с.
2007
18. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Підручник / За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. – Львів: Видавництво “Растр - 7”, 2007. – 236с.
19. Readings in Sociology and Social Work: Практичні завдання з розвитку інтегрованих навичок мовлення англійською мовою у галузі соціології та соціальної роботи для студентів, магістрів, аспірантів / Укл.: Байбакова І.М., Гасько О.Л., Казимира З.І. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 70 с.
20. Readings in architecture: Посібник / Укл.: І. Байбакова, З. Казимира. – Львів: Вид-во “Растр-7”, 2007. – 56 с.
21. Readings in computing: Посібник / Укл.: І. Байбакова. – Львів: Вид-во ІППТ, Національний університет «Львівська політехніка», 2007. – 96 с.
2008
22. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень). Видання третє (впорядковане і доповнене): Підручник затвердж. МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. – 252 с.
23. Readings in Energetics and Control Systems: Навчальний посібник з розвитку інтегрованих навичок мовлення та читання англійською мовою у галузі енергетики та систем керування для студентів, магістрів та аспірантів /Укладачі: Байбакова І.М., Василик С.В., Водарська Н.М., Гасько О.Л. – Львів, 2008. – 60 с.
2009
24. Getting on in English (Upper- Intermediate). (Technical Translation Mathematics, Electronics, etc.). Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень): Підручник з грифом МОН України / За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. – Львів: Видавництво “Растр- 7”, 2009. – 169 с.
25. Getting on in English (Upper- Intermediate). (Sociology, Culture, Energetics, etc.). Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень): Підручник з грифом МОН України / За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. – Львів: Видавництво “Растр- 7”, 2009. – 213 с.
2011
26. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра. Ч. І.: Навчальний посібник / Укладачі: Байбакова І.М., Гасько О.Л., Джура М.З. та інші. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2011.– 192 с.
27. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра. Ч. ІІ.: Навчальний посібник / Укладачі: БайбаковаІ.М., Гасько О.Л., Джура М.З. та інші. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2011. – 256 с.
28. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Підручник з грифом МОН України./ за редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М. Федоришина. Видання 4-те (доповнене і розширене). – Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2011. - 276 с.
29. Practical Reader on Journalism: Навчально-методичний посібник за напрямом “Журналістика” – Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2011. - 112 с.
2012
30. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Підручник з грифом МОН України./ за редакцією І.Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. Видання 5-те (доповнене). – Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2012. - 294 с.
31. Збірник тестових завдань для вступників на рівень магістра англійська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. Видання 2-е. Вид-во “Львівська політехніка”, Львів, 2012. - 440 с.
32. Getting on in English (Upper-Intermediate) (Sociology, Culture, Energetics, etc.). Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень): Підручник з грифом МОН України / за редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. Видання 2-те (доповнене). – Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2012. - 226 с.
33. Getting on in English (Upper-Intermediate) (Technical Translation Mathematics, Electronics, etc.). Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень): Підручник з грифом МОН України / за редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. Видання 2-те (доповнене). – Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2012. - 182 с.
34. Навчально-методичний посібник за напрямом “Системний аналіз”: навчальний посібник / І.М. Байбакова, О.Л. Гасько. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2012. - 48 с.
2013
35. Practical Reader on Systems Analysis: Навчально-методичний посібник за напрямом “Системний аналіз”, Ч. 2. / І.М. Байбакова, О.Л. Гасько, В.А Дмитрук, Г.О. Мазяр. – Львів: Вид-во “Растр-7”, 2013. – 72 с.
2015
36. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра. / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, М. З. Джура [та інші]. (За заг. ред. проф. Бобала Ю. Я., проф. Піха З. Г.) – 3-є вид., перероб. і доп. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 440 с.
2016
37. Museology. Libraries. Archives (Readings for Extra-Curriculum Activities and Self-Guided Studies) = Музейна справа. Бібліотеки. Архіви (для позааудиторної діяльності та самостійної роботи) : Навчальний посібник. / уклад.: І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук, Г. О. Мазяр. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 68 с.
2017
38. Байбакова І. М. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням: навчальний посібник / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, М. З. Джура, В. А. Дмитрук, Л. В. Дуда, Г. І. Залуцька, І. В. Зінчук, О. М. Камінська, Л. В. Лучит, І. Я. Пастирська, Л. Б. Столярчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 480 c.
2018
39. Байбакова І. М. Practical reader on journalism: навчальний посібник / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук, Г. О. Мазяр. – Львів: Растр-7, 2018. – 129 c.

Навчально-методичні розробки

1972
36. Моя спеціальність: Практичні завдання з англійської мовидля студентів 1-2 курсів. / Укл.: Байбакова І.М. – Львів, ЛПІ, 1972. – 10 с.
37. Лабораторія кафедри ЕЛ: Практичні завдання з англійської мови для студентів 2-4 курсів ЕМФ. / Укл.: Байбакова І.М. – Львів, ЛПІ, 1972. –10 с. 1975
38. Львів: Практичне завдання з англійської мови длястудентів І курсів. / Укл.: Байбакова І.М. – Львів, ЛПІ, 1975. – 10 с.
1976
39. Виробнича практика: Практичне завдання з англійської мови для студентів 3-4 курсів. / Укл.:Байбакова І.М. – Львів, ЛПІ, 1976. – 10 с.
1982
40. Моя спеціальність: Практичне завдання з англійської мови для студентів 2 курсів. / Укл.: І.М.Байбакова, М.М. Ференц-Мошинська. –Львів, ЛПІ, 1982. – 10 с.
41. Наше місто: Практичне завдання з англійської мови длястудентів 1-2 курсів. / Укл.: І.М.Байбакова, М.М. Ференц-Мошинська. –Львів, ЛПІ, 1982. – 10 с.
1984
42. Лабораторія профілюючих кафедр ЕМФ: Практичні завдання занглійської мови для студентів 3-4 курсів. / Укл.: І.М. Байбакова, Г.Д. Олексів.– Львів, ЛПІ, 1984. – 10 с.
1985
43. Програмовані тести з англійської мови для студентів 2 курсів / Укл.: І.М. Байбакова. – Львів, ЛПІ, 1985. – 10 с.
44. Програмовані тексти з англійської мови для студентів ВФ та ЗТФ 1-их курсів / Укл.: І.М. Байбакова, З.М. Анеш, Г.Д. Олексів. – Львів, 1985. – 20 с.
1987
45. Практичні завдання з англійської мови з розвитку розмовних навичок для студентів 1 курсів усіх факультетів / Укл.: І.М.Байбакова, Б.М. Князевський, О.С. Полташевська. – Львів, ЛПІ, 1987. – 30 с.
1988
46. Виробнича практика: Практичні завдання з англійської мови для студентів 3-4 курсів ЕМФ / Укл.: І.М. Байбакова, Г.Д. Олексів. – Львів, ЛПІ, 1988. – 10 с.
1990
47. Методичні вказівки до дипломних проектів по складанню анотацій англійською мовою для студентів ЕМФ. / Укл.: І.М. Байбакова, Г.Д.Олексів, М.М. Ференц-Мошинська. – Львів, 1990. – 20 с.
1991
48. Англійські письменники: Практичні завдання з англійської мови для студентів І-ІІ курсів / Укл.: І.М. Байбакова, Б.М. Князевський, Л.В.Бордюк. – Львів, ЛПІ, 1991. – 30 с.
49. Моя спеціальність: Практичні завдання з англійської мови для студентів 2-их курсів / Укл.: І.М. Байбакова. – Львів, ЛПІ, 1991. – 10 с.
1994
50. Професійна етика спеціаліста: Практичні завдання з англійської мови / Укл.: І.М. Байбакова. – Львів, ДУЛП, 1994. – 10 с.
1995
51. Львів: Практичні завдання з англійської мови для студентів І-ІІ курсів / Укл.: І.М. Байбакова, О.М. Савенко, Г.Д. Олексів. –Львів, ДУЛП, 1995. – 10 с.
52. Тести (5 варіантів) для модульного контролю по темі “Львів” / Укл.: І.М. Байбакова. – Львів, ДУЛП, 1995. – 10 с.
53. Тести (5 варіантів) для модульного контролю по темі “Професійна етика спеціаліста” / Укл.: І.М. Байбакова. – Львів, ДУЛП, 1995. –10 с.
2002
54. Self Study Activities: Практ. завдання. Метод. розробка./ Укл.: І.М. Байбакова, І.Л. Жилінська. – Львів, ІППТ, 2002. – 1.1 др.арк.
55. At the conference. Professional Ethics: Практичне завдання / Укл.: Байбакова І.М., Ільницька Л.В. – Львів, ІППТ, 2002. – 1.0др.арк.
56. Self-Study Programs Самонавчальні програми. / Укл.:Байбакова І.М., Савенко О.М., Кравець С.Ф. – Львів, ІППТ, 2002. – 4.125 др.арк.
57. На науковій конференції (At a Scientific Conference): Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови / Укл.: Байбакова І.М., Гасько О.Л. та ін. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. –28 с.
2003
58. Методичні вказівки до роботи студентів з аудіоматеріалами у лінгафонному кабінеті. Ч. 2. / Укл.: Байбакова І.М. – Львів, вид-во ІППТ, НУ “ЛП”, 2003. – 35 с.
59. Методичні вказівки до роботи студентів з комп’ютерними програмами з англійської мови у комп’ютерному класі. Ч.2. / Укл.: Байбакова І.М. – Львів, вид-во ІППТ, НУ “ЛП”, 2003. – 39 с.
2004
60. Професія інженера (Engineering Profession): Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей / Укл.: Байбакова І.М., Гасько О.Л. та ін. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. –27 с.
2009
61. Technical translation in practice: Практикум з технічного перекладу англійською мовою для студентів, магістрів та аспірантів усіх спеціальностей / Укл.: Байбакова І.М., Бойко Л.Б., Водарська Н.М., Гасько О.Л.,Гошовська Л.В., Ільницька Л.В. та інші. – Львів, 2009. – 52 с.
2013
62.Методичні вказівки до написання англійською мовою есе, реферату, анотації, наукової статті, тез доповіді, ревю та підготовки презентації. Видання друге, доповнене / І.М. Байбакова, О.Л. Гасько, Л.В. Лучит, Н.В.Мукан та інші. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 46 с.


Монографії

1987
1. Стиль и жанр художественного произведения: Монографія /Автори: І.М. Байбакова, Л.А.Кузнєцова. І.В. Вікторовська. – Львів: ЛДУ “Вища школа”, 1987. – 70 с.
2003
2. Чужоземне письменство на сторінках Західноукраїнської періодики (1914-1939 рр.): Монографія. – Львів, 2003. – 189 с. У співавторстві.
2018
3. Mukan N., Baybakova І. British Council “English for universities” project in Ukraine: experience of Lviv Polytechnic National University / N. Mukan, I. Baybakova // Tradycyjne podejście i nowe perspektywy w nauczaniu języków obcych : колективна монографія. – Gliwice, Poland: Фіктивне видавництво за кордоном, 2018. – c.101–112.
4. Baybakova I. How to think positively: a study on the value of positive discourse and its application in foreign language teaching / I. Baybakova // Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities' dimention. Vol. 1 : колективна монографія. – Lviv: ZUKC, 2018. – c.62–85.

Словники

2002
1. Англо-український термінологічний словник з соціальної роботи друк НУ “ЛП” /Укл.: Байбакова І.М., Гайдук Н.М., Журавський А., Казимира З.І. – Львів, 2002. –144 с.
2004
2. Англо-український термінологічний словник-довідник із соціальної роботи / Укл.: І. Байбакова, А. Журавський, Н. Гайдук, О.Гілета, З. Казимира, С. Кравець. – Львів, 2004. – 213 с.

Інші наукові видання

2002
1. Реформування соціальних служб: Буклет / Укл.: Байбакова І.М., БалацькаЛ.П., Кравець С.Ф. – Львів: НУ “ЛП”, 2002. – 15 с.
2003
2. Переклад книги: Y.Starak, J.Oldham, T. Key “Risking Being Alive”, Pit Publishing, 1981. – з англійської мови на українську. – Львів: Вид-во “Простір”, 2003. – 157 с.
3. Інтерперсональні навики спілкування: Переклад навчального посібника із соціальної роботи. Автори: Б.МкКензі, М. Флеерті, Г.Герасим, І. Байбакова. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2003. – 125 с.
2004
4. Основи посередництва. Концепції, методи і прийоми: Переклад навчального посібника із соціальної роботи. / Автори І. Байбакова, А.Журавський, Н.Гайдук. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2004. – 68 с.
2009
5. English Grammar for economists: Граматичний довідник / Укл.: І.Байбакова, M. Гавран. – Львів: Вид-воІППТ, Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 72 с.
2010
6. Національний університет «Львівська політехніка»: Переклад української версії сценарію до фільму, присвяченому 165-річчю НУ «ЛП». Автори: Байбакова І.М., Гасько О.Л., Федоришин М.С. та інші. – 56 с.

Наукові статті у фахових виданнях

1974
1. Байбакова І.М. Біля джерел роману С. Льюїса “Броусміт” //Вісник ЛПІ “Питання романо-германської філології, перекладу та методики викладання іноземних мов”. – Львів, 1974. – № 90. – 10 ст.
1982
2. Байбакова І.М. Лексичні моделі як стилістичний засіб вираження критики конформізму у романі С.Льюїса “Беббіт”. // Вісник ЛПІ “Мова та стиль зарубіжної літератури”. – Львів, 1982. – № 164. – 10 ст.
1984
3. Байбакова І.М. Аналіз деяких сучасних наукових концепцій художнього стилю // Республіканський журнал “Іноземна філологія”. – Львів, ЛДУ, “Вища школа”, 1984. – № 76. – 10 ст.
4. Байбакова І.М. Програмування як засіб інтенсифікації процесу навчання студентів-заочників по телебаченню // Зб. “Средства обучения ввысшей и средней спец. школе". – НИИВШ, 1984. – № 103-84. – 10 ст.
1985
5. Байбакова І.М. Соціально-прагматична детермінованість лексичного складу тексту роману С.Льюїса “Беббіт” // Збірник “Мова та стиль зарубіжної науково-технічної та художньої літератури". – ИНИОН АН СССР, 18.09.85. – № 22531. – 10 ст.
1986
6. Байбакова І.М. Стилістичне функціонування слова “бізнес” в романі С. Льюїса “Беббіт” // Республіканський журнал “Іноземна філологія”. – Львів, ЛДУ, “Вища школа”, 1986 – № 81. – 10 ст.
7. Байбакова І.М. Функціонування соц.-економічного терміну “реклама” в художньому тексті // Вісник ЛПІ "Питання мови та стилю зарубіжної науково-технічної літератури та методики викладання іноземних мов". – Львів, 1986. – № 81. –10 ст.
1987
8. Байбакова І.М. Соціолінгвістична зумовленість та стилістична маркованість лексичних одиниць в тексті роману С.Льюїса “Беббіт” //Збірник “Мова та стиль зарубіжної науково-технічної та художньої літератури". – ИНИОН АН СССР, 13.07.87. – № 800000, 30273. – 10 ст.
1988
9. Байбакова І.М. Психолого-методичний досвід удосконалення типів пам’яті студента-політехніка // Збірник “Средства обучения в высшей и средней школе”. – НИВШ, 24.10.88. – № 109-55. – 10 ст.
10. Байбакова І.М. Іронія як засіб реалізації прагматичної установки в романі С.Льюїса “Беббіт” // Збірник “Язик и стиль зарубежной научно-технической и художественной литературы”. – ИНИОН АН СРСР, 18.11.88. – №20376. – 10 ст.
1989
11. Байбакова І.М. Лінгвістичний механізм створення іронічного смислу // Збірник “Вопросы языка и стиля научно-художественной и технической литературы”. – ИНИОН, 8.06.89. – №38263. – 10 ст.
12. Байбакова І.М. Реалізація категорій тексту в мікро-, макро-, і над текстах // Республіканський журнал “Іноземна філологія”. – Львів, ЛДУ, “Вища школа”, 1989. – № 96. – 10 ст.
1990
13. Байбакова І.М. Спадкоємність соціально-критичної спрямованості творів С.Льюїса у творчості 80-их письменників США // Збірник “Тенденции литературы и журналистики США 80-х років ХХ ст.”. – 12.07.90. – № 42381. –10 ст.
14. Байбакова І.М. Інтелектуалізація навчання іноземної мови у вищій школі //Збірник “Методика викладання іноземних мов”. – ВНИИВШ, 10.10.90. – № 57844.– 10 ст.
1992
15. Байбакова І.М. Традиція та новизна у творах С.Льюїса //Зб. “Історія та культура США”. – 12.08.92. – № 46925. – 10 ст.
16. Байбакова І.М. Традиція та експеримент у творах Льюїса //Збірник “История и культура США”. – 12.08.92. – № 6925. – С. 4-12.
17. Байбакова І.М. Гуманітарно-гуманістична модель освіти в технічному вузі // Зб. “Гуманітарні проблеми освіти”. – Дніпропетровськ, 1992.– 10 ст.
1997
18. Байбакова І.М. Business English in context of ESP. Communicative Approach to Business English Teaching // Сосновець, республіка Польща, Силезький університет, 1997. – 0,3 др. арк.
2003
19. Байбакова І.М. Designing Scientific Terminology in the Fieldof Social Work // Зб. cтатей “The Experience ofDesigning and Application of CAD Systems in Microelectronics”. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2003. – 0,3 др. арк.
2006
20. Байбакова І.М. The peculiarities of non-verbal communication in the context of cultures interrelations // Збірник статей Хмельницького Національного університету, 2006. – 5 ст.
2007
21. Байбакова І.М. Underlying principles of foreign languageteaching in the context of the Bolognese project // Збірник статей “Problems and perspectives oflinguistic researches in the globalization process”. – Тернопіль, Тернопільський економічний університет, 2007. – 4 ст.
2008
22. Байбакова І.М. Theoretical principles of intensive teaching in the context of intercultural communication // Збірник статей Чернівецького державного університету.– Чернівці, 2008. – 3 ст.
23. Байбакова І.М. On research article development // Збірник статей Львівського Національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 3ст.
2012
24. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Nonverbal communication: its forms and application // Наукові записки. – Вип. 105.(2). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С.323-326.
25. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Positive thinking, positive language, positive discourse // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки(мовознавство). - № 24 (249). – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – С. 8-11.
2013
26. Байбакова І.М., Гасько О.Л. The analysis of logical errors in different types of discourse. // Наукові записки. –Вип. 118. Серія: Філологічні
науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. (фахове видання). C. 41-44.
2015
27. Байбакова І. М., Гасько О. Л. Прикладні аспекти вивчення англомовного дискурсу у світлі інформаційно-комунікативних засобів фахового спілкування / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : збірник наук. праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 15-20.
28. Байбакова І. М., Гасько О. Л. Linguo-educational aspects of computer-mediated discourse and its learning feedback / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винничен¬ка]. Серія : Філологічні науки (мовознавство). : зб. наук. пр. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 136. – C. 170-174.
29. Baybakova I. The modern interpretation of the concepts ‘conflict’ and ‘tolerance’ in social discourse / Inesa Baybakova // Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej : Monografia naukowa. – Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2014. – № 26. – S. 13-27.(періодичне закордонне видання)
2016
30. Байбакова І. М., Гасько О. Л. Pedagogical application of the computer-mediated discourse / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винничен¬ка]. Серія : Філологічні науки (мовознавство). : зб. наук. пр. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – Вип. 144. – C. 303-307.
2017
31. Байбакова І. М., Гасько О. Л. Gestures as a part of body language in different cultures: a comparative analysis // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – 2017. – Т.1 (14). – C. 43–46.
32. Baybakova I., Hasko O. Сritical thinking applied to professional discourse processing // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. – 2017. – Vol.154. – P. 61–64.
33. Noskova M., Мукан Н. В., Baybakova I. The formation of school principals' readiness to use internet technologies in their work in the system of continuous pedagogical education // Наука і освіта. – 2017. – № 4. – P. 123–132. (Google Scholar, Index Copernicus International, Web of Science).
2018
34. Baybakova Inesa, Hasko Oleksandra. Body language as a window into human mind // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – 2018. – Вип. 164. – С. 325–329.
35. Baybakova I., Hasko O. Investigating ambiguity: a semantic analysis of intentional and unintentional ambiguity // Актуальні питання іноземної філології. – 2018. – № 8. – С. 11–16.
36. Baybakova I., Drapaluk H. Negative aspects of similarity – a lingguistic analysis // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 33, т. 2. – С. 7–10. (Index Copernicus International).

Інші публікації

1987
1. Байбакова І.М. Функціонування соц.-економічного терміну “бізнес” в художньому тексті // Зб. тез доповідей Всесоюзної конференції “Література США і сучасність”. – Москва, МДУ, 1987. – 1 ст.
1989
2. Байбакова І.М. Деякі способи гуманітаризаціїнавчально-виховного процесу при навчанні іноземної мови в технічному вузі //Збірник тез “Проблеми оптимізації
навчального процесу у вузі в умовахперебудови вищої школи”. – Львів:ЛДУ, 1989. – 1 ст.
3. Байбакова І.М. Тези доповіді на Всесоюзній конференціїамериканістів на тему: “Спадкоємність творів С. Льюїса у творчості письменників80-их років”. – Москва,
МДУ, 1989. – 1 ст.
1990
4. Байбакова І.М. Просодія як засіб реалізації іронічногосмислу в художньому тексті // Вісник ЛПІ “Мова та стиль зарубіжної літератури”.– Львів, 1990. – №249.- 4 ст.
5. Байбакова І.М. Хто краще?// Газета “Радянський студент”. – Львів:Видавництво ЛПІ, 10.01.90. – 1 ст.
6. Байбакова І.М. Деякі засоби гуманітаризації навчально-виховного процесу в технічному вузі // Зб.тези доповідей на ХХІІ науково-теоретичній конференції на тему: “”. – Ленінград, ЛИАП, 1990. – 1 ст.
1991
7. Байбакова І.М. Тези доповіді на Всесоюзній конференції з проблем гуманітаризації на тему: “Гуманітаризація навчально-виховного процесу засобами іноземної мови в технічному вузі”. – Ленінград, ЛИИЖТ, 1991. – 1 ст.
8. Байбакова І.М. Тези доповіді на Всесоюзній конференції на тему: “Традиція та новизна в романах С.Льюїса”. – Москва, МДУ, 1991. – 1 ст.
9. Байбакова І.М. Тези доповіді на міжнародній конференції на тему: “Стратегия чтения и понимания научно-технического иностранного текста”. –Ташкент: ТДУ, 1991. – 1 ст.
10. Байбакова І.М., Осьмак Г.К. Тези доповіді міжнародної конференції на тему: “О некоторих особенностях романа эссе в американской прозе” друк Москва, МДУ, 1991. – 1 ст.
1992
11. Байбакова І.М. Тези доповіді на Всесоюзній конференції на тему “Актуальні проблеми гуманітаризації навчально-виховного процесу в технічному вузі” // Дніпропетровськ: ДДУ, 1992. –1 ст.
12. Байбакова І.М. Тези доповіді на міжнародній конференції: “Стратегія читання науково-технічного та художнього тексту”. – Львів, ЛДУ, 1992. – 1 ст.
13. Байбакова І.М., Князевський Б.М. Гуманізація й гуманітаризація - пріоритетний напрямок державної політики України // Газета “Львівський політехнік”. – Львів, ЛПІ, 1992. – 1 ст.
1993
14. Байбакова І.М., ОсьмакГ.К. Тези доповіді на міжнародній конференції на тему: “Параметри американской сатиры 20-30 годов”. – МДУ, 1993. – 1 ст.
15. Байбакова І.М., Буракова О.В. Метафора як засіб термінотворення // Зб. тез доповідей ІІ міжнародної конференції “Проблеми української науково-технічної термінології”. – Львів, ДУЛП, 1993. – 1 ст.
16. Байбакова І.М., Казимира З.І. Словотворчі моделі нової іншомовної термінологічної лексики та особливості їх перекладу українською мовою // Зб. тез доповідей ІІ міжнародної конференції “Проблеми української науково-технічної термінології”. – Львів, ДУЛП, 1993. – 1ст.
1994
17. Байбакова І.М. Аналіз деяких сучасних наукових концепцій художнього стилю // Зб. тез доповідей міжнародної конференції “Чичеринські читання”. – Львів, ЛДУ, 1994. – 1 ст.
18. Байбакова І.М.,Князевський Б.М., Данилова З.В. Методичні засади викладання “ділової англійської мови” // Зб. тез доповідей міжнародної конференції “Лексикографічні та лінгвометодичні основи викладання іноземних мов”. – Львів, ДУЛП, 1994. – 1 ст.
19. Байбакова І.М. Тези доповіді: "Проблеми гуманітаризації освіти в технічних вузах України” на міжнародній конференції. – Львів, ТЕІ, 1994. – 1 ст.
20. Байбакова І.М., Задорожний В.В., Буракова О.В. Запозичення в системі термінознавства” // Зб.тез доповідей ІІІ міжнародної конференції “Проблеми української науково-технічної термінології”. – Львів, ДУЛП, 1994. – 1 ст.
21. Байбакова І.М., ШуневичБ.І. Проблеми гуманітаризації та гуманізації у вищих навчальних закладах // Зб.тез доповідей державної конференції з проблем іноземної мови. – Вінниця, ВДУ, 1994. – 1 ст.
1995
22. Байбакова І.М., ДаниловаЗ.В., Князевський Б.М. Тези доповіді на регіональній конференції на тему: “Основні напрямки вдосконалення викладання іноземних мов у ЛКА”. – Львів, ЛКА, 1995. – 1 ст.
23. Байбакова І.М. Course Design // Зб. тез доповідей міжнародної конференції LATEFL “Past-Imperfect, Present-Indefinite, Future English for Specific Purposes". – Львів, ЛДУ, 1995. – 1 ст.
24. Байбакова І.М., ГайдукН.М., Ключковська І.М. Одиниці невідповідності на різних рівнях в англійській та українських мовах // Зб. тез доповідей Міжнародної конференції “Куриловича читання”. – Львів, ЛДУ, 1995. – 1 ст.
25. Байбакова І.М. Тези доповіді “ESP: Course Design” на Міжнародній конференції викладання іноземних мов. – Дніпропетровськ, 1995, ЛДУ. – 1 ст.
26. Байбакова І.М., ДаниловаЗ.В., Князевський Б.М. Тези доповіді “Методичні засоби складання програми курсу” на Міжнародній конференції. – Львів, ЛКА, 1995.– 1 ст.
27. Байбакова І.М., Буракова О.В. До питання про термін-метафора // Вісник ДУЛП “Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики”. – Львів, ДУЛП, 1995. – №295. – С. 62-66.
28. Байбакова І.М., Василик С.В., Казимира З.І. Параметризація словотворчих моделей нової іншомовної термінологічної лексики таособливості їх перекладу українською мовою // Вісник ДУЛП “Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики”. – Львів, ДУЛП, 1995. – №295. – С. 66-70.
29. Байбакова І.М. Проблеми гуманітаризації освіти в технічних вузах України // Вісник українознавства ІГО.– ДУЛП, 1995. – 1 ст.
30. Байбакова І.М., Гайдук Н.М., Савенко О.М. Взаємодія стилів наукової та художньої літератури // Вісник з філологічних проблем кафедри іноземних мов. – Львів, ДУЛП, 1995. – 4 ст.
31. Байбакова І.М., КазимираЗ.І. Зв’язок категорій мови і культури у викладанні іноземної мови // Вісник з філологічних проблем кафедри іноземних мов. – Львів, ДУЛП, 1995. – 4 ст.
32. Байбакова І.М., Василик С.В., Казимира З.І. Параметризація словотворчих моделей нової іншомовної термінологічної лексики та особливості їх перекладу українською мовою // Вісник ДУ “ЛП”. – Львів, 1995. – С. 66-70.
33. Байбакова І.М., Казимира З.І. Взаємодія стилів наукової та художньої літератури // Вісник ДУ “ЛП”. – Львів, 1995. – С. 92-96.
34. Байбакова І.М. Group Work Techniques in ELT // Вісник ДУ “ЛП”. – Львів, 1995. – С. 110-112.
35. Байбакова І.М. Тези доповіді: Від здорової особистості до здорового суспільства. На Міжнародному форумі. – Вісник ДУ “ЛП”, Львів, 1995. – С. 12-13.
1996
36. Байбакова І.М. Тези доповіді ESP: Practical Approach to Course Design. – Львів, ДУЛП, 1996. –1 ст.
37. Байбакова І.М., Гайдук Н.М., Савенко О.М. Взаємозв’язок категорій “мова-культура” в процесі викладання іноземних мов // Вісник ДУ “ЛП”. – Львів, 1996. – С. 12-16.
38. Байбакова І.М. Методика складання програми курсу з іноземної мови // Зб. тез доповідей Міжнародної конференції ЛКА. Вісник ДУ “ЛП”. – Львів, 1996. – С. 28-30.
39. Байбакова І.М., Данилова З.В., Князевський Б.М. Тези доповіді “Іноземні мови в процесі професійного та гуманітарного навчання”. – Львів, ЛКА, 1996. – 1 ст.
1998
40. Байбакова І.М., Буракова О.В. До питання про термі метафору. – ДУ “ЛП” Університет Ковентрі, Львів, 1998. – С.62-66.
41. Байбакова І.М., Гайдук Н.М. Основні засади викладання англійської мови для спеціальних цілей // Вісник ДУ “ЛП”. – Львів, 1998. – С. 7-10.
42. Байбакова І.М., Казимира З.І. Проблема навчання у контексті історії методики викладання іноземних мов //Вісник ДУ “ЛП”. – Львів, 1998. – С. 10-13.
43. Байбакова І.М. Тези доповіді на тему: Course Design на Міжнародній конференції. – Дніпропетровськ, ДДУ, 1998. – С. 5-7.
44. Байбакова І.М., Данилова З.В. Тези доповіді: З історії викладання англійської мови на Міжнародній конференції.– Львів, ЛКА, 1998. – С. 24-25.
45. Байбакова І.М. Українсько-канадський проект “Студентська соціальна служба в контексті етично-гуманітарного навчання і виховання сучасної молоді” // Зб. тез доповідей міжнародного форуму. – Київ, Києво-Могилянська Академія, 1998. – С. 71-72.
46. Байбакова І.М. The role of Professional English in the Context of Social Work Education // Вісник ДУ “ЛП”. – Львів, 1998. – С. 17-18.
47. Байбакова І.М. Проблеми гуманітаризації освіти в технічних вузах України // ДУ “ЛП” Вісник українознавства, 1998. – С.21-22.
1999
48. Байбакова І.М., КазимираЗ.І., Шуневич Б.І. Тези доповіді: Іноземна безеквівалентна лексика та способи її перекладу на українську мову. На Міжнародній конференції. – Львів, Вісник ДУ “ЛП”, 1999. – С. 151-152.
49. Байбакова І.М., Шуневич Б.І. Тези доповіді: Українсько-іншомовні та обернені словники мінімуму довідникового типу. На Міжнародній конференції. – Львів, Вісник ДУ “ЛП”, 1999.– С. 152-153.
50. Байбакова І.М., Гайдук Н.М., Ярема О.В. Harmonious Class Organization. – Київ, КДУ, 1999. – С.27-29.
51. Байбакова І.М. Тези доповіді: The Objectives and Scope of Business English. На Міжнародній конференції. – Львів, BritishCouncil, 1999. – С. 10-11.
52. Байбакова І.М. Тези доповіді: How to Design a Dictionary. На Міжнародній конференції. – Університет Манітоба, Вінніпег, Канада, 1999. – С. 13-14.
2000
53. Байбакова І.М., Гайдук Н.М., Олексів Г.Д. До питання про структуру посібника з англійської мови //Вісник НУ “ЛП”, 2000. – 0,3 др. арк.
54. Байбакова І.М., Казимира З.І. Контрастивний аналіз мовних та мовленнєвих одиниць англійської та української мов // Вісник НУ “ЛП” 2000.– 0,3 ст.
55. Байбакова І.М., Байбаков К.В. Англіцизми в українських комп’ютерних програмах та мові професіоналів //Вісник НУ “ЛП” 2000. – 0,3 ст.
56. Байбакова І.М., Казимира З.І. Англіцизми в українській науково-економічній літературі та мові професіоналів// Вісник НУ “ЛП” 2000. – 0,3 ст.
57. Байбакова І.М. The Role of Prof. Content BE Training. – Львів, ЛДУ, 2000. –0,3 ст.
2001
58. Байбакова І.М. Мовлення як соціальний і психологічний елемент особистості // Вісник НУ “ЛП”. – №419. – Львів, 2001. – С. 62-66.
59. Байбакова І.М. Контрастивне вивчення мов у контексті лінгвометодики // Зб.тез доповідей конференції ЛКА “Науково-методичні засади викладання іноземної мови у вищій школі”. – Львів, 2001. – С. 22-23.
60. Байбакова І.М. Business Crucial Issues of BE Teaching // Зб. тез доповідей конференції “Методика викладання ділової англійської мови”. – Київ, 2001. – С.35-36.
61. Байбакова І.М., Казимира З.І. Контрастивне вивчення іноземної мови у контексті лінгвометодики. – Львів, 2001. – С. 66-70.
62. Байбакова І.М., Казимира З.І. Crucial Issues in ESP Teach. – Київ, 2001. – 0.3 ст.
63. Байбакова І.М. One-to-oneand Europe Fetching in ESP // Міжнародний форум “LATEFL West-Forum”. – Львів, 2001. – 0.3 ст.
2002
64. Байбакова І.М. Проблеми створення українських термінологій з соціальної роботи // Newsletter:Реформування соціальних служб. – Львів, НУ “ЛП”, 2002. – 0.2 ст.
65. Байбакова І.М. Створення української термінології у галузі соціальної роботи. – Львів, НУ “ЛП”, 2002. – 0.4 ст.
2003
66. Байбакова І.М. Створення української термінології у сфері соціальної роботи // Зб. статей за матеріалами Міжнародної конференції "Реформування соціальних служб в Україні”. – Львів, 2003. – 3 ст.
2004
67. Байбакова І.М. Створення нової української термінології в галузі соціальної роботи і методи її перекладу// Вісник Дорадчого Комітету професійної освіти у галузі соціальної роботи кафедри соціології і соціальної роботи. – Львів: Вид-во НУ ”ЛП”, 2004. – 3 ст.
68. Байбакова І.М. An Exploration of Professional Language in the Field of Social Work’ // Зб. тез"Стратегії та методи навчання мов для спеціальних цілей". – Київ:Вид-во КНУ ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2004. – 2 ст.
69. Байбакова І.М. Дослідження проблеми створення терміносистеми у сфері соціальної роботи //Вісник НУ "ЛП” "Проблеми української термінології”. – № 503. – Львів: вид-во НУ "ЛП”, 2004. – 0,4 др. арк.
70. Байбакова І.М. Communicative Strategies in Classroom Management // Зб. тез: IX TESOL Ukraine convention: BuildingCross-cultural Understanding through ELT. – ГДІП, Горлівка, 2004. – 0,1 др.арк.
71. Байбакова І.М., Казимира З.І. Олексів Г.Д. Functional Approach in Teaching a Foreign Language // Зб. тез, присвячений 200-річчю Харківського Національного університету: “Людина, мова, комунікація”. – Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Каразина, 2004. – 0,1 др. арк.
72. Байбакова І.М., Кравець С.Ф. Дослідження лінгвістичних характеристик двокомпонентних словосполучень іменників у підмові вакуумної техніки. // Зб. тез Чернівецького Національного університету ім. Федьковича. – Чернівці, 2004. – 0,2 др. арк.
2005
73. Байбакова І.М. Дослідження створення терміносистеми у сфері соціальної роботи і шляхів її перекладу з англійської мови на українську. // Вісник кафедри іноземних мов НУ “ЛП”. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2005. – 0,3 др. арк.
74. Байбакова І.М., Кравець С.Ф. What Vocabulary Give Priority to in ESP Courses // Communication in the Global Age: The X-th Annual National TESOL Ukraine Convention. – 2005. – С. 189-191.
75. Байбакова І.М., Кравець С.Ф. Cultural Contrastive Analysis in the Context of Second Language Learning. // Зб. тез доповідей 4-ої міжнародної конференції “Гуманітарна освіта у профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи”. – Київ, 2005. – 0,1 др. арк.
2006
76. Байбакова І.М. The Callan Method in the Context of Methodology History // Збірник статей ІППТ Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2006. – 4 ст.
77. Байбакова І.М. Sociolinguisticcharacteristics of the terminological system in the field of social work // Вісник НУ “ЛП”. – № 524. – Львів, 2006. – 5 ст.
78. Байбакова І.М. The peculiarities of lexical terminological units in the professional text // Зб. тез “Discourse, text, text linguistics”. – Вінницький педагогічний інститут, 2006. – 3 ст.
79. Байбакова І.М. The language and cultural relations // Зб. тез доповідей 5-ої всеукраїнської конференції “Каразинські читання”, Харківський Національний університет, 2006. – 3 ст.
2007
80. Байбакова І.М. Extralinguistic parameters of intercultural communication process // Збірник тез доповідей 2-ої міжнародної конференції “Problems and perspectives of professional language development”. – Національний університет «Львівська політехніка»,2007. – 3 ст.
2008
81. Байбакова І.М. The aim and content of intercultural communication in higher school. // Збірник статей ІППТ Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – 3 ст.
82. Байбакова І.М. Innovative teaching strategies in the process of FL learning // Збірник статей ІППТ Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – 2 ст.
83. Байбакова І.М. The role of foreign languages in the higher school integration processes // Збірник статей ІППТ Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – 3 ст.
2009
84. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Роль державного іспиту з іноземної мови у контексті якісної інженерної освіти // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Матеріали VІІI Всеукраїнської наукової конференції. Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – С. 19 – 20.
85. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Methods of Teaching Vocabulary in the Context of Dual Coding Theory // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київський Національний університет, Київ, 2009. – 3 ст.
86. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Application of dual code system in the teaching process. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київський Національний університет, Київ, 2009. – 4 ст.
87. Байбакова І.М. The impact of globalization processes on the system of education in Ukraine // Збірник статей ІППТ Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 2 ст.
2010
88. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Опрацювання іноземної фахової літератури // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – С.10 - 11.
89. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Backwash in language testing and teaching // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції. Національний авіаційний університет. – Том 2. – Київ, 2010. – С. 10-13.
2011
90. Байбакова І.М., Гасько О.Л., Задорожний В.В. Сучасні термінологічні сполучення у галузі економіки //Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Матеріали Х наукової конференції з міжнародною участю. Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – С.18- 19.
91. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Motivation and Affective Issues in the Language Classroom // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, Київський авіаційний університет, 2011. – С. 5 – 9.
92. Байбакова І.М. Different types of slang in modern English // Актуальні проблеми лінгвістики та методика викладання іноземних мов: Збірник статей ІППТ НУ “ЛП”.– Вид-во ІППТ, 2011. – 3 ст.
2012
93. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Linguistic mechanisms of humour and its practical application in the teaching process. //Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, Київський авіаційний університет, 2012. – С. 210-215.
94. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Комунікативний підхід у контексті сучасних і традиційних методик вивчення іноземної мови // Каразінські читання: Людина. Мова.Комунікація.: Матеріали ХІ наукової конференції з міжнародною участю (тези). – Харків, Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2012. – С.19 –21.
95. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Переваги інноваційних технологій у процесі викладання іноземної мови фахового спрямування // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів,2012. – С. 10.
2013
96. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Тестове оцінювання знань фахової іноземної мови (англійської) // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Матеріали ХІІ наукової конференції з міжнародною участю (тези). Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна. – 01.02.2013, Харків. С.13 – 14.
97. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Basic principles of compiling ESP manuals // Збірник тез доповідей ІХ науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”. 15-20 квітня 2013 р., НУ “ЛП”, Інститут підприємництва та перспективних технологій. С. 459-460.
98. Байбакова І.М., Гасько О.Л. Communication theory. Properties of human language // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: Американські та Британські студії. Матеріали І Міжнародного симпозіуму. – 17 – 19 квітня 2013 р. – Том ІІ. – Київ, Національний авіаційний університет. C. 9-11.
2015
99. Байбакова І. М. Зворотний зв'язок як результат реалізації самооцінювання і самостійної роботи студентів / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 19 березня 2015 р.) – Київ : Національний авіаційний університет, 2015. – С. 96-97.
100. Байбакова І. М. Вивчення особливостей фахового дискурсу у термінах словотвірних гнізд / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей ХІV наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 27 березня 2015 р.) – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.12-13.
2016
101. Байбакова І. М., Гасько О. Л. Modern accents of Post-Graduate Course Curriculum from the point-of view of ESP Discourse Translation / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць / за заг. Ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 17-22.
102. Байбакова І. М., Гасько О. Л. Learner vs teacher-centered approach in the framework of ESP discourse / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й рік англійської мови : Тези доповідей ХV наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 5 лютого 2016 р.) – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 6-7.
103. Байбакова І. М., Гасько О. Л. Tongue twisters as an effective means of ESP oral discourse mastering / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 17 березня 2016 р.) – Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – С. 165-166.
104. Байбакова І. М., Мукан Н. В., Хамуляк Н. В. Using authentic videos as an effectivestrategy of foreign language learning // Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Національного університету "Львівська політехніка" (Львів, 25 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 32–33.
105. Baybakova I., Szwaj*** R. Creative work pedagogy in the context of modern teaching paradigm // Ukrainian Journal of Educational Research. – 2016. – Vol.1, № 1. – P. 10–15.
2017
106. Байбакова І. М., Гасько О. Л. Netiquette as a key to successful electronic discourse and communication // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVI Наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 3 лютого 2017 р.). – 2017. – C. 4–5.
107. Baybakova I., Hasko O. Pygmalion effect in the English language classroom // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 березня 2017 р.). – 2017. – P. 137–138.
108. Байбакова І., Мукан Н. Іноземна мова професійного спрямування у системі підготовки професійно мобільного випускника: досвід Львівської політехніки // Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 16–17 листопада 2017 р.). – 2017. – C. 171–174.
2018
109. Байбакова І. М., Гасько О. Л. Are words always enough? Nonverbal discourse, its functions and means // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 2 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 7–9.
110. Baybakova I., Hasko O. Development and culture of electronic discourse. Practical aspect // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 лютого 2018 р.). – 2018. – P. 22–24.

Електронні навчально-методичні комплекси:

1. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ч. І»(КН). / І.М. Байбакова, О.Л. Гасько,
В.А. Дмитрук. – Сертифікат ВНС №00249. - http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.phd?id=8574 - E41-185-06/2013 від 13.05.2013 р.
2. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ч. 2» (КН)/ І.М. Байбакова, О.Л. Гасько, В.А.
Дмитрук. – Сертифікат ВНС №00516. -http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.phd?id=10536 - E41-185-38/2013 від 08.11.2013 р.