Базилевич Вікторія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Базилевич Вікторія Володимирівна
Дата народження 1975 рік
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник доктор архітектури, професор Рудницький Андрій Маркович, кафедра містобудування, Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент кафедри дизайну та основ архітектури
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Базилевич Вікторія Володимирівна — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 1975 року

Тема дисертації: Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII-XIX ст. м.Львова [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Базилевич Вікторія Володимирівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 286 арк.

Науковий керівник — доктор архітектури, професор Рудницький Андрій Маркович, кафедра містобудування, Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Архітектурне проектування громадської споруди
 • Основи проектування інтер'єрів
 • Проектування павільйону в міському середовищі
 • Історія і теорія мистецтва
 • Основи композиції


Вибрані публікації

 1. Вікторія Базилевич. Особливості організації соціальних комунікацій в архітектурі великих офісних центрів останніх років / В. В. Базилевич // Соціальні комунікації в просторі міст: збірник тез доповідей міжнародної конференції, 18-20 жовтня 2018 р., м. Львів – Львів: видавництво «Левада», 2018. – С. 38-40.
 2. Базилевич В. В., Хамар І. Г. Будинки-вставки останнього десятиліття в історично сформованому середовищі міст Європи. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Відповід. ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 5-11.
 3. Криворучко Ю. І., Базилевич В. В., Крамарчук Х. П.] Концепція комплексного облаштування м. Львова. Основні положення // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2009. – № 656. – С. 208-215.
 4. Криворучко Ю. І., Базилевич В. В., Крамарчук Х. П. Концепція комплексного облаштування м. Львова. Облаштування патогенних зон / Ю. І. Криворучко, В. В. Базилевич, Х. П. Крамарчук // Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 5-6. – С. 121-126.
 5. Базилевич В. В. Дослідження архітектурного середовища м. Добромиль Старосамбірського району Львівської області / В. В. Базилевич // К., КНУБА, 2015. – Вип. 57. –С. 35-44.
 6. Базилевич В., Довгалюк Т. Дослідження архітектурного середовища м. Рудки Самбірського району Львівської області / В. Базилевич, Т. Довгалюк // Креативний урбанізм: монографія / за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Черкеса – Львів: Вид-во Львівської політехніки", 2014. – С. 510-516. – 796 с.
 7. Р. І. Кінаш, К. В. Присяжний, Ю. Я. Дубик, В. В. Базилевич. Обстеження гімнастичного центру “Сокола” (теп. спортивного корпусу ЛДІФК) на вул. Дудаєва, 8 // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2007. – № 585. – С. 57-64.
 8. Базилевич В. В. Дослідження геопатогенних зон як необхідна умова забезпечення сталого розвитку міст України / В. В. Базилевич // Архітектура: естетика+екологія+економіка: матеріали міжнародної науково-практичної конференції = Architecture: Aesthetic+Ecology +Economics: International Scientific Practical Conference Proceedings / Полт. національн. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 23-24. – 160 с.
 9. Базилевич В. В. Енергоактивні зони. Раціональне використання сільських територій з урахуванням впливу цих зон / Базилевич В. В. // Матеріали круглого столу «Розвиток сільських територій Карпатського регіону: стан та перспективи»: зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2013 р. – С. 41-44.
 10. Elena Chernyсhuk, Viktoriya Bazylevych. Optical illusion: Apogee Development //V Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” / Матеріали.– Львів, 2015.– С. 130-133. – С. 130-133.
 11. Elena Chernyсhuk, Viktoriya Bazylevych. Optical illusions: the path of enlightment // VІI Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” // Матеріали. – Львів, 2017. – С. 228-231.
 12. Базилевич В.В. Передумови розвитку художнього металу в палацах XVIII–XIX ст. Львова // Збірн. наук. праць Київ ЗНДІЕП «Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель». — 2003. — Спец. вип. «Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві». — С.148—151.
 13. Базилевич В.В. Дизайн художнього металу в архітектурному середовищі // Вісник ХДАДМ. —2004. — № 2. — С. 37–42.
 14. Базилевич В.В. Вплив ідеологій у XVIII ст. на формування архітектури палаців та їх художнього металу // Вісник НУ ЛП «Архітектура». — 2004. — № 505. — С.154—159.
 15. Базилевич В. В. Роль розміщення художнього металу у формуванні композиції ансамблю, екстер’єру, інтер’єру палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова / В. В. Базилевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. –К., КНУБА, 2015. – Вип. 39. –С. 16-22.
 16. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 1. Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич. За ред. Р. Кінаша.— Львів: Ліга-Прес, 2005. — 955 с.
 17. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 2. Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич, Н.Дрівко. За ред. Р. Кінаша.— Львів: Ліга-Прес, 2007. — 488 с.


Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 311, 325

тел. +38 (032) 258-25-36,

E-mail: vbazylevych@ukr.net