Базилевич Вікторія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Базилевич Вікторія Володимирівна
Дата народження 1975 рік
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Художній метал в архітектурі палаців м.Львова XVIII-XIX ст.

Архітектурна еніологія

Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник доктор архітектури, професор Рудницький Андрій Маркович, кафедра містобудування, Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент кафедри дизайну та основ архітектури
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Базилевич Вікторія Володимирівна — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 1975 року

Тема дисертації: Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII-XIX ст. м.Львова [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Базилевич Вікторія Володимирівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 286 арк.

Науковий керівник — доктор архітектури, професор Рудницький Андрій Маркович, кафедра містобудування, Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Історія і теорія мистецтва
 • Основи проектування інтер'єрів
 • Основи композиції
 • Архітектурне проектування однородинного житлового будинку
 • Архітектурне проектування громадської споруди


Наукові інтереси:

Художній метал в архітектурі палаців м.Львова XVIII-XIX ст.

Архітектурна еніологія

Вибрані публікації

 1. Базилевич В.В. Металеві огорожі в палацовій архітектурі Львова. (Бароко, класицизм, історизм). // Записки Наук. товариства ім. Шевченка. — Том CCXLI: Праці Комісії архітектури та містобудування. — Львів, 2001. — С.381—401.
 2. Базилевич В.В. Передумови розвитку художнього металу в палацах XVIII–XIX ст. Львова // Збірн. наук. праць Київ ЗНДІЕП «Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель». — 2003. — Спец. вип. «Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві». — С.148—151.
 3. Базилевич В.В. Дизайн художнього металу в архітектурному середовищі // Вісник ХДАДМ. —2004. — № 2. — С. 37–42.
 4. Базилевич В.В. Вплив ідеологій у XVIII ст. на формування архітектури палаців та їх художнього металу // Вісник НУ ЛП «Архітектура». — 2004. — № 505. — С.154—159.
 5. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 1. Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич. За ред. Р. Кінаша.— Львів: Ліга-Прес, 2005. — 955 с.
 6. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах. Том 2. Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич, Н.Дрівко. За ред. Р. Кінаша.— Львів: Ліга-Прес, 2007. — 488 с.
 7. Деякі проблеми перекладу українських термінів будівництва й архітектури у двомовному словнику / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич, Н. Дрівко // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасн. 10-ї Міжнар. наук. конф. «СловоСвіт 2008», м. Львів,30 верес. — 2 жовт.2008 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології Держспоживстандарту та М-ва освіти і науки України. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — С. 56-58. — Бібліогр.: 4 назви.
 8. Р. І. Кінаш, К. В. Присяжний, Ю. Я. Дубик, В. В. Базилевич. Обстеження гімнастичного центру “Сокола” (теп. спортивного корпусу ЛДІФК) на вул. Дудаєва, 8 // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2007. – № 585. – С. 57-64.
 9. Криворучко Ю. І., Базилевич В. В., Крамарчук Х. П.] Концепція комплексного облаштування м. Львова. Основні положення // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2009. – № 656. – С. 208-215.
 10. Криворучко Ю. І., Базилевич В. В., Крамарчук Х. П. Концепція комплексного облаштування м. Львова. Облаштування патогенних зон / Ю. І. Криворучко, В. В. Базилевич, Х. П. Крамарчук // Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 5-6. – С. 121-126.
 11. Кінаш Р. І., Базилевич В. В. Необхідність запровадження предмету «Основи архітектурної еніології» у сучасній архітектурній освіті / Р. І. Кінаш, В. В. Базилевич // Матеріали IV всеукраїнської конференції «Сучасна архітектурна освіта. Прогностика в архітектурі: архітектура майбутнього», КНУБА, 10, 11 листопада 2011 р. – С. 33-35.
 12. Базилевич В. В. Енергоактивні зони. Раціональне використання сільських територій з урахуванням впливу цих зон / Базилевич В. В. // Матеріали круглого столу «Розвиток сільських територій Карпатського регіону: стан та перспективи»: зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2013 р. – С. 41-44.
 13. Базилевич В. В. Методика дослідження застосування художнього металу в архітектурі палаців XVIII-XIX cт. м. Львова / В. В. Базилевич // Проблеми дослідження, збереження і реставрації об'єктів культурної спадщини: збірник наукових праць кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів / [наук ред. - проф., док. арх. Бевз М.В.]. - Львів: Вид-во "Растр-7", 2014. – С. 21-25.
 14. Базилевич В., Довгалюк Т. Дослідження архітектурного середовища м. Рудки Самбірського району Львівської області / В. Базилевич, Т. Довгалюк // Креативний урбанізм: монографія / за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Черкеса – Львів: Вид-во Львівської політехніки", 2014. – С. 510-516. – 796 с.
 15. Базилевич В. В. Роль розміщення художнього металу у формуванні композиції ансамблю, екстер’єру, інтер’єру палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова / В. В. Базилевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. –К., КНУБА, 2015. – Вип. 39. –С. 16-22.
 16. Базилевич В. В. Дослідження архітектурного середовища м. Добромиль Старосамбірського району Львівської області / В. В. Базилевич // К., КНУБА, 2015. – Вип. 57. –С. 35-44.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 311, 325

тел. +38 (032) 258-25-36,

E-mail: vbazylevych@ukr.net