Бабкіна Майя Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бабкіна Майя Іванівна
Babkina.jpg
Дата народження 29.04.1967
Науковий ступінь к. пед. н. за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»

Професійний розвиток:

Тема дисертаційного дослідження: «Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи».
Захищена 28.04.2009 р.

  • 2006-2009 – здобувач Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України, м. Київ;
  • 2009-2011 – старший викладач кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка»;
  • 2011 – доцент кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка»;
  • 12.11.2012-12.12.2012 – стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
  • 21.10.2013-06.06.2014 – підвищення кваліфікації: семінар психолого-педагогічних знань (Кафедра психології, педагогіки і соціального управління Інституту права та психології НУ “Львівська політехніка”). Наказ № 77-10 від 05.06.2014 р. Реєстраційний № 008-2014 від 13 червня 2014 р.

Напрями наукових зацікавлень:
- громадянське виховання молоді;
- соціально-психологічний аспект виховання студентської молоді;
- інноваційні системи навчання в процесі викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях


1. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми корекційної педагогіки і психології” (Кам’янець-Подільський, 2007);
2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Європейська наука ХХІ століття ” (Дніпропетровськ, 2007).
3. Міжнародна науково-практична конференція “Проблема формування громадянськості молоді у педагогічній практиці” (Київ, 2007);
4. IV mezinárodnа vědecko-praktická konferencіа “Kličové aspekty vědecké činnosti” (Praha, 2008).
5. IV Международня научна практична конференция “Научно пространство на Европа”, (София, 2008).
6. V Międzynarodowa naukowa-praktyczna konferencia “Strategiczne pytania światowej nauki”, (Przemyśl, 2009).
7. VI Międzynarodowa naukowa-praktyczna konferencia “Strategiczne pytania światowej nauki”,(Przemyśl,2010).
8. VII Международная научна практична конференция “Ключови въпроси в съвременной науке”, (София, 2011).
9. VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa myśl informacyjnej powieki-2012” (Przemyśl, 2012).
10. IX Międzynarodowа naukowа-praktycznа konferenciа “Strategiczne pytania światowej nauki” (Przemyśl, 2013).
11. VI Міжнародна науково-практична конференція “Управління в освіті” (Львів, 2013).
12. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні напрями теоретичних і прикладних досліджень”,(18-30 березня 2014.)
13. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Тенденції сучасної науки” (30 травня – 07 червня 2014 р.)
14. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні наукові досягнення» (Прага, 22-30 червня 2015 р.)
15. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». (Суми, СумДПУ імені А.С.Макаренка, 23-24 березня 2016 р.)
16. Х Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання». (Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 17 – 18 березня 2016 року.)
17. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики» (Одеса, 16.12.2016 – 17.12.2016).
18. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (Київ, 03.02.2017 – 04.02.2017).
19. Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень". Київ, 01.06.2018 – 02.06.2018.
20. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.).

Навчальні посібники, підручники, словники, розмовники

2007
1. Бабкіна М. І. Словник-довідник термінів з громадянського виховання / М. І. Бабкіна. – Львів : ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2007. – 200 с.
2011
2. Збірник тестових завдань з французької та іспанської мов за професійним спрямуванням: навч. посібник для вступників до Національного університету “Львівська політехніка” на рівень магістра / М.І.Бабкіна, Ю.О.Домбровський, Б.Г.Кушка, Т.Г.Кутень; за заг. ред. проф. Ю.Я.Бобала, проф.З.Г.Піха. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 280 с.
2012
3.Збірник тестових завдань з французької та іспанської мов: навч. посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випусників середніх шкіл і вступників до Національного університету “Львівська політехніка” / Укл.: М.І.Бабкіна, Ю.О.Домбровський, Т.Г.Кутень; за заг. ред.. проф. Ю.Я.Бобала, проф. З.Г.Піха. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 204 с.
4.Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012.– 152 с.
2013
5.Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 200 с.
2014
6. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів; 2-ге видання перероб. і доповн. / М.І.Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 250 с.
2015
7. Бабкіна М. І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. І. Бабкіна. - 3-тє видання перероб. і доповн. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 260 с.
8. Українсько-англійсько-французько-іспанський словник / уклад. : І. Р. Зачек, І. Є. Лопатинський, Н. В. Мукан, М. М. Волошин, І. Є. Мороз, М. І. Бабкіна, І. Ю. Цимбалістий. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 72 с.
2017
9. Бабкіна М. І. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник / М. І. Бабкіна, О. С. Білик, М. З. Джура, І. М. Ключковська, Б. Г. Кушка. – Львів: Панорама, 2017. – 252 c.
10. Бабкіна М. І. Туризм. Українсько-англійсько-французький тематичний словник: навчальний посібник / М. І. Бабкіна, М. М. Волошин. – Львів: Панорама, 2017. – 112 c.
2018
11. Бабкіна М. І. Французька як друга іноземна мова. Граматичні завдання: навчальний посібник / М. І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, 2018. – 254 c.

Навчально-методичні розробки

2008
1. Бабкіна М. І. Інформаційна типологія в проектній діяльності : методичний посібник для вчителів та учнів / М. І.Бабкіна. – Львів : ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2008. – 52 с.
2013
2. Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни іноземна мова (французька) за професійним
спрямуванням: Методичні вказівки для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх базових напрямів / Укл. М.І.Бабкіна, Б.Г.Кушка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 22 с.


Наукові статті у фахових виданнях

2007
1. Бабкіна М.І. Роль суб’єктів соціального впливу в процесі формування активної громадянської позиції підлітка / Майя Бабкіна // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2007. – Вип. № 22. – С. 37– 43.
2. Бабкіна М. І. Культурологічний підхід до формування громадянської позиції особистості в соціальному середовищі / Майя Бабкіна // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 155 – 162.
3. Бабкіна М. І. Народознавча компетентність в системі чинників громадянського виховання / Майя Бабкіна //
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – 2007. – Випуск ХІІІ – ХІV – С. 136 – 142.
4. Бабкіна М. І. Роль світової та української літературної спадщини у процесі формування громадянської свідомості особистості / Бабкіна Майя //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2007. – № 4. – С. 43 – 47.
5. Бабкіна М. І. Соціалізація особистості як аспект розвиваючого виховання / Майя Бабкіна // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. – 2007. – № 1(53). – С.62 – 63.
2008
6. Бабкіна М. І. Компоненти процесу формування активної громадянської позиції підлітків / Майя Бабкіна // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2008. – Випуск № 23. – С. 23 – 30.
7. Бабкіна М. І. Діяльнісний підхід до процесу формування активної громадянської позиції підлітків / Бабкіна Майя // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. – Рівне, 2008. – Ч. 1, Випуск VII. – С. 32 – 35.
2009
8. Бабкіна М. І. Соціально-філософський аспект громадянського виховання особистості / Майя Бабкіна // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – 2009.– № 5. – С. 144 – 152.
2010
9. Домбровський Ю. О., Бабкіна М. І. “Паломництво Карла Великого” – деякі питання атрибуції та гносеології французької епічної поеми // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. – Випуск 8. – Ужгоро: TIMPANI, 2010. – С. 634–640.
2011
10.Бабкіна М.І. Методи збору інформації в процесі проектної діяльності студентів / М.І.Бабкіна //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал. –№ 8 (18). – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2011. – С. 204–210.
2012
11. Бабкіна М.І. Інформаційне забезпечення в проектній діяльності студентів / М.І.Бабкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал. – № 6 (24). – Суми: СумДПУімені А.С.Макаренка, 2012. – С. 239–246.
12. Бабкіна М.І. Формування активної громадянської позиції особистості підлітка в соціальному аспекті / М. І. Бабкіна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 2(7). – Херсон, 2012. – с. 268 – 272.
2014
13. Бабкіна М.І. Використання інформаційних потоків у процесі проектної діяльності студентів за фахом / М.І.Бабкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал. – № 5. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – C. 150-157.
14. Бабкіна М.І. Громадянська активність і соціальна взаємодія в структурі активної громадянської позиції особистості / М.І.Бабкіна // Сборник научных трудов Swold (Входит в международную наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX). – Выпуск 1. Том 17. Педагогика, психология и социология. – Иваново: МАКАРОВА АД, 2014. – С. 28 – 32.
2015
15. Бабкіна М. І. Альтруїзм як чинник громадянського становлення особистості старшокласника / М. І. Бабкіна // Наукова скарбниця освіти Донеччини : Науково-методичний журнал. – Донецьк : ДоноблІППО, 2015. – № 1. – С. 36-43.
2016
16. Бабкіна М. І. Передумови до творчої біографії Рютбефа / Р. Р. Висоцька, М. І. Бабкіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винничен¬ка]. Серія : Філологічні науки (мовознавство). : зб. наук. пр. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – Випуск 145. – С.526-531.
17. Бабкіна М. І. Наукові підходи до організації процесу громадянського виховання молоді // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 4 (58). – C. 430–438. (Index Copernicus International).
18. Бабкіна М. І. Урахування психологічних особливостей розвитку особистості підлітка в процесі громадянського виховання // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". – 2016. – Т.73, № 2. – C. 7–11. (Index Copernicus International).
2017
19. Бабкіна М. І. Середовищний підхід до громадянського виховання молоді // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 79, т. 2. – С. 71–75. (Index Copernicus International).
2018
20. Бабкіна М. І. Громадянське виховання молоді навчально-методичними засобами // Людинознавчі студії. Серія "Педагогіка" : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018. – Вип. 7/39. – С. 27–39. (CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus International).

Інші публікації

2007
1. Бабкіна М. І. Корекційна робота з девіантними підлітками у процесі соціалізації та становлення їх громадянської позиції / Бабкіна М. І. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми корекційної педагогіки і психології”, 27–28 вересня 2007 р. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Випуск VII. – С. 260 – 262.
2. Бабкіна М. І. Громадянська спрямованість європейської освіти ХХІ століття / Бабкіна Майя // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции “Европейская наука ХХІ века – 2007”, 16–31 мая 2007 р. – Педагогические науки. Психология и социология. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – Т. 5. – С. 59 – 61.
3. Бабкіна М. І. Громадянські та психологічні компетентності як основні передумови зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу / Бабкіна М. І. // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару “Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика” (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 26–27 квітня 2007).– Полтава: Астрая, 2007. – С. 16 –18.
2008
4. Бабкіна М. І. Психолого-педагогічний аспект формування громадянської спрямованості особистості / Бабкіна М. І. // Materiály IV mezinárodni vědecko-praktickákonference “Kličové aspekty vědecké činnosti – 2008”, 15–31 ledna 2008 roky. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” s. r.о. – 2008. – Dil 5. – Stran. 67 – 69.
5. Бабкіна М. І.Громадянська освіта і виховання в європейському просторі. Бабкіна М. І. //Материали за 4-а международна научна практична конференция “Научно пространство на Европа”, 15-30 Април, 2008. Педагогически науки. – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД. – Том 11. – С.83 – 85.
2009
6. Бабкіна М. І.Проектна діяльність як метод формування громадянської активності учнівської молоді / Бабкіна М. І. // Materialy V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania światowej nauki-2009”, 07-15 lutego 2009. Volume 8. Pedagogiczne nauki. Historia. Filozofia. – Przemyśl: Nauka istudia. – 2009. – C. 22–25.
2010
7. Бабкіна М. І. Соціально-педагогічні умови формування активної громадянської позиції учнівської молоді / Бабкіна М. І. // Materialy VI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytaniaświatowej nauki-2010”.Volume 9. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl: Nauka istudia. – 2010. – C. 54 – 56.
2011
8. Бабкіна М.І. Закономірності громадянського виховання молоді // Материали за 7-а международная научнапрактичная конференция “Ключови въпроси в съвременната наука”, 17-25 април,2011. Педагогически науки. – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД. – Том 28. – С. 86 – 88.
2012
9. Бабкіна М.І. Застосування інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням / Майя Бабкіна // Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa myśl informacyjnej powieki-2012”. Volume 14. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia, 2012. – C. 49 – 51.
2013
10. Бабкіна М.І. Критерії сформованості активної громадянської позиції особистості/ Бабкіна М. І. // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania światowej nauki-2013”. Volume 17. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia, 2013. – C. 89 – 92.
11. Бабкіна М.І. Становлення професійної майстерності керівника навчально-виховного процесу / М.І.Бабкіна //Управління в освіті: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013. – Львів: Видавництво “Тріада плюс”, 2013. – С.20–21.
2014
12. Бабкіна М.І. Громадянські цінності як критерії сформованості активної громадянської позиції особистості / Бабкіна М. І. // Materials of the X International scientific and practical conference, «Trends of modern science». – Volume 14. Pedagogical sciences. – Sheffield: Science and education LTD, 2014. – P. 94-96.
2015
13. Бабкіна М. І. Фактори впливу на розвиток особистості в підлітковому віці та її соціалізацію / М. І. Бабкіна // Aktuální vymoženosti vědy : Materiály XI Mezinárodní vědecko-praktická konference (Praha, 22.06-30.06.2015.) – Díl 4. Pedagogika. – Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o. – S. 104-107.
2016
14. Бабкіна М. І. Наукові підходи до громадянського виховання молодої особистості в соціальному середовищі / М. І. Бабкіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23-24 березня 2016 р.). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – С. 111-114.
15. Бабкіна М. І. Сутність суперечностей у підлітковому віці в процесі соціалізації // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 16-17 грудня 2016 р.). – 2016. – C. 17–21.
2017
16. Бабкіна М. І. Компетентнісний підхід до формування активної громадянської позиції молодої особистості // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 3-4 лютого 2017 р.). – 2017. – C. 129–132.
2018
17. Бабкіна М. І., Волошин М. М. Громадянське виховання молоді засобами іноземних мов // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 1–2 червня 2018 р.). – 2018. – C. 51–54.
18. Бабкіна М. І., Волошин М. М. Особливості укладання багатомовного тематичного словника // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 20–22.

Навчально-методичні комплекси, представлені та зареєстровані у ВНС:

2013
1. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Ділова кореспонденція”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10767. – Номер та дата реєстраці: Е41-185-13/2013 від 23.05.2013 р. Сертифікат № 00270.
2. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id= 10768. – Номер та дата реєстраці: Е41-185-15/2013 від 23.05.2013 р. Сертифікат № 00272.
3. Бабкіна М.І., Кушка Б.Г. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник тестових завдань з французької мови за професійним спрямуванням”. – Адреса розміщення: http: //vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10769. – Номер та дата реєстраці: Е41-185-14/2013 від 23.05.2013 р. Сертифікат № 00271.