Антоненко Олександр Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Антоненко Олександр Михайлович
Дата народження 8 лютого 1961 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Економічний аналіз логістичних витрат
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Антоненко Олександр Михайлович — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 8 лютого 1961 року

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Економічний аналіз, фінанси і кредит
  • Економіка і управління енерговикористанням підприємства

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Економічний аналіз логістичних витрат

Вибрані публікації

  1. Бенчмаркінг у ланцюгу поставок / О. Б. Гірна, Л. І. Третьякова, О. М. Антоненко // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 30-35. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 8 назв.
  2. Логістичні системи управління та перевезення АТП / О. М. Антоненко, О. А. Стукаліна // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. Viii Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 18-20. -Бібліогр.: 4 назви.
  3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів : Метод. вказівки для об’рунту-вання проект. рішень при викон. екон. частини диплом. проектів та магістер. кваліфікац. робіт для студ. техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Є.В. Крикавський, Р. Патора, О.М. Антоненко, Н.В. Чорнописька, О.А. Сорока. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 15 с. — Бібліогр.: 9 назв.
  4. Аналіз, оцінка та прогноз ефективності використання основних фондів : Метод. вказівки для об’рунтування проект. рішень при викон. екон. частини диплом. проектів та магістер. кваліфікац. робіт для студ. техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Є.В. Крикавський, О.М. Антоненко, Н.В. Чорнописька, О.А. Сорока, Р. Патора. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 8 с.
  5. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу «Теорія економічного аналізу» для студентів спеціальності 7.000005 «Енергетичний менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: О.М. Антоненко, Н.В. Чорнописька. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 15 с. — Бібліогр.: 4 назви.
  6. Об’рунтування стратегій в концепції евромаркетингу / О.Б. Мних, О.М. Антоненко, О.І. Недіна // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 472: Логістика. -С. 128-137. — Бібліогр.: 15 назв.
  7. Економічний аналіз логістичних витрат / О.М.Антоненко, Н.М.Рудницька, Ш.Вознюк // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9-11 листоп. 2000 р.). — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — С.13-14. — Парал. назва англ.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua