Андрусяк Ірина Павлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрусяк Ірина Павлівна
Andrusiak.jpg
к.ю.н.
Дата народження 26 квітня 1975 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Галузь наукових інтересів Правове забезпечення ґендерної рівності
Поточне місце роботи кафедра теорії, історії та філософії права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Андрусяк Ірина Павлівна — кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

У 2003 р. закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Професійна діяльність:

З 2003 р. до 2011 р. – юрист-практик.

З 2011 р. — працівник ІНПП Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2012 р. – асистент кафедри теорії, історії та філософії права ІНПП Національного університету «Львівська політехніка».

2017 року захистила дисертацію на тему «Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини XIX ст.».

Викладає дисципліни:

 • Правове забезпечення професійної діяльності;
 • Правове забезпечення ґендерної рівності;
 • Логіка;


Наукові зацікавлення:

 • правове забезпечення ґендерної рівності;
 • логіка;
 • історія політичних і правових учень;
 • права людини.

Науковий доробок:

Брала участь у ряді міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій.

Авторка понад 20 наукових праць. Зокрема:

 1. Андрусяк І. П. Наталія Кобринська про ґендерну рівність / І. П. Андрусяк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – № 57. – С. 75-80.
 2. Андрусяк І. П. До історії поняття «ґендерна рівність» / І. П. Андрусяк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. – № 2. – С. 8-13.
 3. Андрусяк І. П. Співвідношення ґендерної рівності та жіночих прав / І. П. Андрусяк // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. – № 1. – С. 48-54.
 4. Андрусяк І. П. Ідея ґендерної рівності у поглядах Михайла Драгоманова / І. П. Андрусяк // Вісник ХНУВС. 2014. – № 1. С. 5-15.
 5. Андрусяк І. П. Ідея ґендерної рівності в творчості Тараса Шевченка / І. П. Андрусяк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. № 60. – С. 3-10.
 6. Андрусяк І. П. Конституційне право на об’єднання громадян та українські жіночі організації: історія і сучасність / І. П. Андрусяк // Prawo naszych sąsiadów. T. 1. Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju spoleczeństwa obywatelskiego w Polsce I na Ukrainie – dobre praktyki. – Rzeszów – Przemyśl : Wyższa Szkola Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl; Polsko-Ukraiński Klub Konstytucjonalistów , 2013. – S. 11-22.
 7. Андрусяк І. П. Методологічні аспекти вивчення ґендерної проблематики в історико-правових дослідженнях / І. П. Андрусяк // Методологічні проблеми історико-правових досліджень: матеріали ХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції (м. Алушта, 24-26 вересня 2010 р.) / Міжнародна асоціація істориків права; Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України та ін. – К. – Сімферополь : «ДОЛЯ», 2011. – С. 524-531.
 8. Андрусяк І. П. Питання ґендерних прав на сторінках перших українських періодичних видань для жінок / І. П. Андрусяк // Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти : матеріали міжрегіонального круглого столу (м.Львів, 14 квітня 2011 р.) / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 5 -10.
 9. Андрусяк І. П. Зародження ідеї ґендерної рівності в українські правовій думці (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) / І. П. Андрусяк // Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького (1919-2009) і сучасність: матеріали ХХІV Міжнародної історико-правової конференції (м. Львів, 28 квітня – 1 травня 2011 р.) / Міжнародна асоціація істориків права; Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2011. – С. 468-474.
 10. Андрусяк І. П. Ідея ґендерної рівності в конституційному законодавстві України: історія і сучасність / І. П. Андрусяк // Новітні державотворчі процеси в Україні: виклики і перспективи. – К. Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – С. 73-76.
 11. Андрусяк І. П. Початок боротьби за ґендерну рівність у Галичині (Політичні процеси Івана Франка та товаришів) / І. П. Андрусяк // Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції (м. Саки, 16-18 вересня 2011 р.) / Міжнародна асоціація істориків права; Юридичний факультет Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та ін. – К. – Сімферополь, 2011. – Ч. 1. – С. 417-424.
 12. Андрусяк І. П. Ідея ґендерної рівності в працях Олександра Огоновського / І. П. Андрусяк // Проблеми державотворення та правотворення в Україні: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 17 лютого 2012 р.) / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 9-12.
 13. Андрусяк І. П. До питання про правовий статус жінки на українських землях від найдавніших часів до середини ХІХ ст. / І. П. Андрусяк // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія і сучасність: матеріали ХХVІ Міжнародної історико-правової конференції (м. Одеса, 27-29 квітня 2012 р.) / Міжнародна асоціація істориків права; Національний університет «Одеська юридична академія» та ін. – Одеса : видавець Букаєв В. В., 2012. – С. 460-465.
 14. Андрусяк І. П. «Перший вінок» та його значення для розвитку ідеї ґендерної рівності в українській правовій думці / І. П. Андрусяк // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах: матеріали ХХVІІ Міжнародної історико-правової конференції (м. Євпаторія, 21-23 вересня 2012 р.) / Міжнародна асоціація істориків права; Харківський національний університет внутрішніх справ та ін. – К. – Сімферополь : «ДОЛЯ», 2012. – Ч. ІІ. – С. 200-206.
 15. Андрусяк І. П. Правове вчення Євгена Ерліха та розвиток ідеї ґендерної рівності в Австро-Угорській монархії / І. П. Андрусяк // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім.. Юрія Федьковича. Вип. 6. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 115-119.
 16. Андрусяк І. П. Михайло Драгоманов про ґендерну рівність / І. П. Андрусяк // Людиноцентричний вимір в історії права, держави і юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності М. П. Драгоманова: матеріали XXVIII Міжнародної історико-правової конференції (м. Рівне, 13-16 травня 2013 р.) / Міжнародна асоціація істориків права; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та ін. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 74-79.
 17. Андрусяк І. П. Ідея ґендерної рівності та її нормативне закріплення / І. П. Андрусяк // Джерела права України, інших країн та міжнароднї спільноти: історія та сучасність: матеріали XXIX Міжнародної історико-правової конференції (м. Феодосія, 19-22 вересня 2013 р.) / Міжнародна асоціація істориків права, Інститут держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України та ін. – К. – Сімферополь : Універсум, 2013. – С. 726-733.
 18. Андрусяк І. П. Товариство українських жінок та його роль в утвердженні ідеї ґендерної рівності / І. П. Андрусяк // Наука та освіта ХХІ століття. Матеріали викладацької та студентської науково-практичної конференції 30 квітня 2014 р. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2014. – С. 37-39.
 19. Андрусяк І. П. Ідея ґендерної рівності як складова ідеології українського національного державотворення / І. П. Андрусяк // Політико-правова ідеологія українського національного державотворення: проблеми формування та еволюції (історико-теоретичний вимір): матеріали Третьої Всеукраїнької наукової Інтернет-конференції / Наук. конференції. Вип. 3. / ІНПП НУ «Львівська політехніка. – Львів : ІНПП НУ «Льівська політехніка», 2014. – С. 3-5.
 20. Андрусяк І. П. До питання про роль логіки в розвитку юридичної науки / Андрусяк І. П.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України» / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 25 квітня 2014 р. Матеріали наукових доповідей. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – С. 59-64.
 21. Андрусяк І. П. Українські письменниці другої половини ХІХ ст. та ї внесок в розвиток ідеї ґендерної рівності (Ганна Барвінок і Марко Вовчок) / І. П. Андрусяк // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Національний ун-т «Львівська Політехніка», 2014. – С. 84-86.
 22. Андрусяк І. П. Правовий статус жінки на українських землях в другій половині ХІХ ст. / Андрусяк І. П. // Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід: матеріали ХХХ Міжнародної історико-правової конференції 4-6 липня 2014 р., м. Чернігів. – К. Інститут держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 388-394.
 23. Андрусяк І. П. Перші загальні збори українського жіночого товариства та їх значення в українській історії / Андрусяк І. П. // Державний суверенітет, національна безпека і світовий порядок в історико-правовому вимірі : матеріали ХХХІ Міжнародної історико-правової конференції 27-30 листопада 2014 р., м. Берегове. – К. – Ужгород : Говерла, 2014. – С. 389-394.
 24. Андрусяк І. П. Ідея ґендерної рівності в чинному законодавстві України / І. П. Андрусяк// Збірник тез круглого столу. Присвяченого 66-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник, 5 груд. 2014 р. / Державний науково-дослідний інститут МВС України. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. – С. 7-11.
 25. Андрусяк І. П. Анна Павлик - борець за ґендерну рівність / Андрусяк Ірина Павлівна // ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти» 27 березня 2015 року, м. Івано-Франківськ. – С. 91-93.
 26. Андрусяк І. П. Надія Білозерська та її роль в утвердженні ідеї ґендерної рівності в Російській імперії / Андрусяк І. П. // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ Львівська політехніка», 2015. – С. 29-32.
 27. Андрусяк І. П. Питання ґендерної рівності в діяльності міжнародних організацій / Андрусяк І. П. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р.). – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2015. – С. 10-13.
 28. Андрусяк І. П. Ідея ґендерної рівності в українському конституціоналізмі ХІХ ст. / Андрусяк І. П. // Матеріали першої науково-практичної конференції «Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід» (м. Львів, 30 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. – С. 46-50.
 29. Андрусяк І. П. Іван Франко про ґендерну рівність / Андрусяк І. П. // Матеріали ХХХІІ Міжнародної історико-правововоїій конференції «Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми» (м. Полтава, 28-31 травня 2015 р.). – К. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 359-363.
 30. Андрусяк І. П. Володимир Барвінський про ґендерну рівність / І. П. Андрусяк // матеріали Четвертої Всеукраїнької наукової Інтернет-конференції «Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти)» (м. Львів, 19 червня 2015 р / Наукові Інтернет-конференції. Вип. 4. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – С. 72-77.
 31. Андрусяк І. П. Роль Михайла Павлика в розвитку ідеї ґендерної рівності / Андрусяк І. П. // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції «Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 88-річчя Великої хартії вольностей)» (с. Коблеве, 17-20 вересня 2015 р.). – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2015. – С. 296-301.
 32. Андрусяк І. П. Правові механізми забезпечення ґендерної рівності в Україні / І. П. Андрусяк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 807. – С. 197-201.
 33. Андрусяк І.П. Внесок Пантелеймона Куліша в розвиток ідеї ґендерної рівності / І. П. Андрусяк // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2015. – С. 95-97.
 34. Андрусяк І.П. Початок розвитку досліджень ідеї ґендерної рівності в Україні / Андрусяк І. П. // Науково-практична конференція «Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції» : збірник матеріалів; Львів, 8-9 лютого 2016 р. – Львів, 2016. – С. 53-55.
 35. Андрусяк І. П. Вплив Івана Франка на формування ідеології українського жіночого руху / Андрусяк Ірина Павлівна // «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти». Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 березня 2016 року). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 78-82.
 36. Андрусяк І. П. Олена Пчілка та розвиток ідеї ґендерної рівності в українській правовій думці / І. П. Андрусяк // Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців): історія і сучасність: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / Наук. інтернет-конференції. – Вип. 5. – ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів : Ліга-Прес, 2016. – С. 79-83.
 37. Андрусяк І. П. Вплив Софії Русової на становлення та розвиток ідеї ґендерної рівності в українській правовій думці // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: Матеріали учасників другої науково-практичної конференції (Львів, 29 квітня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 63-68.
 38. Андрусяк І. П. Олена Доброграєва та її роль в становленні ідеї ґендерної рівності в українській правовій думці / Андрусяк І. П. // Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича: матеріали учасників всеукраїнської конференції (Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 60-64.
 39. Андрусяк І. П. Наталія Кобринська та формування українського жіночого руху, його роль у боротьбі за ґендерну рівність // Наука та освіта в умовах трансформації суспільства: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 28 лютого 2018 р. – Ч. 2 – Дніпро: НБК, 2018 – С. 5 – 9
 40. Андрусяк І. П. Роль і значення ґендерної рівності в діяльності міжнародних організацій // Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства : стан, проблеми, перспективи: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. - С. 21-24
 41. Андрусяк І. П. Стефан Яворський та його внесок у розвиток науки логіки / І. П. Андрусяк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2017. № 884. – С. 11-14.
 42. Кельман М.С., Коваль І. М., Гумін О. М., Андрусяк І. П. РЕПЕТИТОРІУМ єдиного фахового вступного випробування для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право». – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф, 2018 – 416 с.

Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ -й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 333

E-mail: IDP.dept@lpnu.ua