Ієвлєв Олександр Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ієвлєв Олександр Миколайович
RTEmagicC ievlev.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1 лютого 1968 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів управлінські і маніпулятивні аспекти дії поліфакторних впливів-відгуків компонентів СТС з врахування механізмів запуску стереотипізованих реакцій та нечіткості параметрів їх живих компонентів.

невербальна комунікація механізми запуску стереотипних реакцій оцінювання параметрів компонентів соціотехнічних систем з використанням нечітких лінгвістичних змінних

Кваліфікаційний рівень магістр з управління навчальним закладом
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович, завідувач кафедри інженерно-педагогічної підготовки Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Ієвлєв Олександр Миколайович — кандидат технічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 1 лютого 1968 року.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему «Моделювання та дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної системи».

Науковий керівник — доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович, завідувач кафедри інженерно-педагогічної підготовки Національного університету «Львівська політехніка».

Заступник завідувача кафедри

Основні курси

 • Методологія наукових досліджень проблем освіти
 • Комп’ютерна діагностика в соціальній роботі освіти,
 • Психологія управління.

Наукові інтереси

управлінські і маніпулятивні аспекти дії поліфакторних впливів-відгуків компонентів СТС з врахування механізмів запуску стереотипізованих реакцій.

Вибрані публікації

Є автором понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Особистість як "об’єкт управління" в умовах наближених до екстремальних // Збірник статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах», 20 травня 2015 р. [Текст] / О. М.Ієвлєв. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. - С. 292 – 295.
 2. Американський досвід організації навчання студентів як джерело для реформування вищої освіти України // Управління в освіті: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2015 p., Львів / М.М. Вольська, О. М.Ієвлєв. - Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2015. – С. 34 – 35.
 3. Професійно-значущі якості педагога в контексті вимог до педагогів вищих навчальних закладів// Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 4 до Вип. 31, Том II (10): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К.: Гнозис, 2014. - С. 208-215.
 4. Використання методів психологічного захисту від впливів зі сторони маніпулятора / О. М. Ієвлєв, О. П. Калінська // Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р., Львів / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — С. 62-64.
 5. Маніпуляційні впливи у діяльності державного службовця / О. П. Калінська, О. М. Ієвлєв // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 22 жовт. 2010 р., Львів / Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2010. — Ч. 1. — С. 195-198. — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Маніпуляція та етичні аспекти діяльності державного службовця / О. М. Ієвлєв // Теорія та практика державної служби: сучасні пріоритети регіональної кадрової політики : матеріали наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2010 р., Дніпропетровськ / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Д., 2010. — С. 90-91. -Бібліогр.: 2 назви.
 7. Особистісна орієнтація на студента, як провідне завдання гуманної педагогіки / О. М. Ієвлєв, Г. Й. Шевчук // Всеукраїнські педагогічні читання «Гуманна педагогіка у вищій школі» : зб. тез доп., 18 листоп. 2010 р., Дніпропетровськ / МОН України, Нац. гірн. ун-т. — Д., 2010. — С. 43-44. — Бібліогр.: 1 назва.
 8. Иевлев А.Н. Исследование отклика человека-оператора в сложных социотехнических системах" //Кибернетика и вычислительная техника. — Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. — 1997. — № 114. — С.56 — 60.


Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 222

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua

E-mail: ipp-dc@polynet.lviv.ua , ievlev_lv@ukr.net