Інститут хімії та хімічних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут хімії та хімічних технологій
IXXT 13.JPG
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІХХТ
Дата заснування 2001 рік
К-сть кандидатів наук 159
К-сть доцентів 112
К-сть докторів наук 37
К-сть професорів 37
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник хіміко-технологічний факультет та факультет технології органічних речовин Державного університету «Львівська політехніка»
Директор доктор технічних наук, професор Скорохода Володимир Йосипович
Розташування (адреса) 79013. Львів-13, пл.Святого Юра. 9
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/108


Інститут хімії та хімічних технологій створений у жовтні 2001 р. на базі хіміко-технологічного факультету та факультету технології органічних речовин.

Історична довідка

Іститут хімії та хімічних технологій створений у жовтні 2001 р. на базі хіміко-технологічного факультету та факультету технології органічних речовин з метою підвищення якості підготовки фахівців. Директором інституту призначено доктора хімічних наук, професора Й. Й. Ятчишина. Хіміко-технологічний факультет — один із найдавніших факультетів, організований у 1872 р. на базі кафедри хімічної технології, відкритої у 1870 р. Упродовж 1872–1873 рр. тут навчалось 12 студентів. З кожним роком їх кількість зростала, і вже в 1910/1911 навчальному році серед 1736 студентів Львівської політехніки було 157 студентів-хіміків.

У 1873 р. посаду професора мінералогії та геології у Львівській політехніці обійняв Юліян Медведський — організатор навчального процесу в політехнічній школі у Львові, він тричі був ректором Політехніки, чотири рази деканом факультету технічної хімії і три рази — продеканом. З утворенням факультету збільшилась кількість кафедр. У 1872 р. кафедрою загальної та аналітичної хімії завідував доктор А. Фройнда, кафедрою хімічної технології — професор Гінзберг. З другої половини 70-х років лекції із загальної та аналітичної хімії читав доктор Ю. Грабовський, з хімічної технології — доктор В. Ванікевич. У різні часи на факультеті працювали такі видатні вчені зі світовими іменами: доктор С. Нементовський, професори Б. Павлевський, Б. Синевський, С. Пілят, І. Мостіцький.

У 1967 р. хіміко-технологічний факультет поділили на два: хіміко-технологічний та технології органічних речовин, які знову об’єднались в Інститут хімії та хімічних технологій. Інститут нині об’єднує 13 кафедр, де працюють 37 докторів наук, професорів, 112 доцентів, 11 старших викладачів та 24 асистенти — всі мають наукове звання кандидата наук.

Підвищенню ефективності навчання сприяє широке залучення студентів до участі в наукових роботах, що здійснюються в 15 науково-дослідних лабораторіях з важливих напрямів наукових досліджень. В комп’ютерних класах інституту студенти навчаються використовувати сучасну обчислювальну техніку для дослідження і проектування новітніх технологічних процесів хімічної переробки нафти, синтезу найрізноманітніших харчових і хімічних речовин та препаратів, а також розрахунки і проектування реакторів та обладнання.

В інституті ефективно працюють 4 спеціалізовані ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. За останні 30 років випускниками кафедр інституту захищено понад 90 докторських і понад 650 кандидатських дисертацій. Співробітники факультетів опублікували майже 7500 наукових праць, видали 130 підручників, монографій, навчальних посібників, понад 700 методичних вказівок, одержали більше ніж 750 авторських свідоцтв і патентів. Кращі студенти інституту направляються на стажування, ознайомчі практики та навчання в університети Канади, Німеччини, Польщі.

Кафедри інституту

Науково-дослідні лабораторії Інституту хімії та хімічних технологій

Міжнародні зв'язки

Вчена рада інституту

Напрями підготовки, спеціальності

Напрям підготовки Спеціальність
Біотехнологія (БТ)
 • Фармацевтична біотехнологія
Хімічна технологія (ХТ)
 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Хімічні технології органічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Хімічна інженерія (ХІ)
 • Процеси і обладнання хімічних виробництв
Харчові технології та інженерія (ХР)
 • Технології продуктів бродіння і виноробства
Фармація (ФР)
 • Технології фармацевтичних препаратів

Ознайомча інформація про інститут