Інститут права та психології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут права та психології
Inpp.png
Емблема інституту
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІНПП
Дата заснування лютий 2011 р.
К-сть кандидатів наук понад 50
К-сть докторів наук 16
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор доктор ю. н., професор, Ортинський Володимир Львович
Розташування (адреса) м.Львів, 79000, вул. Кн. Романа 1/3, 19-й корпус, кім. 304
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/inpp

Інститут права та психології (ІНПП) створено в лютому 2011 р. в результаті реорганізації юридичного факультету Інституту новітніх технологій та підприємництва ім. В. Чорновола та приєднання кафедри педагогіки, психології та права Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кадровий потенціал новоствореного Інституту становить понад 110 осіб, з-поміж них 16 докторів наук, професорів, понад 50 кандидатів наук, доцентів.

Концептуальна «ніша» ІНПП в середовищі інших навчальних закладів Львівської області, що готують кадри юристів, журналістів, психологів, — обслуговування потреб народного господарства — організації промислового виробництва, постачання, будівництва господарських та житлових споруд, зовнішнього та внутрішнього товарообігу, вирішення трудових спорів тощо (господарське право, адміністративне право, міжнародне торговельне право, різного роду еспертизи, психологія управлінської діяльності, профорієнтаційні дослідження тощо).

Адреса дирекції

19-й навч. корпус, вул. Кн. Романа 1/3, каб. 304
Телефон дирекції: +38 (032) 258-21-16 (внутрішній — 72-116)
Електронна пошта: INPP@lp.edu.ua

Дирекція інституту

Ортинський Володимир Львович — директор інституту доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, експерт з права Державної акредетаційної комісії України, голова Львівської обласної організації Союзу юристів України, голова спеціалізованої Вченої ради інституту по захисту наукових дисертацій з права.

Напрями та спеціальності інституту

Напрям підготовки Спеціальність
Журналістика
  • Журналістика
Практична психологія
  • Практична психологія
Правознавство
  • Правознавство
-
  • Менеджмент (Управління навчальним закладом)
-
  • Освітні, педагогічні науки (Викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом)
Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Професійна освіта (Харчові технології) Професійна освіта (Машинобудування) Професійна освіта (Будівництво)

Специфічні категорії

(після отримання вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра чи за ОКР «спеціаліст»)

  • Судова експертиза

В Інституті функціонує спеціалізована вчена рада К 35.052.19 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.07« Адміністративне право і процес»; «Фінансове право»; «Інформаційне право» та 12.00.01 «Теорія та історія держави і права»; «Історія політичних і правових учень», спеціалізована вчена рада К 35.052.24 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти".

Вчена рада інституту

Список кафедр інституту

Партнери інституту