Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
IKTA 05.JPG
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІКТА
Дата заснування 2001 рік
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Факультет автоматики
Директор д. т. н., доцент Микийчук Микола Миколайович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери, 28а, 79013, м. Львів; 5-й навч. корпус, к. 612
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ikta

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології - це навчально-науковий інститут заснований у 2001 році на базі факультету автоматики.

Загальна інформація

Цей підрозділ Львівської політехніки є однією з чільних навчально-наукових установ у структурі університету та відомим у світі закладом у галузі комп’ютерних технологій. Інститут виконує фундаментальні та прикладні дослідження у сфері інформаційно-вимірювальних технологій та систем керування, інтелектуальних мехатронних систем, комп’ютерної інженерії, захисту інформації та метрологічного забезпечення комп’ютерних вимірювальних і керуючих систем і сертифікаційних випробувань, вимірювань у нанотехнологіях.

Головне завдання колективу інституту — забезпечення сучасної якісної освіти на основі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави.

До складу інституту входять вісім кафедр та дві філії: «Електронні обчислювальні машини»; «Захист інформації»; «Прилади точної механіки»; «Інформаційно-вимірювальні технології» (філія у ДП НДІ «Система); «Комп’ютеризовані системи автоматики»; «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (філія у Львівському регіональному державному центрі стандартизації,метрології та сертифікації); «Спеціалізовані комп’ютерні системи»; «Безпека інформаційних технологій».

Матеріально-технічна база інституту — це більше ніж 60 навчально-методичних лабораторій та понад 10 спеціалізованих комп’ютерних класів.

Історія інституту

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології був заснований у 2001 р. на базі кафедр, що перебували у складі колишнього факультету автоматики, який почав свою діяльність у 1962 р. Це кафедри: «Інформаційно-вимірювальні технології» (заснована у 1920 р.); «Електронні обчислювальні машини» (1963); «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (1995); «Прилади точної механіки» (1965).У 2006 р. кафедру «Автоматика та телемеханіка», засновану у 1945 р., розділили на дві окремі: «Комп’ютеризовані системи автоматики» та «Захист інформації».

До кінця 2014 року Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології очолював доктор технічних наук, професор Богдан Іванович Стадник.

Список кафедр інституту

Вчена рада інституту

Напрями та спеціальності підготовки

Напрям Спеціальності
Комп’ютерна інженерія
 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи
Системна інженерія
 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 • Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт)
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
 • Метрологія та вимірювальна техніка
Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
Приладобудування
 • Прилади і системи точної механіки
 • Інформаційні технології в приладобудуванні
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Системи технічного захисту інформації
 • Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Управління інформаційною безпекою
 • Управління інформаційною безпекою
 • Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)
 • Якість, стандартизація та сертифікація

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ ІНСТИТУТУ

Контакти