Інститут економіки і менеджменту

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
INEM1.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІНЕМ
Дата заснування 1965 р.
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник інженерно-економічний факультет Львівської політехніки
Директор д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери, 12, Львів-13, 79013, 4-й корпус, кімн.428а
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/inem
Власний сайт http://lp.edu.ua/inem

Контактна інформація Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Назва англійською мовою:

Educational and Scientific Institute of Economics and Management

Адреса:

вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013 IV навчальний корпус, кімн. 428а, тел./факс: +38 (032) 258-22-10 тел.: +38 (032) 258-27-95, +38 (032) 258-26-93

e-mail: Oleh.Y.Kuzmin@lpnu.ua

Дирекція:

вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013 IV навчальний корпус, кімн. 428а

Деканати:

вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013 IV навчальний корпус, кімн. 410

Коротка історія Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Підготовка інженерів-економістів у Львівській політехніці розпочалась на інженерно-економічному факультеті. Його утворено у 1965 р., а перший набір студентів здійснено у 1966 р.

Деканами інженерно-економічного факультету були:

 • доцент П.І. Козін (1965),
 • професор І.О. Тивончук (1966),
 • доцент Б.Г. Бабак (1966-1976),
 • професор П.П. Бондарєв (1976-1991),
 • доцент С.В. Паранчук (1991-1995).

1995 р. інженерно-економічний факультет реорганізовано у факультет економіки та менеджменту, який очолив професор О. Є. Кузьмін.

У 2001 р. на основі факультету економіки та менеджменту утворено Інститут економіки і менеджменту, директором якого з часу заснування до сьогодні є професор О.Є. Кузьмін.

Про Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка» уже понад 70 років здійснює підготовку висококваліфікованих економічних кадрів. Інститут сьогодні – один із лідерів економічної та менеджерської бізнес-освіти не тільки західного регіону, а й усієї України.

Високий рівень викладання забезпечує професорсько-викладацький склад Інституту, що поєднує досвідчених професорів і доцентів із молодими й креативними викладачами. У стінах ІНЕМ працюють відомі в освітніх і наукових колах особистості, зокрема, професори Олег Кузьмін, Василь Козик, Ольга Мельник, Галина Захарчин, Євген Крикавський, Наталія Чухрай, Анатолій Загородній, Уляна Садова, Жанна Поплавська, Ігор Алєксєєв, Йосиф Петрович, Ігор Скворцов, Ольга Мних, Микола Одрехівський, Нестор Шпак, Марія Бондарчук, Ольга Пирог, Ігор Олексів, Неллі Георгіаді, Ігор Яремко, Олег Карий, Ірина Хома, Лариса Янковська, Ліана Чернобай, Галина Партин, доценти Володимир Шквір, Роман Хом’як, Петро Стецюк, Степан Паранчук, Володимир Кічор та чимало інших. На кафедрах ІНЕМ працюють близько 30 докторів економічних наук, професорів та понад 250 доцентів, кандидатів економічних наук. Свідченням високого рівня фаховості професорсько-викладацького складу Інституту економіки і менеджменту є здобуті відзнаки Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо. Засвідчують чималі здобутки професорсько-викладацького складу Інституту й здобуті міжнародні та вітчизняні гранти, сертифікати, захищені дисертації, а також публікації у провідних світових і вітчизняних наукових виданнях.


Студенти Інституту економіки і менеджменту здобувають вищу освіту за такими напрямами підготовки та спеціальностями:


БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ


Галузь знань «Економіка та підприємництво»

 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Маркетинг
 • Фінанси і кредит
 • Облік і аудит


Галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

 • Менеджмент

Фахові спрямування:

- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

- Менеджмент організацій та адміністрування

- Менеджмент інноваційної діяльності

- Логістика

- Управління у сфері економічної конкуренції


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ


Галузь знань «Економіка та підприємництво»


Міжнародна економіка

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Економіка експортно-імпортної та митної діяльності

- Економіка міжнародного туризму

- Економіка міжнародних медіа-комунікацій

- Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність


Економіка підприємства

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Економіка підприємств інвестиційної інфраструктури

- Управління економічним розвитком підприємства


Маркетинг

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Маркетинг споживчих та інвестиційних товарів

- Маркетинг послуг

- Рекламний менеджмент

- Територіальний маркетинг

- Інтернет-маркетинг


Фінанси і кредит

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Управління державними фінансами

- Управління страховою діяльністю

- Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

- Фінансовий ринок


Облік і аудит

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Облік і аудит в діяльності бюджетних установ

- Облік і аудит в управлінні банками

- Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю


Галузь знань «Менеджмент і адміністрування»


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Управління митною діяльністю

- Управління міжнародною туристичною діяльністю


Менеджмент організацій та адміністрування

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Менеджмент у переробній промисловості

- Менеджмент у сфері туризму і рекреації

- Менеджмент малого і середнього бізнесу

- Менеджмент у сфері ІТ-технологій

- Менеджмент персоналу та адміністрування


Менеджмент інноваційної діяльності


Логістика

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Управління логістичними системами

- Торгівельна логістика

- Транспортна логістика

- Міжнародна логістика


Управління у сфері економічної конкуренції


Галузь знань «Специфічні категорії»


Управління інноваційною діяльністю

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Управління інноваційною діяльністю у сфері ІТ-технологій

- Управління інноваціями в сфері інфо- та медіа-комунікаційної діяльності

- Управління інноваційною діяльністю у сфері енергозбереження та альтернативної енергетики

- Управління інноваційною діяльністю


Бізнес-адміністрування

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Бізнес-адміністрування малих та середніх підприємств

- Бізнес-адміністрування ІТ-підприємств


Прикладна економіка

Спеціалізації магістерської підготовки:

- Економіка митно-брокерських організацій

- Економіка підприємств промисловості, будівництва та транспорту


ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ


Галузь знань «Економіка та підприємництво»


Економіка підприємства

Маркетинг

Міжнародна економіка

Облік і аудит

Фінанси і кредит


Галузь знань «Менеджмент і адміністрування»


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій та адміністрування

Логістика

Управління у сфері економічної конкуренції


Випускники кожного напряму та спеціальності Інституту економіки і менеджменту є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

Інститут економіки і менеджменту здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог світового освітнього простору. Для вирішення відповідних завдань ведеться активна співпраця із бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців з економіки і менеджменту, впроваджуються сучасні інформаційні технології, розвивається міжнародна співпраця з провідними університетами та науковими центрами, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються творчі зв'язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, банківськими установами, органами державного управління тощо. Навчання в ІНЕМ забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього.

Інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІНЕМ – це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовуються відеоконференції. Кожен студент Інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища.

Із перших років навчання викладання чималої кількості дисциплін за вибором студента здійснюється як українською, так і іноземними мовами. Під час навчання студенти мають змогу здобувати міжнародні сертифікати – інформаційні, мовні, економічні, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Кращі студенти Інституту економіки і менеджменту здобувають різноманітні стипендії, зокрема, Львівської політехніки, урядів іноземних держав, бізнес-структур, органів державної влади тощо. Усі студенти ІНЕМ за необхідності забезпечуються поселенням у гуртожитках.

Студенти Інституту економіки і менеджменту під час навчання мають змогу здобути паралельно диплом іноземного навчального закладу у рамках програми мобільності студентів і викладачів згідно Болонської декларації. Налагоджені міжнародні контакти ІНЕМ із провідними іноземними університетами забезпечують можливість студентам поглиблювати свої знання іноземних мов, здобувати освіту на міжнародному рівні, а також проходити практику за кордоном. Зокрема, укладені відповідні угоди із Краківським гірничо-металургійним університетом (Польща), Вищою фаховою школою Ліппе і Гюкстер (Німеччина), Суспільною академією наук (Польща), Економічним університетом (Словаччина), Жешувською політехнікою (Польща), Університетом ім. Матея Беля (Словаччина), Вищою школою бізнесу у Домброві-Гурнічій (Польща), Економічною академією (Польща), Вищою школою менеджерських кадрів (Польща), Університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Угорським національним економічним університетом (Угорщина), Санкт-Петербурзьким державним інженерно-економічним університетом (Російська Федерація), Інститутом економіки малих і середніх підприємств Віденського економічного університету (Австрія), Університетом прикладних наук (Німеччина), Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов (Польща), Громадською вищою школою підприємництва та управління (Польща) тощо. Зокрема, понад 100 студентів Інституту щорічно під час навчання у магістратурі паралельно навчаються у Вищій школі бізнесу у Домброві-Гурнічій (Польща) та у Краківському гірничо-металургійному університеті (Польща). Студенти Інституту беруть активну участь у різних міжнародних програмах обміну.

Інститут економіки і менеджменту обирають абітурієнти, які хочуть досягти успіху у житті. Завдяки цьому наші студенти здобувають найвищі результати у загальноукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах. Випускники ІНЕМ – це висококваліфіковані працівники, які добре підготовлені до професійної роботи, відтак, конкурентоспроможні на ринку праці.

Для розвитку індивідуальних здібностей та талантів студентів Інститут економіки і менеджменту пропонує значне різноманіття наукових гуртків, спортивних секцій, культурно-масових заходів, дискотек, а також можливість реалізуватись у різних проектах студентського самоврядування. У розпорядженні студентів є бібліотеки Львівської політехніки та ІНЕМ, сучасні комп’ютеризовані лабораторії, спорткомплекси, бази відпочинку. Наші студенти вміють навчатись і веселитись. Вони беруть активну участь в університетських фестивалях художньої самодіяльності «Весна Політехніки», «Осінь Політехніки», «Міс Політехніки», «День першокурсника», «День економіста», «Дебют першокурсника», у конкурсі талантів ІНЕМ, діяльності художніх колективів «Просвіти», а також у різноманітних спортивних заходах Львівської політехніки.

В Інституті економіки і менеджменту навчається чимало іноземних студентів із різних куточків світу (Німеччина, Російська Федерація, Білорусь, Марокко, Ангола, Еквадор, Демократична Республіка Конго, Азербайджан, Молдова, В’єтнам, Іран, Польща тощо). Завдяки цьому створені можливості пізнавання різних культур та національностей, а також налагодження корисних контактів.

Щорічно на навчання в Інститут економіки і менеджменту вступають більше сотні випускників коледжів, вищих професійних училищ, технікумів на 2 або 3 курс бакалаврату, які отримали диплом молодшого спеціаліста за будь-якими економічними спеціальностями.


Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту сьогодні – це:

 • понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих економістів та менеджерів і надання високоякісних освітніх послуг;
 • фаховий професорсько-викладацький колектив, більше понад 90% якого становлять професори та доценти з науковими ступенями докторів і кандидатів економічних наук;
 • міжнародне визнання диплому;
 • працевлаштування за фахом;
 • можливість здобути паралельно диплом європейського університету;
 • поглиблене вивчення іноземних мов, використання новітніх методів навчання, викладання дисциплін іноземними мовами, заняття у комп’ютерних лабораторіях із найсучаснішим спеціалізованим програмним забезпеченням;
 • безкоштовний доступ до сучасної навчально-наукової літератури та мережі Інтернет;
 • забезпечення гуртожитками;
 • розвинута міжнародна співпраця із провідними університетами та науковими центрами;
 • врахування у навчальному процесі найсучасніших досягнень європейської та світової освітньої практики;
 • висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;
 • можливість продовжити навчання в аспірантурі, а згодом і в докторантурі;
 • участь у тематичних навчально-пізнавальних екскурсіях та студентських наукових заходах;
 • зустрічі з відомими представниками бізнесу, політики, освіти, спорту, культури, мистецтва тощо;
 • можливість самореалізуватись у колективах художньої самодіяльності за усіма видами творчості, у волонтерських програмах та соціальних проектах;
 • можливість використовувати сучасні спорткомплекси, басейни, палаци спорту, спортивні майданчики, бази відпочинку тощо;
 • можливість пройти військову підготовку.


Кожен із абітурієнтів хоче навчатися у престижному навчальному закладі. Інститут економіки і менеджменту та Львівська політехніка – це вибір, який допоможе у майбутньому. ІНЕМ – це вікно у світ успіху і визнання.


Більш ретельну інформацію про напрямки і спеціальності Інституту економіки і менеджменту можна одержати на інтернет-сторінках відповідних кафедр:


 • Економіки підприємства та інвестицій

(напрям підготовки і спеціальність «Економіка підприємства»)

www.lp.edu.ua/node/164


 • Зовнішньоекономічної та митної діяльності

(напрям підготовки «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Прикладна економіка»)

www.lp.edu.ua/node/2428


 • Маркетингу і логістики

(напрями підготовки «Менеджмент» і «Маркетинг», спеціальності «Логістика» та «Маркетинг»)

www.lp.edu.ua/node/149


 • Менеджменту і міжнародного підприємництва

(напрям підготовки «Міжнародна економіка», спеціальності «Міжнародна економіка», «Управління інноваційною діяльністю» та «Бізнес-адміністрування»)

www.lp.edu.ua/node/150


 • Менеджменту організацій

(напрям підготовки «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» і «Менеджмент інноваційної діяльності»)

www.lp.edu.ua/node/152


 • Менеджменту персоналу та адміністрування

(напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці»)

www.lp.edu.ua/node/162


 • Обліку та аналізу

(напрям підготовки і спеціальність «Облік і аудит»)

www.lp.edu.ua/node/154

www.lpkafoa.lviv.ua/


 • Теоретичної та прикладної економіки

(напрям підготовки «Менеджмент», спеціальність «Управління у сфері економічної конкуренції»)

www.lp.edu.ua/node/160


 • Фінансів

(напрям підготовки і спеціальність «Фінанси і кредит»)

www.lp.edu.ua/node/157

Керівництво Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Директор: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Декан повної вищої освіти: д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович

Декан базової вищої освіти: к.е.н., доц. Скибінський Олександр Станіславович

Заступник декана базової вищої освіти: к.е.н., доц. Жежуха Володимир Йосипович

Заступник декана базової вищої освіти: к.е.н., доц. Гончар Михайло Федорович

Заступник директора інституту з організаційно-виховної роботи : к.е.н., доц. Малиновський Юрій Володимирович

Провідні вчені Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Кузьмін Олег Євгенович - доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Української академії економічних наук, директор Інституту економіки і менеджменту, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Алєксєєв Ігор Валентинович - доктор економічних наук, професор, декан повної вищої освіти, завідувач кафедри фінансів

Крикавський Євген Васильович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики

Чухрай Наталія Іванівна - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи

Поплавська Жанна Василівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки

Загородній Анатолій Григорович - кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аналізу

Захарчин Галина Миронівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування

Козик Василь Васильович - кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій

Мельник Ольга Григорівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Пирог Ольга Володимирівна - доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Карий Олег Ігорович - доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту організацій

Петрович Йосиф Михайлович - доктор економічних наук, професор

Фещур Роман Васильович - кандидат економічних наук, професор

Скворцов Ігор Борисович - доктор економічних наук, професор

Яремко Ігор Йосафатович - доктор економічних наук, професор

Подольчак Назар Юрійович - доктор економічних наук, професор

Мних Ольга Богданівна - доктор економічних наук, професор

Шпак Нестор Омелянович - доктор економічних наук, професор

Хома Ірина Борисівна - доктор економічних наук, професор

Шкварчук Людмила Олександрівна - доктор економічних наук, професор

Олексів Ігор Богданович - доктор економічних наук, професор

Одрехівський Микола Васильович - доктор економічних наук, професор

Георгіаді Неллі Георгіївна - доктор економічних наук, професор

Бондарчук Марія Костянтинівна - доктор економічних наук, професор

Чернобай Ліана Іванівна - кандидат економічних наук, професор

Партин Галина Остапівна - кандидат економічних наук, професор

Паранчук Степан Васильович - кандидат економічних наук, професор

Озеран Володимир Олександрович - кандидат економічних наук, професор

Сажинець Степан Йосипович - кандидат економічних наук, професор


Важливу роль у формуванні науково-педагогічного потенціалу Інституту економіки і менеджменту відіграють також кандидати економічних наук, доценти та професори: Мороз Л.А., Ноджак Л.С., Скибінський О.С., Грибик І.І., Жежуха В.Й., Чернобай Л.І., Шуляр Р.В., Завербний А.С, Кіндрацька Г.І., Клімковський М.І., Рудницька О.М., Вівчар О.Й., Скорик Г.І.,Стецюк П.І., Ярошевич Н.Б., Пилипенко Л.М., Шквір В.Д., Кічор В.П., Мамчин М.М., Ситник Й.С., Гориславець П.А.,Чубай В.М.,Селюченко Н.Є., Дубодєлова А.В., Воськало В.І.,Вознюк І.П.., Хом'як Р.Л. тощо.

Вчена рада Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Голова Вченої ради

Кузьмін Олег Євгенович - доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України.

Вчений секретар

Чернобай Ліана Іванівна - к.е.н., професор


Склад вченої ради інституту

Кузьмін Олег Євгенович - д.е.н., професор, директор Інституту

Алєксєєв Ігор Валентинович - д.е.н., професор, заступник директора, завідувачя кафедри фінансів

Скибінський Олександр Станіславович - к.е.н., доцент, заступник директора

Клімковський Мар’ян Іванович - к.е.н., доцент

Поплавська Жанна Василівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Захарчин Галина Миронівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування

Чухрай Наталія Іванівна - д.е.н., професор, проректор з наукової роботи

Крикавський Євген Васильович - д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики

Загородній Анатолій Григорович - к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу

Козик Василь Васильович - к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій

Мельник Ольга Григорівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Чубай Володимир Миколайович - к.е.н., доцент, голова ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Шкварчук Людмила Олександрівна – д.е.н., професор

Гориславець Павло Анатолійович - к.е.н., доцент

Мамчин Мирослава Михайлівна - к.е.н., доцент

Ситник Йосиф Степанович - к.е.н., доцент

Чернобай Ліана Іванівна - к.е.н., професор

Завербний Андрій Степанович - к.е.н., доцент

Скворцов Ігор Борисович - д.е.н., професор

Петрович Йосиф Михайлович - д.е.н., професор

Скорик Галина Іванівна - к.е.н., доцент

Яремко Ігор Йосафатович - д.е.н., професор

Пилипенко Любомир Миколайович - к.е.н., доцент

Цьвок Д.Р - аспірант

Войтович І. - голова Колегії та профбюро студентів НАвчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Структура Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

До складу Інституту входять дев’ять кафедр: менеджменту і міжнародного підприємництва, менеджменту організацій, фінансів, обліку та аналізу, економіки підприємства та інвестицій, маркетингу і логістики, теоретичної та прикладної економіки, менеджменту персоналу та адміністрування, зовнішньоекономічної та митної діяльності.

Крім того, до складу інституту входять науково-дослідні лабораторії: НДЛ-87 (науковий керівник проф. О.Є. Кузьмін), НДЛ-54 (науковий керівник проф. Н.І. Чухрай), НДЛ-14 (науковий керівник проф. Є.В. Крикавський).

Загальна кількість науково-педагогічних працівників інституту - понад 300 осіб, з них близько 30 докторів економічних наук, професорів та 200 - кандидати економічних наук, доцентів.


Кафедри Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Колегія та профбюро студентів Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Колегія та профбюро студентів ІНЕМ об'єднує всіх активних студентів Інституту економіки і менеджменту, які прийшли в навчальний заклад, щоб здобути, окрім теоретичних знань, ще й практичні навички управлінської та організаційної діяльності, вмінню працювати в колективі та набути досвіду, що знадобиться у майбутньому. Сфера діяльності організації - це реалізація різних ініціатив з боку студентів.

Кожен студент ІНЕМ може стати членом Колегії та профбюро студентів і брати активну участь у студентському житті Інституту, навчаючись працювати у команді та брати відповідальність за ухвалені рішення. Члени Колегії та профбюро організовують різні творчі та мистецькі акції, зустрічі з відомими особистостями, практичні навчальні семінари (складання резюме, надання першої медичної допомоги та ін.), беруть участь у наукових конференціях, представляють інтереси студентів на різних рівнях Львівської політехніки та ІНЕМ. Колегія та профбюро також активно реалізовує різноманітні соціальні проекти, як от благодійні акції до Дня захисту дитину, св. Миколая, проект “Подаруй світло” та ін.

Підрозділи Колегії та профбюро студентів ІНЕМ:

 • культмасовий відділ
 • інформаційний відділ
 • туристичний відділ
 • спортивний відділ
 • творчий колектив
 • соціально-правовий відділ
 • науковий відділ
 • відділ роботи зі студентами
 • житлово-побутовий комітет
 • оздоровчий комітет
 • редакція газети
 • команда КВН

Партнери Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

 • Львівська обласна рада
 • Львівська міська рада
 • Державна фіскальна служба України у Львівській області
 • Львівська митниця
 • Львівська торгово-промислова палата
 • Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
 • Краківська гірничо-металургійна академія (Польща)
 • Вища фахова школа Ліппе і Гюкстер (Німеччина)
 • Суспільна академія наук у м. Лодзь (Польща)
 • Економічний університет (Словаччина)
 • Жешувська політехніка (Польща)
 • Економічний університет (Краків)
 • Університет ім. Матея Беля (Словаччина)
 • Вища школа бізнесу у Домброві-Гурнічій (Польща)
 • Економічний університет у Катовіцах (Польща)
 • Вища школа менеджерських кадрів (Польща)
 • Університет інформаційних технологій та менеджменту (Польща)
 • Угорський національний економічний університет (Угорщина)
 • Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет (Російська Федерація)
 • Інститут економіки малих і середніх підприємств Віденського економічного університету (Австрія)
 • Університет прикладних наук (Німеччина)
 • Вища школа маркетингового управління та іноземних мов (Польща)
 • Громадська вища школа підприємництва та управління (Польща)
 • Громадська організація «Treno della Memoria TdF»
 • Громадська ініціатива «Реанімаційний Пакет Реформ»
 • Вищі навчальні заклади України (Донецький національний університет, Донецький державний університет управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Львівський інститут банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпропетровськ),Державний науково-дослідний інститут митної справи та ін.)
 • Суб’єкти бізнес-середовища (ДП «Одеський морський торговельний порт», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», Міжнародний аеропорт «Львів» ім. короля Данила Галицького, Міжнародна компанія Група «Оскар», ТОВ «Парус-Регіони», ПАТ КБ «Приватбанк» та ін.)

Студентські науково-технічні конференції

Навчально-методичний кабінет і бібліотека

Інститутом економіки та менеджменту на 2017 рік передплачено наступні періодичні видання, з якими можна ознайомитись у навчально-методичному кабінеті 427А

№ п/п Назва видання Періодичність випуску
1 Актуальні проблеми економіки 12 р. на рік
2 Баланс 2 р. на тиждень
3 Банківська справа 4 р. на рік
4 Бизнес 1 р. на тиждень
5 Бухгалтер 911 1 р. на тиждень
6 Бухгалтерський облік і аудит 12 р. на рік
7 Науковий вісник Національного гірничого університету 6 р. на рік
8 Вісник. Право знати все про податки і збори 48 р. на рік
9 Все про бухгалтерський облік 10 р. на місяць
10 Економіка i прогнозування 4 р. на рік
11 Економіка та держава 12 р. на рік
12 Економіка України 12 р. на рік
13 Журнал європейської економіки 4 р. на рік
14 Логистика: проблемы и решения 6 р. на рік
15 Маркетинг в Україні 6 р. на рік
16 Менеджер по персоналу 12 р. на рік
17 Митний брокер 12 р. на рік
18 Освіта України 50 р. на рік
19 Податки та бухгалтерський облік 2 р. на тиждень
20 Регіональна економіка 4 р. на рік
21 Страхова справа 4 р. на рік
22 Фінанси України 6 р. на рік
23 Спецвипуск газети Освіта України 12 р. на рік


Список монографій (станом на 16.05.2017р.) з якими можна ознайомитись у навчально-методичному кабінеті 427А: