Ільчишин Наталія Миронівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ільчишин Наталія Миронівна
Дата народження 13.01.1968
Поточне місце роботи старший лаборант, викладач кафедри іноземних мов

Напрями наукових зацікавлень:
- професійний розвиток педагогів;
- проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні» (Горлівка,Донецьк, 2006).
2. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток творчої особистості студента як суб’єкта педагогічної взаємодії» (Донецьк, 2006).
3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі» (Луганськ, 2006).
4. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько. (Львів, 24-25 листопада 2011 року).
5. ХІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: людина, мова, комунікація» (Харків, 1 лютого 2013).
6. УІ міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука в умовах глобальних викликів» (Сімферополь, 11-15 червня 2013).
7. ХІІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: людина, мова, комунікація» (Харків. 7 лютого 2014).
8. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук» (Київ.4 квітня 2014).
9. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування» (Львів, 23-24 жовтня 2015 р.)
10. ХІV наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. (Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 27 березня 2015 р.)
11. Міжнародна науково-практична конференція "Наукова дискусія: питання педагогіки та психології", Київ, 02.12.2016 – 03.12.2016.
12. ХVI Наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 03.02.2017).
13. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього» (Одеса, 19.05.2017 – 20.05.2017).
14. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології» (Харків, 12.05.2017 – 13.05.2017).
15. Міжнародна науково-практична конференція "Особистість, сім'я і суспільство: питання педагогіки та психології", Львів, 24.11.2017 – 25.11.2017.
16. Міжнародна науково-практична конференція "Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики", Львів, 15.12.2017 – 16.12.2017.
17. Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі, Одеса, 20.04.2018 – 21.04.2018.
18. Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі", Київ, 06.04.2018 – 07.04.2018.

Навчальні посібники, підручники, словники, розмовники

2006
1. Спілкуємося англійською мовою (За ред. І. Байбакової, О.Гасько, М. Федоришина). Байбакова І.М., Балацька Л.П.,
Барабаш О.В., БуськоМ.Б. та інші. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2006. – 236 с.
2007
2. Англійська мова для менеджерів: Навч. посібник з анг­лійської мови професійного спрямування для студентів напряму
“Менеджмент” вищих навчальних закладів. Частина 1 / За ред. Н.В. Мукан; Н.В. Мукан; М.В. Гаврилюк, Н.М. Ільчишин, С.Ф. Кравець, Л.В. Лінник-Паммер, І.С. Миськів, О.В. Мукан, Ю.В. Сасенюк. – Львів: Видавництво Національного університету“Львівська
політехніка”, 2007. – 320 с.
2008
3. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) (За ред.І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Видання третє
(відредаговане і доповнене). Підручник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. – 252 с.
2009
4. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мовадля менеджерів): Підручник / За ред. Н.В. Мукан.
– К.: Знання, 2009. – 595 с.
2011
5. Getting on in English. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень). Видання четверте (доповнене і розширене). Підручник / За редакцією І.Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина –Львів: видавництво “Растр-7”, 2011. – 276 с.

Навчально-методичні розробки

2002
1. На науковій конференції: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.: Мукан Н.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М., БалацькаЛ.П., Василик С.В., Вдовін В.В., Вислободська І.М., Гасько О.Л., ЗапотічнаМ.І., Ільницька Л.В., Ільчишин Н.М., Казимира З.І., Магдач З.Т., Мазур О.П.,Миськів І.С., Морська Н.О., Олексів Г.Д., Пастирська І.Я., Савченко О.М.,Сасенюк Ю.В., Хімяк Г.М., Ярема О.В., Яремко Г.В.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2002. – 28с.
2. Лабораторії: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.: Мукан Н.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М., та ін. –Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2002. –21с.
2003
3. Лабораторії: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.: Мукан Н.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М., Балацька Л.П.,Василик С.В., Вдовін В.В., Вислободська І.М., Гасько О.Л., Запотічна М.І.,Ільницька Л.В., Ільчишин Н.М., Казимира З.І., Магдач З.Т., Мазур О.П., МиськівІ.С., Морська Н.О., Олексів Г.Д., Пастирська І.Я., Савченко О.М., Сасенюк Ю.В.,Хімяк Г.М., Ярема О.В., Яремко Г.В. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003. – 24 с.
2004
4. Науково-дослідна робота студента: Практичні завдання зрозвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.: Мукан Н.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М.,Балацька Л.П., Василик С.В., Вдовін В.В., Вислободська І.М., Гасько О.Л.,Запотічна М.І., Ільницька Л.В., Ільчишин Н.М., Казимира З.І., Магдач З.Т.,Мазур О.П., Миськів І.С., Морська Н.О., Олексів Г.Д., Пастирська І.Я., Савченко О.М., Сасенюк Ю.В., Хімяк Г.М., Ярема О.В., Яремко Г.В. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 44 с.
5. Професія інженера: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.: Мукан Н.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М., та ін.– Львів:Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 28 с.
2005
6. Українські імена у світовій науці: Практичні завдання зрозвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.: Мукан Н.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М., таін.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2005. – 28 с.
2006
7. Професійна етика: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.: Мукан Н.В., Кравець С.Ф., Байбакова І.М., та ін.– Львів:Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – 44 с.
8. Тести для контролю знань з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів І курсу напряму «менеджмент». /Укл.:Мукан Н.В., Гаврилюк М.В., Ільчишин Н.М., Кравець С.Ф., Мукан О.В. – Львів:Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – 78 с.

Монографії

2018
1. Ilchyshyn N. 3. Інноваційні технології у методиці викладання і навчання іноземних мов / N. Ilchyshyn // Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities’ dimension. Vol. 2 : колективна монографія. – Lviv: ZUKC, 2018. – c.79–106.


Публікації у фахових виданнях

2014
1. Драпалюк Г.С., Ільчишин Н.М. Інтеграційні процеси вищої освіти в технічних університетах. / Г.Драпалюк, Н.Ільчишин // Імідж сучасного педагога. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2014. - №6.
2015
2. Драпалюк Г. С., Ільчишин Н.М. Діловий німецькомовний дискурс: лексичний і перекладацький аспекти / Г. С. Драпалюк, Н. М. Ільчишин, Н. І. Пиндик // Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – № 7 – С. 47-49.
2016
3. Ільчишин Н. М. Тестування студентів в університетах / / Г. С. Драпалюк, Н. М. Ільчишин, Н. І. Пиндик // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 2 (133) лютий 2016. – С. 118-122.
2017
4. Гук Л. І., Ільчишин Н. М. Інтеграція засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Молодь і ринок. – 2017. – № 7(150). – C. 94–97.
5. Гук Л. І., Ільчишин Н. М. Принципи сучасного історико-компаративного аналізу у педагогічних дослідженнях (з досвіду освіти Верхньої Канади) // Імідж сучасного педагога. – 2017. – № 1(170). – C. 42–44.
2018
6. Ільчишин Н. М. Загальні принципи і методології оцінювання // Імідж сучасного педагога. – 2018. – № 3 (180). – С. 9–13.

Інші публікації

2005
1. Байбакова І.М., Кравець С.Ф., Ільчишин Н.М. What Vocabulary Give Priority to in ESP Courses? // Студентська наука:проблеми і перспективи ХХІ століття. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Київ 2005. – С. 189-191. 2. Ільчишин Н.М. Вивчення англійської мови як другої іноземної. // Вісник – Львів НУ «Львівська політехніка», 2005.
2006
3. Ільчишин Н.М. Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови. // Вісник – Львів НУ «Львівська політехніка», 2006.
4. Ільчишин Н.М. Соціальний працівник по роботі з прийомними сім’ями: знання, навички і вміння. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні» м. Горлівка Донецької області, 2006 р.).
5. Головко Н.П., Ільчишин Н.М. Використання відео-звукових засобів на заняттях з іноземної мови.// Матеріали УІІ Всеукраїнсько-наукової практичної конференції «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця» – Київ, 2006. – Том 3.
6. Ільчишин Н.М. Вища освіта у контексті Болонського процесу.// Розвиток творчої особистості студента як суб’єкта педагогічної взаємодії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2006р) – Донецьк, 2006. – С. 11-19.
7. Ільчишин Н.М., Миськів І.С. Вивчення англійської мови зі студентами соціологами в НУ «Львівська політехніка». // Матеріали ІІ Міжнародної науково -практичної конференції «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі». м. Луганськ, 2006.
8. Мукан Н.В., Запотічна М.І., Ільчишин Н.М., Британська преса // Матеріали УІІ Всеукраїнсько-науково практичної конференції«Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця. М.Київ , 2006. – Том 2.
2011
9. Н.М. Ільчишин, І.С. Миськів. Комунікативні мовні види діяльності // ДИСКУРСНІ ІЇ ЛІНГВІСТИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько. Львів, 24-25 листопада 2011 року.
2015
10. Ільчишин Н. М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку інтелектуальних умінь студентів вузів / Г. С. Драпалюк, Н. М. Ільчишин, Н. І. Пиндик // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23-24 жовтня 2015 р.) – Львів, 2015. – С. 134-136.
2016
11. Ільчишин Н. М. Інформаційний менеджмент при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням студентами напрямку «Менеджмент» / Г. С. Драпалюк, Н. М. Ільчишин, Н. І. Пиндик // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : Збірник тез доповідей ХІІ науково-практичної конференції. (Львів, 4–8 квітня 2016 р.) – Львів : Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка", 2016. – С. 235-237.
12. Ільчишин Н. М., Колесник Г. О. Педагогічні умови розвитку когнітивного інтересу у майбутніх інженерів // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2-3 грудня 2016 р.). – 2016. – C. 110–111.
2017
13. Ільчишин Н. М., Колесник Г. О. Лінгвокраїнознавчий аспект в процесі формування мовної компетенції економістів // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XVI Наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 3 лютого 2017 р.). – 2017. – C. 38–39.
14. Ільчишин Н. М., Лотфі-Гаруді Г. С. Вплив інформаційних технологій на ефективність самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладів // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19-20 травня 2017 р.). – 2017. – C. 86–87.
15. Ільчишин Н. М., Лотфі-Гаруді Г. С. Комунікативна компетентність викладача в процесі білінгвального навчання // Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 12-13 травня 2017 р.). – 2017. – C. 13–15.
2018
16. Тимняк З. С., Ільчишин Н. М. Адаптація першокурсників до самостійної роботи у вищих навчальних закладах // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20–21 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 118–119.
17. Тимняк З. С., Ільчишин Н. М. Важливість використання інтернету при вивченні іноземної мови // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 6–7 квітня 2018 р. – 2018. – C. 35–37.
18. Тимняк З. С., Ільчишин Н. М. Професійна компетентність викладача технічного ВНЗ // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики : збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 15–16 грудня 2017 р. – 2017. – C. 78–80.
19. Тимняк З. С., Ільчишин Н. М. Професійне "я"- важливий компонент "Я - концепції" при підготовці майбутнього спеціаліста // Особистість, сім'я і суспільство: питання педагогіки та психології : збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24–25 листопада 2017 р.). – 2017. – C. 32–34.

email: nilchyshyn@ukr.net